NIEUWE EN ONGEKENDE PROVOCATIES JUSTITIE TEGEN MICHA

EXTRA: DE TELEGRAAF EN DE PEDO-MAFIA IN RETREAT BIJ CANAL PRIDE: NU GEEN POLITICI MEER BIJ DE ‘BN’NERS’ DIE HET HOMO- EN PEDO-FEEST VIEREN MAAR ANDRE HAZES JR. EN BOERIN BERTIE
[wp_ad_camp_1]
NA JAREN NIETS TE HEBBEN GEDAAN MOET MICHA NU OPEENS OP 7 AUGUSTUS VERSCHIJNEN OP HET ARNHEMSE HOF VOOR ZIJN HOGER BEROEP IN DE VOGELENZANG-ZAAK * RAADSHEER IN HOGER BEROEP MICHA SPRAK EERDER WESTENBERG EN KALBFLEISCH VRIJ VAN MEINEED * OM IN HOGER BEROEPZAKEN VAN MICHA AANGESTUURD DOOR DEMMINK-VERTROUWELING HUGO HILLENAAR * JUSTITIE SCHENDT MET OPZET ALLE REGELS VAN EERLIJK PROCES OM AAN TE GEVEN DAT MICHA GEEN RECHTEN HEEFT

Edwin de Roy van Zuydewijn noemde het ooit mort civil. Dat betekent dat je buiten de samenleving bent geplaatst en geen rechten meer hebt. Rechters hoeven zich in processen tegen jou nergens meer iets van aan te trekken. Als je spreekt, wenden ze demonstratief het gezicht af en/of trekken bekken van afkeuring en walging. Politie kan met je doen wat ze willen. Je kunt geen bankrekening meer openen of een beroep uitoefenen. Ik zeg niet dat ik in alle opzichten eenzelfde behandeling heb gekregen als Edwin, maar het lijkt er ernstig op. Erwin Lensink is een ander voorbeeld. Aldus vormen Edwin, Erwin en Micha een illuster trio excommunicatus. In het geval van Micha speelt dat Justitie nog af moet zien te komen van al die rechtzaken die ze tegen hem zijn begonnen om hem excommunicatus te krijgen. Waar dus in de gevallen van Theo van Gogh, Pamela Hemelrijk, Fred de Brouwer en Hans Jansen is gekozen voor mort directe, is in het geval van Micha besloten tot een ‘juridische excecutie’ via een tsunami aan rechtzaken gekoppeld aan een slandering campaign door de MSM met als doel van Micha een criminele idioot te maken. Thans lopen er vier zaken in hoger beroep:

1. De genoemde Vogelenzang-zaak waarin Micha vier maanden in voorarrest heeft gezeten en werd veroordeeld wegens ‘valse bommeldingen’, ‘smaad’, ‘belediging’ en ‘opruiing’

2. De graffiti-zaak waarin Micha is veroordeeld voor ondermeer het aanbrengen van teksten op diverse panden in Den Haag van Justitie en het huis van Demmink

3. De Bart Mos-zaak waarin Micha is veroordeeld omdat hij de journalist van De Telegraaf ‘met de dood zou hebben bedreigd’

4. De Marcel Gelauff-zaak waarin Micha recent is veroordeeld tot 10 maanden onvoorwaardelijk wegens ‘smaad’ jegens Gelauff

Justitie wist in eerste aanleg niet hoe snel de zaken er doorheen geramd moesten worden, want ja, Micha moest natuurlijk zo snel mogelijk in de MSM kunnen worden neergezet als crimineel. Maar toen Micha gebruik maakte van zijn recht op hoger beroep, was er opeens niets meer mogelijk en bleef het jaren stil. Nou ja, in de Vogelenzang-zaak werden wel Micha-gezinde rechters van de zaak gehaald en vervangen door Micha-vijandige. Die laatste rechters haalden een streep door alle getuigen die eerder door het Haagse Hof waren toegewezen -iets wat natuurlijk helemaal niet kan. Hier de achtergronden. Vervolgens bleef het meer dan een half jaar stil tot opeens vorige week het bericht doorkwam dat we binnen een week moeten opdraven voor de inhoudelijke behandeling -waarvan in de geschetste omstandigheden natuurlijk helemaal geen sprake kan zijn. We hebben reeds geschetst dat er in al deze zaken eigenlijk van ‘inhoud’ helemaal geen sprake is omdat het doel van Justitie was de ‘excecutie’ van Micha. In alle zaken heeft het OM de dossiers vervalst maar –mort civil– in het geval van Micha kan dat gewoon. Voordat uberhaupt kan worden nagedacht over een inhoudelijke behandelijk van de Vogelenzang-zaak dienen eerst de volgende preliminaire eisen te worden ingewilligd:

1. De verplichte DNA-afname van Micha moet van tafel omdat hij anders zijn eigen processen niet kan bijwonen omdat hij dan direct wordt gearresteerd. Met Micha’s DNA kan Justitie hem veroordeeld krijgen voor elke moord.

2. Alle hoger beroep-zaken moeten worden gevoegd en gebundeld worden behandeld. De graffiti-zaak en de Mos-zaak slepen al vijf jaar voort en dat is een schending van fundamentele rechtsbeginselen ten nadele van Micha. Bovendien zijn alle zaken inhoudelijk goed vergelijkbaar en betreffen uitingsdelicten.

3. Er moet een onderzoek komen naar intimidatie van Micha’s advocaten door Justitie. Geen van de advocaten heeft voor Micha gedaan wat een advocaat onder normale omstandigheden zou hebben gedaan, zou hebben moeten doen. Dit geldt ook voor zijn civiele advocaten. Kern is een onderzoek naar de omstandigheden waaronder Gerard van der Meer zijn verdediging van Micha heeft neergelegd. Ook Micha’s huidige advocaat is geintimideerd via emails die Micha incrimineerden. Wij vermoeden dat deze emails zijn gestuurd door het team van Ivo Hommes op het Ministerie van Veiligheid en Justitie. We hebben inmiddels aangekondigd Hommes onder ede te willen horen hierover en over de activiteiten van zijn team van internet-trollen (webcare-redacteuren).

4. Er moet een onderzoek komen naar de selectie van rechters in de Micha-zaken. Ook nu weer bij het Hof in Arnhem is gekozen voor rechters waarbij Micha geen enkele kans heeft; de voorzitter sprak Westenberg -door Micha exposed als crimineel en corrupt- note bene vrij van meineed. De keuze van raadsheer Abbink is een regelrechte provocatie. Een voor Micha gunstig college op het Haagse Hof werd onder bizarre omstandigheden van de zaak gehaald.

5. Er moet een onderzoek komen naar het gedrag van het OM in deze zaak in eerste aanleg. OvJ Nicole Vogelenzang is haar boekje ver te buiten gegaan door partijen onder extreme druk te zetten aangifte tegen Micha te doen. Stukken zijn vervalst. Het OM in het hoger beroep staat onder leiding van Hugo Hillenaar, een van de belangrijkste soldaten van Joris Demmink. Dus zowel in eerste aanleg als in hoger beroep is het OM in deze zaak niet onafhankelijk en opereert niet in dienst van de samenleving, maar in dienst van de pedo-elite.

6. Het Hof moet Micha”s status als journalist expliciet erkennen en hem alle rechten en waarborgen geven die aan die status zijn gekoppeld. In officiele stukken van Justitie wordt Micha ‘journalist’ genoemd dus dat kan geen probleem zijn. Wordt die status verleend, is het OM direct niet-ontvankelijk omdat het de eigen Aanwijzing Toepassing Dwangmiddelen tegen Journalisten voortdurend heeft geschonden.

7. Het onderzoek naar samenspanning tussen het OM en NOS en Elsevier zoals bevolen door het Haagse Hof -en van tafel geveegd door het Hof te Arnhem- moet alsnog plaatsvinden. Uit de serie aangiftes van Marcel Gelauff en de recente krankzinnige veroordeling van Micha tot tien maanden blijkt duidelijk dat er sprake is van samenspanning. NOS en Elsevier namen -samen met De Telegraaf- het voortouw in de slandering campaign tegen Micha waarbij zij door het OM werden aangestuurd en van informatie voorzien.

Normaal zijn al deze feiten en omstandigheden genoeg om minimaal tien mensen van Justitie inclusief Ard van der Steur voor jaren achter de tralies te krijgen, maar zoals gezegd: in Micha-zaken gelden geen regels en wetten. Kan en mag alles. To be continued.

45 Replies to “NIEUWE EN ONGEKENDE PROVOCATIES JUSTITIE TEGEN MICHA”

 1. Je zit te kletsen Micha Kat!!!!!

  Je hebt er een verhaal van gebakken in de trend dat Van der Meer werd bedreigd door de pedomafia.

  Nog effe wat teksten van je journalistieke vermogen >>>

  “”Gerard van der Meer (Drummen en Van der Meer): Micha’s steun en toeverlaat in alle strafzaken verbrak deze zomer op stel en sprong de relatie en dumpte alle 5 de lopende strafzaken zonder een verklaring te willen of kunnen geven. ‘Dien maar een tuchtklacht in’ waren zijn laatste woorden.””
  afz Micha Kat””

  “” Ik hoop niet dat ik advocaat Gerard van der Meer ooit nog eens tegen kom. Deze smerige, laffe verrader heeft mij een dolkstoot in de rug gegeven juist voor de finish van een strijd die zeven jaar heeft geduurd en immense offers heeft gebracht. Maar niet getreurd: de overwinning kan Micha nu niet meer ontgaan””

  afz Micha Kat

  En zo zijn er nog wel meer teksten van journalist Kat terug te halen, waarbij een frapante >>

  “”De volgende advocaten weigerden voor Micha op te treden: Otto Volgenant, Hans Bousie, Adele van der Plas, Daan Lunsingh Scheurleer.

  Hier is duidelijk sprake van een van hogerhand opgelegd ‘bijstandsverbod’. De verklaring hiervoor ligt in de kracht van Micha’s zaken juist tegen Justitie en de rechterlijke macht.””

  Dus een Adele van de Plas gaat gebukt onder het OM ……… whahahhaha lijkt me eerder dat ze persoontje Kat al wat jaartjes heeft meegemaakt met zijn circus en dus daarom je afwees. Die analyse had je zelf ook kunnen maken, maar dat schijnt wat lastig te zijn ………

  Overigens is het natuurlijk ook heel frappant betreft je story met Moskowitz die je zogezegd genaaid heeft en zelfs daarbij een aanslag met zijn auto heeft gepoogd.
  ( Beetje kenner van KAT doorziet dat dit weer een natte droom productie was)
  En je vervolgens nadien een vriendelijk gesprek met hem voert, en zelfs nog artikels aan zijn website Callemeri hebt geleverd en vervolgens weer een conflict kreeg over de betaling van +/- 400 euro

 2. Demmink Kat bedankt voor de tip …… ik had zelf al eens contact gehad met een advocaat aangaande Kat zijn beweringen.

  Kat zat deze advocaat eveneens een mes in de rug te steken met een bijgevoegd lul verhaal dat hij geen bijstand kreeg, wat ie vervolgens wel kreeg volgens de advocaat minus zijn eigen bijdrage zoals dat het geval is bij elke inwoner van NL en zelfs mensen met een andere nationaliteit hier recht op hebben.

  Overigens was er nog een samenwerkingsverband Kat en deze advocaat, en Kat vervolgens Boscher eveneens een mes in de rug stak terwijl er nog geen ontbinding was.

  Betreft Kat en advocaat van der Meer eveneens op zijn Kats behandeld zoals jij dat al aangaf, schijnbaar heeft KAT een slecht geheugen.

 3. Er moet een onderzoek komen naar intimidatie van Micha’s advocaten door Justitie. Geen van de advocaten heeft voor Micha gedaan wat een advocaat onder normale omstandigheden zou hebben gedaan, zou hebben moeten doen. Dit geldt ook voor zijn civiele advocaten. ………..

  Als het goed is heb je daar al een antwoordt op gehad van justitie, met de mededeling dat daar geen sprake van is!!!

  Aangaande de mails die volgens jouw natte droom vanuit het OM zijn aangestuurd, zou je ook kunnen denken dat er personen in de maatschapij jouw grappen en grollen wat zat zijn en dus eventueel de advocaat aanschrijven in wat voor circus ze zijn gestapt. En om dat dit niet in je straatje past maak je er maar een circus van dat dit door het OM aangestuurd wordt.

  Overigens lijkt me niet dat jouw website erg intressant is voor webcare figuren met je lage bezoeker freqentie, lijkt me eerder dat ze neerstrijken bij een NUJIJ of iets dergelijks.

  Overigens lijkt het mij dat je versleten advocaten zijn gestopt om dat ze niet aan je circus mee willen werken dan dat ze gedwongen worden, helaas kunnen we niet terrecht bij de advocaten voor info aangaande jouw persoontje aangezien ze geheimshoudings plicht hebben.

  Overigens welke namen dragen de rechters die zogezegd Micha minded zijn??

  En welke namen dragen de rechters die not Micha minded zijn??

  Lijkt me overigens niet de minded rechters je laten schieten op het bommeldings verhaal + graffiti.

  Overigens vermoed ik dat ze je sowieso arresteren ook al zou het dna verhaal van tafel worden geveegd, aangezien je dan hoogstwaarschijnlijk de kuierlatten naar het buitenland neemt

  1. @ Flip: een heel interessant telefoongesprek van Eric Donk (van JD-THC-TV) met Gerard van der Meer, een tijd lang Micha’s advocaat, staat op Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=FBBTwboEkRU. Ergo: Van der Meer kreeg van Micha een mes in zijn rug, niet andersom. DIt was gewoon een bewuste sabotageactie van Micha, om maar wat te schrijven en te klagen te hebben. Hij moet immers wel het slachtoffer zijn, anders kent zijn leven helemaal geen doel meer. En Van der Meer was niet de enige: al zijn advocaten zijn systematisch aan de kant gezet zodat hun opdrachtgever tenminste nog wat sitevulling kon genereren.

   1. je bent gek, Demminkkaat. Ik heb 5 jaar zonder enige probleem met Van der Meer samengewerkt en we haalden triomf na triomf. Ik profiteer nu nog van de posities die zijn behaald met Van der Meer. Ik zou wel gek zijn dat op te blazen. Het was Donk die de zaak opblies zoals makkelijk is te bewijzen. En over opblazen gesproken: je blaast jezelf ook op, Demminkkat. Daarom plaats ik dit ook allemaal zodat iedereen dat ook kan zien. Heb je je laatste rekening al gestuurd naar Ivo Hommes?

 4. Ik leg even uit wat Micha hier doet: hij komt met een aantal voorwaarden waarvan hij weet dat ze nooit gaan gebeuren, en daardoor kan hij altijd blijven roepen dat hij het slachtoffer is. Want ja, hij heeft een handreiking gedaan, en wil dus wel meewerken.

   1. Omdat ik weet hoe Micha omgaat met mensen die het niet met hem eens zijn. Die worden namelijk weggezet als pedofielen. En ik heb geen behoefte dat ik zo wordt neergezet op het internet. Waarom vraag je niet eens aan een paar anderen waarom ze niet hun echte naam gebruiken?

    En wat ik hier doe? Ik ben het zat dat Micha elke dag zoveel troep op het internet kan zetten zonder een tegengeluid.

    1. Hey Obama heb ik jouw ooit een pedofiel genoemd? Wil je deze vraag aub snel en eerlijk beantwoorden? Als we binnen 24 uur geen antwoord hebben, krijg je een ban.

     1. Nee, en als je m’n commentaar leest dan zie je dat dat er ook niet staat. Wat er wél staat is dat je iedereen die het niet met je eens is uitmaakt voor pedofiel. Dat is namelijk wat ik je continu zie doen hier.

     2. Wellicht niet specifiek Obama maar wel iedere ander die het in z’n hoofd haalt om kritiek te leveren op Kat, diens schrijfsels en/of daden. Je wordt direct op internet in verband gebracht met verwerpelijke zaken die vervolgens via iedere zoekmachine onlosmakelijk aan jouw naam worden verbonden. Niet iedereen is daarvan gediend.

      Zit je trouwens nog in Ierland, Micha? Er doet een gerucht de ronde dat je de benen hebt genomen naar Laos.

 5. Méér dan de helft van alle misdaad in ons land bestaat uit het misbruiken van bevoegdheden door overheidspersoneel. Daarmee is de nederlandse overheid een grotere bedreiging voor onze samenleving dan alle door burgers gepleegde misdaden bij elkaar. Bij deze zorgvuldig verzwegen vorm van georganiseerde misdaad gaat vooral -en de lezer raadt het alweer- het gemeenschapsgeld met bakken de lucht in.

  Bron: wetensch. onderzoek “overheidscriminaliteit als specimen van organisatiecriminaliteit” van hoogleraaar strafrecht Prof. Dr. G. van den Heuvel Universiteit van Maastricht (2006).

  1. Wat heeft je reactie te maken met de zaken tegen Micha? Hij is overal voor veroordeeld, en alleen dankzij het hoger beroep is hij nog op vrije voeten. Dat heeft niks te maken met het misbruiken van bevoegdheden.

   1. Ja wél alles…er is immers extreem assymymetrische handpicked willekeurige rechtspraak en Bosman geeft oorzaak weer.

    Het IQ van een kever moet u wel enorm frustreren? Ik hoop dat thuiszorg uw veters knoopt en dasje recht zet?

 6. Voor psychopaten geldt: ‘The law doesn’t apply to them’.
  Bij de noodzakelijke opwoelende guerilla (onderzoeks)journalistiek onder die omstandigheden in PB BV, moeten de gedragsregels voor de journalistiek soms ook wat ruimer worden geïnterpreteerd.

  Logisch.

  PB BV heeft uiteraard het liefst ‘embedded’ journalisten die ze helemaal aan de leiband hebben. Net zoals in Nazi-Duitsland, nu alleen met aanmerkelijk geslepener en verholener = onopvallender methoden (liefst vanuit de diepte van de persoon zelf….).

  Een Allen Dulles Award bachelor of journalism does the trick…..

 7. 1. Gaat niet gebeuren. DNA afname gebeurt bij bijna alle veroordeelde mensen.
  2. Ten nadele van Micha? Daardoor kun jij al vijf jaar lang je gang gaan. Anders had je allang in de bak gezeten.
  3. Not happening. Er zal eerder een onderzoek naar je grootheidswaanzin komen.
  4. Gaat ook niet gebeuren.
  5. Ha! Micha die als journalist erkend gaat worden! Dat zou je graag willen natuurlijk, maar net als alle bovenstaande punten gaat dit ook nooit gebeuren. Je bent namelijk geen journalist, je voldoet bijvoorbeeld aan geen enkel onderdeel van de gedragscode.

  1. Met die gedragscodelijst heb je net aan gegeven dat heel de msm media en nieuwsmedia OVERDUE zijn voor een duchtige afstraffing en cleansing hunner gelederen gepaard met de zwaarste gevangenisstraffen en schadenclaims

   Bovenstaande vereniging van journalisten en tevens heel de raad van journalistiek kun je niet als serieus weergeven na dat ze zelfs meededen aan ernstigst Kinder misbruik inbreuk op medische gegevens hulp aan massamoord en terrorismen aan de WTC aanslag aan al decennia van internationaal staatsterreur en verzwijgingen aan misbruik versleping en moord van miljoenen Kinderen

   Dan wuif je een hele zee van Reele feiten en gebeurds weg wat enkel de psychopaat versie crimineel graag doet in de hoop dat zijn persisterende leugen aka indoctrine altijd wel wint.

   U bent dan vast en zeker jurist met de gebruikelijke kinder porno computer en slaapfeestjes knipkaart I Guess? ronald ben jij dat? Plasterk? Alles dat voor dat shotje geluk weer zeker? #Verrader

   1. Psychopatie versterkend is heroine ook een spulletje dat buiten de realiteit zet vaak gepaard gaande met intrusieve agressie en bluf zoals vaak te zien aan bestuurders rechters politici! Extra erg dus en alle bestuur overheden regering eu wet en bank zit er aan met groetjes van erdogan en cantraalbankiers


     1. Ik herinner me nog goed hoe Mient-Jan Faber, een begenadigd redenaar als hij namens het Interkerkelijk Vredesberaad demonstraties van honderdduizenden toesprak, toen in de NRC onder handen werd genomen door commentator J.H. Heldring. Als hij niet met het opsporen van taalfouten bezig was, gaf Heldring, telg uit een beroemde Amsterdamse notabelenfamilie, immers les in internationale politiek.
      Aangezien Faber te groot was om weggezet te worden met de vertrouwde Koude-Oorlogstechnieken, begon Heldring hem langzaam te heropvoeden. ‘Kanttekeningen’ bij wat Faber had gezegd, dan weer een kleine pluim als Faber zaken ‘toch ook wel eens goed zag’, en ga zo maar door. Zo werd ‘de lijn open gehouden’. http://oorlogisgeenoplossing.blogspot.de/2015/04/nederland-als-deurmat-voor-provocaties.html?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter

   2. Wat ik me altijd afvraag is waar mensen de tijd vandaan halen om hun werk te doen als ze daarnaast nog miljoenen kinderen vermoorden. Er zitten 365 dagen in een jaar. Heb je wel eens uitgerekend hoeveel tijd je dan hebt per kind?

 8. Juridische slimmigheidjes gaan hiertegen BINNEN PB BV geen enkel effect sorteren.

  Behalve als je plotseling vanuit het perspectief van de ‘alien mindset’ geen “bedreiging” meer vormt.

  Dat is als je dood of (gecapituleerd voor de leugen 2+2=5) geestelijk dood bent.

  1. Nee als rechtbank ziet dat je argument of zaak gaat winnen verkrachten ze je simpeltjes als Karel de Werd tegen rijdende rechter frank visser net nog gebeurde

 9. Bij De Rooy van Zuydewijn lijkt de angel te zitten bij diens -reeds overleden- vader die iets (onvoorstelbaar weerzinwekkend walgelijks?!) wist van PB.

  Mogelijk/waarschijnlijk heeft deze verbijsterde of zelfs getraumatiseerde man er zijn (latere) gezin niet mee willen belasten, uit fatsoen/empathische overwegingen of de adembenemende onvoorstelbare smeerlapperij (om zelf verder te kunnen leven) weggedrukt in het onderbewustzijn…….maar dat soort afwegingen of processen kent de ‘alien mindset’ niet en de proactief (!) gewelddadige reactie zal niet uitblijven.

   1. Moet u zeggen meneer als politie zelf 500 van de 573 verkeersdoden 2014 veroorzaakt en dan wel heel erg op executies lijkt? Verder heeft alles wat in de comments daar staat er wel degelijk mee te maken als delen van multi binaire exterminatie wapens plukje bij plukje onder de kook de kikker langzaam dood alarm grens maar samen een heleboel

 10. Alles draait niet om MK hoor. ‘Mort civil’ of het psychisch equivalent van fysieke moord (en soms gruwelijker dan dat laatste) wordt door psychopaten van PB BV kaliber veelvuldig en wereldwijd (!) toegepast wanneer je volgens de abjecte (!) kronkels van de ‘alien mindset’ een bedreiging voor de psychopaat/het psychopathisch netwerk vormt of voor diens psychopathisch project of…….ooit -volgens de ‘alien mindset’ dus- zou kunnen gaan vormen.

  Driedimensionaal van alle kanten wordt er ineens als een gek op je ingehakt, echter op typisch psychopathische wijze = nauwelijks de vinger achter te krijgen…..behalve door proactief algemeen te gaan testen op de ‘alien mindset’.

  1. “wordt er ineens als een gek op je ingehakt”

   Ja bij de “kill the best of Goayim” opvallenden zoals intellegentia(15000 officieren in Polen)alle Kinderen die niet in gareel kunnen lopen op peuter en lagerschooltjes al krijgen extra abugraib torturen verkrachting molest drugs gif electroshocks ziekmakingen tm hersenoperaties en dood aan toe te verduren en later politie en rechter als dropouts en vroege dood

   Meeste wordt echter op ” nauwelijks de vinger achter te krijgen ” wijzen aan gedaan zoals traag vergiftigen en ziekmaken en indirect oa via voeding vaccins wijkterroristen 3th parties en je dood laten werken en betalen chronisch vervolgd door politiek deurwaarders stijgende prijzen en kosten lager wordende inkomens stress gevaar misdaad en zo midden en lager klassen voortdurende omlaagwerken en chronisch omver laten lopen door vloedgolf op vloedgolf immigranten en vervroegd afdoden verzwakken ziekmaken drugs tabak alcoholveslaafd maken als Kind al op schooltjes en je dood opereren aan handicaps en ziekten die ze je zelf aandeden zich mede volschranzen aan de woekerpremies en kosten en steeds kostbaarder afhankelijkmakingen er mee die te bereiden als another ziekmaker met vroeger dood dan parasietklassen wat ook al eeuwen beleid is om elk opstand en protest te voorkomen.

   Dit alles wordt aan gedaan uit onverdachte “eigen” instanties organisaties overheden wetgevingen besturen media banken medische sectoren hulp organisaties rechten organisaties politie rechtbanken recherche academien religien

   Alleen al rockefeller heeft 2000 zulk organisaties elk met fondsen en soros heeft er 527 en de li bankiers en de rest van de Wereld adel aipac en bankiers zal alle organisaties en industrie overheden religien geld landen en wet uitmaken zoals ook je het in 147 compagnies rule the World diagram aan gegeven vindt elk met moord en doodslag eigen gemaakt van Natives en anderen.

   Geen enkel fiets Geen enkel stukje Kunst van hen maar geroofmoordt eeuwen lang en dienen we tegen die op zwakkeren parasiteren uwe hoogheid te zeggen en met vlaggetjes te zwaaien want anders

   Alles onverdacht want jou lieten ze als Kind al geloven dat andere volken je eigen volk je familie vader moeder verrot en oorzaak waren en zij dé redders en martelaren die al 1000 jaar tegen het kwaad streden

   En vroeger had je om de 20 jaar een ander beleid en nu met die politiek en democratie om de 4 jaar alles weer verbouwen eeuwig onzeker en in afbraak en renovatie heel het Volk heel het Land wat dat voor kosten schaden doden levert. Oa project ajax(zoveelste van dit soort der eeuwen)psychological warfare van dulles en cheney oa je vermalen en in chaos houden tegen de muur no Change

   Wij denken dat de Wereld de Mensheid en zelfs God gek is dát daar zorgden ze wel voor terwijl het gewoon dagelijkse praktijk en economie van de roofpsychopaat is en hun adelnetwerken

   1. Die terreur gaat zo ver dat albert heijn zorgt dat er s´middags geen kadetjes meer zijn als de hardwerkende Bevolking van hun werk en kantoor komen en steeds misgrijpen .. en heh die wérkelozen weer zeker… d.o.o.od treiteren op alle fronten incluis al sinds 1985 met vloedgolven boetes liefst om kleinste zaakjes

   1. Waarom zouden ze? Ze moeten toch weten dat jouw soort hun Kindertjes joods én niet joods achter hun rug kapot molesteren als ze voor jullie op hun werk zijn … dan tenminste is er klein kansje dat jij op een Heel Goede Dag óók Aan gehouden wordt en per ongeluk verzet pleegt zulken als u doen dat immers altijd querulanten die u bent.

    Zou politie daarom Aan Raden Hun Kinderen Regelmatig op heroine ghb strychnine(ja niets ze te gek)lsd scopolamine sporen te testen dat van schooltjes en uw joodse bestuurlijke gemeente en overheden en politieke eliten af komt.

    Wijkterroristen allochtonen marrokanen pakistanen afrikanen zijn daar in een tweede minder initieel bron en oorzaak.

    Apropo afrikanen…wat te denken wát afrikanen hier massaal komen doen als ze in zuidafrika door blanken lijkende eurasiaten eerst een massa mijnwerkers neerknallen ..dát laten inwerken en dán een zee afrikanen hiér heen sturen?

    Die gaan Onze Volken en Kinderen idem mollen verkrachten vermoorden zoals in de wijkterrorismen van begin ook al gebeurde.

    Dat is ook úw werk dat alle tijd af schermende en claw boven koppen houdende. Waar hier het koningshuis direct bevel voert over de wijkterroristen…alsmede alle motorbenden ook al.

    1. De eurasiaat blank lijkende die steeds maar haat en geweld tegen Blanken uitlokt en de gekleurder jood die datzelfde dan tegen gekleurden uitlokt

     http://marchofthetitans.com/chapter-16-by-stealth-and-steel-christianity/
     Origin of the Ashkenazim and Sephardim Division in Jewry
     The Jews who went to Europe via the east absorbed a substantial amount of European blood, and became known as the Ashkenazim, or European Jews. Those who settled in North Africa became known as the Sephardim. This division in Jewry exists to this day, and is most marked in Israel where the two communities, the Ashkenazim or “light” Jews and the Sephardim or “dark” Jews (dark because they did not mix with the number of Europeans to the same extent that the Ashkenazim did) tend to vote for different Israeli political parties.
     Only their unique religion has kept them bound together after a fashion, although even this is divided into subsects.
     This dissenting group of Jews became known as the Essenes

     http://www.twitlonger.com/show/n_1sn6m90?new_post=true

    2. Nog een: dé rat netanhuyau laat de Russische Bossen in de fik steken en laat zijn penose hier en daar valse paspoorten rond strooien waar op ze in hun Poolse media haat en horror tegen Nederland sproeien .. en effe later stroomt Nederland vól met poolse werkers

     Die ook in onze Wijk peuterjes verkracht hebben overdag met hun dronken koppen en ook hier weer geen Blanken als je zou menen polen zouden zijn maar blank lijkende asiaten met ravezwart haar.

     Mag de Politie ook heus wel weten hoé u dan hun Kindjes overdag in de zog wijkterrorismen láát verkrachten terwijl zij voor u die hete kastanjes uit uw zelf gestookte vuurtje halen elk dag!

     Diezelfe netanhuyau bedreigd net even geleden Amerika .. en nu stroomt dus die met haat geprepareerde zee met afrikanen over al binnen in Amerika Europa en Engeland…heel onschuldig kijkende…terwijl zelfs hun koters zo al de gewoonte hebben zes en acht jaar oud om peuterkes in parkjes en speelplaatsjes agressiefst op te zoeken om hun kleine leutertjes in de gezichtjes te wrijven.

     En ik denk maar zó..als dat alles steeds al in Mijn Dorp gebeurd dan is heel Europa en Westen óok het haasje en was al vaker gebleken zeiden de berichten.

     Dus ik Hoop dat u snelst een Patrouilewagen tegen komt! Ik Vergeef ze nu al in een Hartbeat!

Geef een reactie