OUDERLING ABBINK IS KLINISCH KRANKZINNIG

LAATSTE OUDERLING-ABBINK-NIEUWS: KIJK NAAR ‘NEDERLAND ZINGT’ VAN DE EO VAN 29 JANUARI 2012

RAADSHEER-OUDERLING ABBINK WASTE WESTENBERG EN KALBFLEISCH WIT, WERD INGEZET BIJ DE OPERATIE ‘RED JORIS DEMMINK’ EN MOET NU MICHA OPKNOPEN IN NAAM VAN GOD DE BARMHARTIGE * LUISTER NAAR ONDERSTAAND INTERVIEW BIJ DE EO UIT 2012: DEZE MAN ‘KRIJGT DE WET DIRECT VAN GOD’ EN MOET WORDEN BESCHOUWD ALS KLINISCH KRANKZINNIG

[wp_ad_camp_1] Vanaf 19:40 begint ouderling Abbink opeens over Michelle Martin, de vrouw van Marc Dutroux. Toeval? Of een signaal?

22 Replies to “OUDERLING ABBINK IS KLINISCH KRANKZINNIG”

 1. Die eerste schakel gaat naar zingen op hemelvaartsdag.
  hemelsvaartsdag is een rooms heidens feest.
  satansaanbidding.
  hemelvaartsdag behoort slechts bij de ueber brede papisten zuil van KRO, RKK en IKON.

  En hun dochters zal het tegenargument zijn, weet ik wel, maar EO leden weten niet dat de eigenlijk KRO lid zijn…

  EO is evident weer eens Rooms Katholieke Propaganda.
  Misschien kan men niet alle medewerkers daar verdenken van enig gezond verstand, dat wil zeggen, kwaadwillende moord en genocide op de werkelijke protestanten, ofwel onwetendheid. Onwetendheid heb je twee soorten van, schuldig en onschuldig.

  De satansssekte en haar dochters, het is bakken huilen met het nalatenschap van een uitgemoord Hollandse protestantisme.

  “Mijn volk is uitgeroeid, omdat het zonder kennis is;
  dewijl gij de kennis verworpen hebt, heb Ik u ook verworpen, dat gij Mij het priesterambt niet zult bedienen;
  dewijl gij de wet uws Gods vergeten hebt, zal Ik ook uw kinderen vergeten.”
  [Hosea 4:6]

 2. En psychopaten uit dat netwerk blijken kenmerkend ‘untouchables’ in PB BV:

  Als H.A.A.G. Vermeulen een normale ‘mindset’ zou hebben gehad, dan zou hij zich helemaal vanzelf hebben verschoond t.a.v. deze aangelegenheid, maar dat doet hij dus ijskoud niet, ook na (zowaar) krachteloos op de vingers getikt te zijn door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in de zaak van een mevr. De Haan waar hij eerder (aantoonbaar en volledig van de gekke) als (n.b.) rechter bij betrokken was geweest.

  ===============
  Nu is het 2001. Spijkers vecht nog iedere dag voor zijn recht. Niet meer via een gerechtelijke procedure want die mogelijkheid heeft Vermeulen hem ontnomen. En Vermeulen? Die is nog gewoon vice-president bij de Centrale Raad voor Beroep. Al is hij nog zo over de tong gegaan, niemand maakt hem wat.
  =================

 3. In psychopathocratie PB BV komen alle drie de staatsmachten (door kenmerkend!!! psychopathisch driedimensionaal ondergraven) als puntje bij paaltje komt samen in één (1) hand:

  Die van de psychopathische SS’er prins Bernhard zur Lippe Biesterfeld/resp. zijn nagelaten psychopathisch netwerk.

  Psychopaten streven ZIEKE ABSOLUTE MACHT na en delen die NIET (werkelijk). Dat is de aard van het mechanisch orerende paardenkadaver. Een democratische psychopaat (die dus om de tafel gaar zitten met zijn prooi/slachtoffer….haha) is een contradictio in terminis.

  Geen enkele kans (!) dus dat operettefiguren als de raadsheren bij (hoogste bestuursrechter) de Centrale Raad van Beroep: H.A.A.G. Vermeulen of K.J. Kraan (laatstgenoemde eerder, zoals Vermeulen bij BiZa actief was, -met INDICATIE psychopaat- hoofddirecteur juridische zaken bij het -aan de gruwelmoord op Dresden medeplichtige- min. V & W en ALS PARTIJ betrokken geweest bij kritieke zaken tegen PB BV….. en door/voor PB BV betrouwbaar bevonden = voor normaal Nederland niet!!!) zaken WERKELIJK op hun merites beoordelen en aan waarheidsvinding doen.

 4. Margarita is nu dus “gehuwd” met (jurist….) Tjalling ten Cate. Deze naam wordt bij de burgerlijke stand ook wel gespeld als Ten Kate.

  Toch interessant om eens hier naar te kijken i.h.k. van goed verholen (elkaar herkennende en een lans voor elkaar brekende) ‘adapted compensated’ psychopathische netwerken (De notoire H.A.A.G. Vermeulen “alleen een rund stunt met vuurwerk” duikt ook weer onstuitbaar energiek op, als een duveltje uit een doosje zeg maar):

  http:/www.sdnl.nl/kath-nb5.htm

 5. Onvermogende Margarita (psychopaten betalen nooit voor hun anderen -met een normale ‘mindset’- proactief fnuikende projecten):

  ===============
  Wat echter veel interessanter is, is de vraag hoe ver u in deze operatie (indirect) weer mee gaat betalen. Vlak na de scheiding van Margarita en de heer de Roy v.Z . claimde de laatstgenoemde bij Margarita een alimentatie. De prinses zei echter dat zij zelf armlastig was. Studente in binnenhuis architectuur, dus een OV jaarkaart enz., u kent dat wel en kon de Roy niet betalen. De rechter ook belust op zijn carriëre, deed er nog een schepje bovenop en stelde dat Margarita niet draagkrachtig genoeg was, dus geen alimentatie voor de Roy. Dit speelde einde 2007.

  Nu 3 jaar later schijnt er weer een volop euro’s poepende ezel in de tuin van het stel te staan, want als wij eens op Funda rond kijken, zien wij dat een beetje pand wat op datgene lijkt waar Tjalling en Margarita willen gaan wonen toch gauw meer dan 1 miljoen moet opbrengen, en tel daarbij bij de verbouwingskosten ( snel zijn, want er geldt een lager BTW tarief Tjalling ! ) kom je soepel op 2 à 3 miljoen. Knap gedaan van het stel, want in 2 jaar de zaak weer zo ver op orde krijgen, dat je van een zakgeld afhankelijke prinses met een beginnend jurist als man dit soort bedragen uit kunt geven, daar komt toch wel wat voor kijken.
  ===============

 6. Zagen we een dergelijk patroon niet bij Margarita in de zaak De Roy van Zuydewijn….(niet dat Margarita “het brein” daarachter zal zijn geweest). Het kan een (i.c. zoveelste) INDICATIE zijn:

  ==============
  Martin doet er alles aan om geen schadevergoeding te moeten betalen aan de burgerlijke partijen. Ze liet zich bedrieglijk onvermogend verklaren door afstand te doen van de erfenis van haar moeder. Dit is een misdrijf…..
  ===============

 7. Psychopaten herkennen elkaar en kunnen inderdaad lansen voor een onderdeel van dezelfde ‘pure evil’ monoliet(!!!) gaan breken.
  Michelle Martin is een psychopate, dus als Abbink ineens een lans voor haar gaat breken kan dat een INDICATIE zijn:

  =================
  Enkele dagen na de aankomst van Martin in het klooster maakte Tommy Scholtes, de woordvoerder van de bisschoppenconferentie, bekend dat er al 16 jaar contacten waren tussen het klooster en Martin. Kort na de arrestatie in augustus 1996 schreef een van de kloosterzusters een brief aan Martin uit spontane sympathie. Er ontstond een vertrouwelijke correspondentierelatie tussen beiden.
  ==================
  DSR’s dringende advies aan kloosterzusters en andere leken op dit terrein is om GEEN (!) vertrouwelijke correspondentie aan te gaan met een psychopaat.
  ===================
  Experten verklaarden tijdens het proces dat Martin, net zoals Dutroux en Lelièvre, een psychopate is, die zich niet kan inleven in het leed dat ze anderen aan doet en die probeert alles naar haar hand te zetten. Ze kan best geen begeleiding krijgen, omdat een psychopate die begeleiding aanwendt om verder te groeien als psychopaat.
  ===================
  ‘Pure evil’ kent geen schaamte of (be)rouw en KAN dit niet kennen (Schoolvoorbeelden zijn prins Bernhard en diens BV en dergelijke “staten”/psychopathocratieën elders):
  ====================
  Martin doet er alles aan om geen schadevergoeding te moeten betalen aan de burgerlijke partijen. Ze liet zich bedrieglijk onvermogend verklaren door afstand te doen van de erfenis van haar moeder. Dit is een misdrijf, dat ze bovendien pleegde terwijl ze in de gevangenis zat. De dag dat ze wist dat ze vervroegd kon vrijkomen is ze gestart met een symbolische 5 euro per maand, nog niet 1 % van het loon dat ze ontving in de gevangenis, te storten op de derdenrekening van haar advocaat, voor een totaal van 265 euro op de dag van haar vrijlating. Naast giften verdiende Martin in de gevangenis meer dan 40.000 euro.
  Martin betuigt geen spijt. Ze liet enkel een formele spijtbetuiging afhandelen door een vzw. Ze weigerde tijdens het hele proces, evenmin nadien, de ware toedracht te vertellen van de feiten.
  =====================

  1. Zusters vulden waarschijnlijk van oudsher de functie van het aanleveren van kinderen voor de bisschoppen om te misbruiken. Dit blijkt ook elke keer uit kindersmisbruik onderzoeken.

  2. Michelle Martin en Marc Dutroux waren helemaal geen psychopaten.
   Ze werden betaald voor het ontvoeren van kinderen.

   En beschermt door Justitie om dat te doen.
   Helaas waren enkele jonge politie agenten een onderzoek aan het doen, waarbij ze een collega spraken die zelf slachtoffer was geweest van dat Netwerk, getuige X2, wat naar Marc Dutroux leidde, wat dan weer te laat ontdekt was door deze vijandelijke bezetter in België.

   Ook de moorden voor de verdere doofpot zijn niet gedaan door psychopaten, die gaven daar voor althans niet de orders, maar vanuit simpele militaire overwegingen. Een professionele opzet met zakelijke achtergronden.

   1. Btw áls abbink om een voorbeeld onrecht helemaal naar zijn eigen jeugd moet grijpen is die absoluut én totaal Wereld vreemd óf en dat is eerder het geval omdat alles eigen misdaad is deze geen raad weet welk voorbeeld te nemen zonder rood aan te lopen en in zweet uit te barsten!

 8. Opvallend hoe hij over de vrouw van Dutroux praat, straf uitgezeten dus niets aan de hand, gezien de maatschappelijke impact die Dutroux heeft gehad. Alsof het niets is, meerdere jonge meisjes vermoord.

  1. Dat kan de befaamde criminele corrumperende associatie zijn…herkenning door die psychopaten wederzijds..dan zijn ze verder blind voor elkaar en de realiteit

   1. Daarom mag overheidspersoneel eigenlijk geen strafblad hebben wegens de gevaren van corrumpering door identificatie..het herkennen begrijpen verzachten vergoeilijken laten glippen en geen enkel Besef hebben van de gevolgen

 9. Rond 16:00 zegt Abbink wijze dingen, over voorbeeldgedrag bijvoorbeeld. McCain zei laatst in het Capitol, het hart van de zogenaamde democratie, tegen portesteerders “low lofe scum”. Om aan te geven door wat voor gestoorde debielen we geregeerd worden.

 10. Opvallend dit verhaal van Abbink over het mishandelen van kinderen en jeugdtraumá gezien alle verhalen over de elite die kinderen mishandelen en misbruiken. Soort rechtvaardiging om kinderen te mishandelen.

Geef een reactie