OP DE DREMPEL VAN KONINGSDAG: KONING WILLEM EN DE RECHTSTAAT

MICHA WENST IEDEREEN EEN FIJNE EN GEZELLIGE KONINGSDAG, MAAR WIL DE KONING DIT GRAAG MEEGEVEN IN DE HOOP DAT HIJ ER IETS POSITIEFS MEE DOET

Hieronder de emails die gisteren zijn uitgegaan. De eerste is gericht aan de advocaat van Westenberg (500.000E) en de andere aan de advocaat van de Raad voor de Rechtspraak (500.000E).

Thijs Stapel
To: Arnold.CroisetVanUchelen@allenovery.com
Cc: micha kat

Apr 25 at 4:34 PM

Amice,

Vorige week heeft de Hoge Raad het cassatieberoep van uw cliënt tegen het tussenarrest van het Hof Den Bosch van 16 januari 2018 verworpen. Daarmee is de kans dat uw cliënt op enig moment in de nabije toekomst een schadevergoeding aan mijn cliënt zal moeten gaan betalen alleen maar verder toegenomen. Ik neem aan dat het hof uw cliënt nu in de gelegenheid zal stellen om aan te geven of hij nog tegenbewijs wil leveren tegen de vooralsnog bewezen geachte stelling dat hij in 1994 heeft gebeld met advocaat Smit, maar het is niet waarschijnlijk dat dat tegenbewijs er na zoveel jaar wel is, als het al ooit heeft bestaan. Daarmee is de vraag gerechtvaardigd of het voor uw cliënt nog wel zinnig is de procedure tussen partijen voort te zetten, danwel eieren voor zijn geld te kiezen en met cliënt te onderhandelen over een oplossing in der minne.

Als gevolg van het arrest van de Hoge Raad heeft cliënt mij wederom benaderd met zijn dringende wens nu eindelijk eens een (voorschot op) schadevergoeding van uw cliënt te ontvangen, wat ik begrijpelijk vind. De onzekerheden, die het hof Arnhem-Leeuwarden nog signaleerde in het arrest in kort geding van 19 maart 2019, zijn immers met het arrest van de Hoge Raad voor het overgrote deel weggenomen. In de bodemprocedure komt het moment van toewijzing van een bepaalde door uw cliënt te betalen schadevergoeding nu dichterbij, maar dat gaat wat cliënt betreft niet snel genoeg als eerst nog een poging tot het leveren van tegenbewijs van uw cliënt moet worden afgewacht.

Gezien deze ontwikkeling verzoek ik uw cliënt dan ook om binnen twee weken na vandaag aan te geven of hij bereid is om met mijn cliënt in onderhandeling te treden over een aan hem te betalen schadevergoeding. Mocht die bereidheid niet bestaan, dan sommeer ik uw cliënt om binnen twee weken na vandaag alsnog een voorschot van € 50.000 op de uiteindelijk aan cliënt te betalen schadevergoeding te voldoen. Voor het geval een afwijzende reactie volgt of bij het uitblijven daarvan heeft cliënt mij verzocht opnieuw een kort geding te beginnen tot betaling van een voorschot.

Met vriendelijke groet,

Thijs Stapel

Stapel Advocatuur

Thijs Stapel
To: rw.veldhuis@pelsrijcken.nl
Cc: micha kat

Apr 25 at 4:37 PM

Geachte confrère,

Op 16 januari 2018 heeft het Hof Den Bosch in de zaak tussen mijn cliënt Micha Kat en voormalig rechter Westenberg een arrest gewezen, waarin is geoordeeld dat, behoudens door Westenberg te leveren tegenbewijs, vaststaat dat Westenberg onrechtmatig jegens hem heeft gehandeld door jarenlang op basis van een onwaarheid te hebben geprocedeerd. Tegen dat tussenarrest is door Westenberg beroep in cassatie ingesteld, welk cassatieberoep op vrijdag 19 april jl. door de Hoge Raad is verworpen. Daarmee is betaling van enige schadevergoeding door Westenberg aan cliënt aanzienlijk dichterbij gekomen.

Alles wat geldt voor de zaak van cliënt tegen Westenberg, geldt ook voor de zaak van cliënt tegen de Raad voor de Rechtspraak, waarin op 16 juni 2015 een verwijzingsarrest is gewezen en die zaak ook is verwezen naar het hof te Den Bosch. Nu de zaak tegen Westenberg in het voordeel van cliënt lijkt te worden beslecht, is het tijd om ook de zaak tegen de Raad voor de Rechtspraak verder door te zetten en uw cliënte te dagvaarden om te verschijnen bij het Hof Den Bosch. In de parallelle zaak van mr. H. Smit tegen de Raad voor de Rechtspraak heeft de Hoge Raad de Raad de vorderingen van Smit ook toegewezen, waarbij uw cliënte ook is veroordeeld om rectificaties te plaatsen in landelijke media. Ik sta thans op het punt de zaak tegen de Raad aan te brengen bij het Hof Den Bosch, maar wil dat niet doen na de Raad en/ of de Staat in de gelegenheid te hebben gesteld om cliënt een aanbod te doen om de kwestie van de aan mijn cliënt toekomende schadevergoeding buiten rechte op te lossen en mijn cliënt een aanbod te doen tot betaling van schadevergoeding. Graag verneem ik binnen twee weken na vandaag of die bereidheid bestaat. Indien dat niet het geval is, zal ik de zaak bij het hof te Den Bosch gaan aanbrengen teneinde verder te procederen.

Overigens zond ik uw voormalige kantoorgenoot Houtzagers op 29 november 2018 ook reeds een e-mail over deze kwestie, die u onderstaand aantreft. Hij antwoordde daar destijds onder meer op dat u deze zaak per 1 januari jl. zou overnemen, vandaar dat ik mij nu tot u wend.

Met vriendelijke groet,

Thijs Stapel

Stapel Advocatuur

2 Replies to “OP DE DREMPEL VAN KONINGSDAG: KONING WILLEM EN DE RECHTSTAAT”

  1. Het gebedel om geld begint op een aandoenlijke chantage te lijken. Er is geen enkele kans op 50.000 euro schadevergoeding. Helemaal nul. De aangeschreven raadsleden lachen zich een breuk om die wanhopige teksten van Stapel en Kat.

  2. Er zit wel een kern van waarheid in dit verhaal:
    Uw advocaat is Thijs Stapel zegt u? Dan procedeert u onder toevoeging, dan bent u al minstens 10 jaar werkloos (als u überhaupt ooit al heeft gewerkt), dan heeft u al 95% van uw eerdere zaken verloren, dan bent u uit uw huis getrapt, dan gelooft u in chemtrails, dan zoekt u uw heil bij kansloze rukkers als anonymous, gele hesjes, break the system, occupy…, en ga zo nog maar even door. Daar weten maatschappelijke gezwellen zoals Nico van der Ham, Arjan Gelder of Rob Scholten en nog vele anderen volop over mee te praten.

    Maar verder is dit filmpje natuurlijk weer het gebruikelijk gebazel op de automatische piloot. Het begint een beetje saai te worden.

Geef een reactie