NU OOK KLACHT TEGEN REIJNDERS BIJ DE RAAD VOOR DE JOURNALISTIEK -DIE MICHA WEER ‘NIET BELANGHEBBEND’ MOET VERKLAREN

EXTRA: DE SMERIGE SNAKE-JUNK EN VAMPIER ERIC DONK HEEFT NU NIETS MEER TE MELDEN: IS HIJ DOOR DE CLUB-DEMMINK AFGEVOERD NAAR EEN AFKICK-KLINIEK? * LATER: HOE TON HOFSTEDE DE LEIDSE ‘COMPLOTTOLOGEN’ JELLE VAN BUUREN EN EDWIN BAKKER BESCHERMT EN ALDUS MEDEPLICHTIG IS AAN DE KOMENDE HOLOCAUST OP ‘ANDERSDENKENDEN’ * HOFSTEDE 100% AGENT VAN DE MACHT

[wp_ad_camp_1]

Geachte mevrouw Koene,

Hierbij gaat een klacht bij uw Raad tegen journalist Maarten Reijnders en Uitgeverij Aspekt.

Op 11 september lanceerde Aspekt een boek van de hand van Maarten Reijnders met als titel Complotdenkers. Op de cover staat de volgende tekst:

Hij sprak verscheidene Nederlandse complotdenkers. Van een herhaaldeijk veroordeelde ex-journalist die de jacht heeft geopend op pedo-netwerken…..

Het gaat hier om Micha Kat. Dit blijkt voorts uit een ‘voorplublicatie’ die Reijnders op een website heeft gezet die aan het boek is gekoppeld:

Voor Nederlands bekendste complotdenker Micha Kat, die elke dag plaatsneemt op de voorste rij, moeten de getuigenverhoren voelen als een overwinning. Hij heeft jarenlang aandacht gevraagd voor het vermeende kinder- en machtsmisbruik door Demmink en nu worden er eindelijk officieel mensen gehoord. Kat kan elke ochtend weer tal van bekenden begroeten die net als hij een bovengemiddeld wantrouwen koesteren tegen de elite.

Reijnders heeft nimmer met Kat gesproken in zijn hoedanigheid van ‘complotdenker’. Micha Kat heeft tussen de acht en tien jaar geleden een gesprek gevoerd met Reijnders in het kader van een artikel dat hij aan het voorbereiden was voor een website, Reporters Online. Kat kan zich niet meer herinneren waar dat gesprek over ging. Het hele verschijnsel ‘complotdenkers’ speelde toen nog helemaal niet en ook was client nog niet actief al ‘jager op pedo-netwerken’.

Het op deze wijze falsificeren en manipuleren van een interview is onrechtmatig en klachtwaardig. Een interview van rond de acht jaar geleden kan en mag nooit worden gebruikt als ware het recent. De kwade trouw van Reijnders blijkt ook uit het feit dat Kat niet op de hoogte is gesteld van het gebruik van het oude interview voor het -voor hem uiterst diffamerende- boek laat staan dat Reijnders hem heeft gevraagd of hij nog achter zijn uitlatingen staat van destijds hetgeen de plicht is van elke zichzelf respecterende journalist. Zulks klemt temeer, daar Kat zich niet eens meer kan herinneren waar het gesprek over ging, laat staan dat hij nog weet wat hij destijds heeft gezegd.

Met vriendelijke groet en gaarne vernemend,

Micha Kat

Geef een reactie