PLOTTERS VOGELVRIJ? RAAD MOET 2 WEKEN NADENKEN OVER ONTVANKELIJKHEID MICHA

BELANGRIJK: DE RAAD STUURT EROP AAN DAT ALLEEN WIE MET NAAM EN TOENAAM IS GENOEMD ‘RECHTSTREEKS BELANGHEBBEND IS’. * DAARNAAST KUNNEN ALLEEN (OFFICIEELE) RECHTSPERSONEN ZOALS STICHTINGEN KLAGEN * WE MOETEN DAN DUS DE NEDERLANDE VERENIGING VAN PLOTTERS OPRICHTEN OM TE KUNNEN KLAGEN TEGEN EENVANDAAG * WIE WIL DAT DOEN?

HET IS ONMOGELIJK VOOR DE RAAD DE KLACHT TEGEN EENVANDAAG TE BEHANDELEN WANT DAN ZOU DE HELE MSM IN EEN KEER IN EKLAAR LAZEREN EN HET DEMONISEREN VAN DE PLOTTERS EEN HALT WORDEN TOEGEROEPEN -EN DAT KAN DE NWO ZICH NIET PERMITTEREN WANT DE WEG NAAR ‘PLOTTERCAUST’ IS REEDS INGESLAGEN

[wp_ad_camp_1]

Raad voor de Journalistiek Sep 1 at 1:36 PM
To: ‘micha kat’

Geachte heer Kat,

In mijn e-mail van 29 augustust jl. heb ik u het volgende geschreven:
“Uw nadere toelichting ten aanzien van het ‘rechtstreeks belanghebbende’-criterium is duidelijk.”
Daarmee heb ik geenszins uw ‘rechtstreeks belang’ erkend. Dat blijkt ook wel uit de daarop volgende zin in mijn mail:
“Zodra u mij van de hiervoor verzochte informatie hebt voorzien, zullen de voorzitter en secretaris zich op grond van artikel 4 van ons reglement (zie: http://www.rvdj.nl/over-de-raad/reglement) eerst een oordeel vormen over de vraag of u een rechtstreeks belang heeft. Als zij menen dat sprake is van evident ontbreken van een rechtstreek belang, dan wordt uw klacht niet behandeling genomen.”

Voor de goede orde herhaal ik hier ook nog een deel van wat ik u in mijn e-mail van 25 augustus heb geschreven:
“De Raad voor de Journalistiek beoordeelt naar aanleiding van een klacht of met de gewraakte journalistieke gedraging al dan niet journalistiek zorgvuldig is gehandeld. Daarbij moet de klager een ‘rechtstreeks belang’ hebben bij een oordeel van de Raad. Van een dergelijk belang is sprake als klager direct betrokken is bij de journalistieke gedraging en daardoor persoonlijk in zijn of haar belang is geschaad. In het algemeen kan worden gezegd dat dit het geval is als een publicatie gaat over klager of klager althans in die publicatie is genoemd. Soms komt het voor dat bij een journalistieke gedraging niet zo zeer een individueel belang maar eerder een collectief belang in het geding is. In dat geval kan eventueel een klacht worden ingediend door een organisatie die door doelstelling en feitelijk handelen opkomt voor het in geding zijnde belang. Het is vervolgens ter beoordeling aan de Raad of die organisatie in de klacht ontvankelijk is.”
en attendeer ik u nog eens op eerdere conclusies (uitspraken) van de Raad hierover, die u op onze website kunt vinden onder de trefwoorden ‘procedure – rechtstreeks belang’ en ‘procedure – ontvankelijkheid’ of via vrij zoeken met de term ‘rechtstreeks belang’.

Uw e-mail van zo-even geeft geen aanleiding voor een andere werkwijze. Kortom: de voorzitter en secretaris zich op grond van artikel 4 van ons reglement (zie: http://www.rvdj.nl/over-de-raad/reglement) nu eerst een oordeel vormen over de vraag of u een rechtstreeks belang heeft. Als zij menen dat sprake is van evident ontbreken van een rechtstreek belang, dan wordt uw klacht niet behandeling genomen. Naar verwachting ontvangt u hierover binnen ca. twee weken nader bericht.

Met vriendelijke groet,
Mw. mr. D.C. Koene
Secretaris

Van: micha kat [mailto:drsmkat@yahoo.com] Verzonden: donderdag 1 september 2016 13:31
Aan: Raad voor de Journalistiek
CC: Sjoerd Fennema ; jan.kriek@eenvandaag.nl
Onderwerp: Re: Een Vandaag/Fennema

Geachte mevrouw Koene,

Ik meende dat mijn ‘rechtstreekse belang’ reeds door u was erkend door het feit dat ik in het AD ben omschreven als ‘de bekendste complotdenker van Nederland’. Ik heb u de betreffende link meegestuurd. Als EenVandaag een serie had gemaakt over de schadelijkheid van Joden voor Nederland, en ik zou zijn omschreven als ‘de bekendste Jood van Nederland’, hoe kan ik dan niet rechtstreeks belanghebbend zijn?

Tevens wijs ik u erop dat mijn website door EenVandaag in de uitzending is getoond op 23 juli in het item ‘bijtanken met Noelle Pieterse’. Uiteraard werd deze site toen diffamerend omschreven als een ‘rare website’. Als EenVandaag dan vervolgens een speciaal programma maakt over dergelijke ‘rare websites’ (door Fennema ‘complotsites’ genoemd) en in DIE uitzendingen toont men mijn website weer NIET, is er sprake van het voeren van een campagne en niet van het bedrijven van journalistiek.

In afwachting van uw berichten,

Micha Kat

6 Replies to “PLOTTERS VOGELVRIJ? RAAD MOET 2 WEKEN NADENKEN OVER ONTVANKELIJKHEID MICHA”

 1. Nog wat Plottertjesvoer:

  US Army Lies About $6.5 Trillion, US Loses 700,000 Guns, Rainbow Flags Unite Neighborhood

  August 29, 2016 http://www.wanttoknow.info/16/8-us-army-lies-trillions-guns-lost-thousands

  The Best Summary Ever http://www.wanttoknow.info/mk/best-summary-ever

  Mind Control http://www.wanttoknow.info/mind_control/mind-control-lesson

  NDEs: Near-Death Experiences http://www.wanttoknow.info/nde/near-death-experiences-ndes

  Sex Abuse Scandals Media Articles
  http://www.wanttoknow.info/sexabusescandalsmediaarticles-0-10000

 2. Soms moet je decennia worstelen om duidelijk te krijgen wat er precies aan de hand is, dan moet je jaren worstelen om een rechtszaak voor te bereiden. Dan moet je je zaak behandeld zien te krijgen. Als dat lukt moet je jaren procederen en steeds in hoger beroep tegen onzinnige uitspraken van het type “bewuste juridische dwaling”. Je hoogst belangrijke getuigen worden niet opgeroepen.
  En dan komt in hoogste instantie een of andere staatsrechter/psychopaat (Van Delden, Vermeulen, Wolleswinkel om er een paar te noemen) die zonder verhoging van de polsslag de uitspraak doet dat je vader eigenlijk je moeder is, 2 plus 2 = 5 en prins Bernhard geen SS/SA lid is geweest.

  Allemaal pure krankzinnigheid en tijdverspilling.

  1. Ja klopt…toen joden 14de eeuw door hadden nu heel de Wereld onder de knie te hebben schakelden ze over van horizontale symmetrische oorlogen op verticale assymetrische onderdrukkings oorlogen en voerden vele netwerken in oa wetgevingsstelsel dat het pistool op onze Hoofden houdt terwijl we dóor worden beroofd en verkracht onze Eigendommen en Kinderen gestolen

   Begon met de uiterst wrede Carolina wetgevingen onder Karel Vijf na dat joodse rabijnen Zijn Vrouw Carolina demonisch hadden vermoordt en gemutileerd zo dat Kareltje op slag gek werd en al te graag hun wetgevingstelsel aanvaarde en dát was dan hun bedoeling ook!

   1. De wetgevers hebben geheel de geschiedenis door een imago van gijzelnemers en plunderaars zo als gedurende de heksen vervolgingen ze de eigendommen van de Slachtoffers met aangevers deelden bij voorbeeld en heden nog delen ze met ovjs banken en deurwaarders en de minister president onze Eigendommen onder valse voorwendselen in door hen zelf geschapen en veroorzaakte omstandigheden echter geven in alle gevallen de Slachtoffers dé schuld er om!

 3. ‘You can’t argue or bargain with psychopaths’

  ‘The law does not or should not apply to psychopaths’

  Als ze dus aan de knoppen zitten (en dat zitten ze overal: niet getest en herkend), wordt het buitengewoon lastig om op redelijke wijze wat te bereiken, zeker als daardoor touwtjestrekkende psychopaten of hun projecten (ook maar in de verste verte) geraakt zouden kunnen worden.

  Daarom: Psychopatentest eerst……enz. enz.

Geef een reactie