PRIMEUR: EEN COLLEGE NEP-NIEUWS MET PROFESSOR BART BROUWERS EN ALEX JONES

UNIEKE PRIMEUR OP DEZE SITE: DE EERSTE WETENSCHAPPELIJKE REACTIE OP HET NIEUWE FENOMEEN NEP-NIEUWS -VAN PROFESSOR BART BROUWERS * HIERONDER DE ANALYSE VAN ALEX JONES * VOLGENS DE DEFINITIE-BROUWERS ZIJN ALLE ARTIKELEN OVER HET ‘HACKEN’ VAN DE DEMOCRATISCHE PARTIJ DOOR DE RUSSEN -ZELFS DOOR ‘POETIN PERSOONLIJK’- DUS NEP-NIEUWS

Brouwers, B.J. Today at 10:23 AM
To: micha kat

Geachte heer Kat,

Vanwege ziekte is er een achterstand ontstaan in mijn af te handelen mail. Excuus dus voor de vertraging. Daar moet ik wel bij zeggen dat uw gevloek tegen mij in uw telefoongesprek, mij niet bepaald enthousiast maakt voor verder contact. Dat gezegd hebbende, hierbij het antwoord op de vragen die u mij hierover stelde.

Er zijn veel definities van het fenomeen nepnieuws. De meest gangbare op dit moment is “nieuws dat aantoonbaar niet op feiten is gebaseerd of oncontroleerbaar is”. Het is de taak van elke journalist om binnen de grenzen van de wet maar in zo groot mogelijke vrijheid van meningsuiting zijn/haar werk te verrichten. Dit om zijn/haar hoofdtaak – waarheidsvinding (het omgekeerde dus van de productie van nepnieuws) inclusief de duiding daarvan – te kunnen uitvoeren. In ons onderwijs besteden we daar in alle vormen en op alle momenten aandacht aan, juist vanwege het fundamentele belang ervan.

Bijgaand twee artikelen die meer zicht bieden op nepnieuws.

https://blendle.com/i/ reporters-online/de-echte- discussie-over-nepnieuws/bnl- tpomagazine-20161216-2676 (blendle, betaald)
http://theconversation.com/fake-news-why-people-believe-it-and-what-can-be-done-to-counter-it-70013

Vriendelijke groet,

Bart Brouwers

micha kat Today at 2:45 PM
To: Brouwers, B.J.

Geachte heer Brouwers,

Dank voor uw antwoord.
Ik hecht eraan te zeggen, dat het ‘gescheld’ niet tegen u was gericht, maar op de Skype-verbinding die het juist op het beslissende moment begaf zodat ik uw antwoord op dat moment niet kon registreren. Dat heb ik ook zo op mijn website gezet. Ik betreur het dat u mij op deze wijze net al zoveel andere vertegenwoordigers van de ‘officiele media’ opnieuw in de hoek probeert te drukken van de ‘agressieveling’.

Met vriendelijke groet,

Micha Kat

6 Replies to “PRIMEUR: EEN COLLEGE NEP-NIEUWS MET PROFESSOR BART BROUWERS EN ALEX JONES”

 1. Ach ja, iemand met de dood bedreigen, bom-meldingen plaatsen, veroordeeld zijn voor smaad en laster, een professor uitvloeken aan de telefoon.

  En dan klagen ” Ik betreur het dat u mij op deze wijze net al zoveel andere vertegenwoordigers van de ‘officiële media’ opnieuw in de hoek probeert te drukken van de ‘agressieveling’.”

  Dit klagen is echt ongehoord grappig.

  Voor de goede orde Micha: “normale mensen” bieden na zo’n gebeurtenis als “vloeken over de telefoon” hun excuses aan.

  Maar dat komt in jouw narcistische paranoïde hoofd niet op, jij gaat lekker klagen….

 2. Hierbij zou ik graag Bart Brouwers willen nomineren voor de Goebels Award 2016. Deze met bloeddiamanten ingelegde miniatuur gaskamer is hoogstpersoonlijk door Bert Koenders via de Nep ambassade in zijn kont naar Nederland gesmokkeld.

 3. De gevestigde wanorde is vanwege het afvallen der synthetische staatsterreur maskers waarmee ze verkleed als ‘echt nieuws’ hun snode plannetjes geslepen manipulatief probeerden uit te rollen dusdanig op hun bek gegaan, dat ze vanwege dat feit alleen al zoals de welbekende dief s’ nachts in de schijnwerpers maar gaan lopen stotteren dat hun nachtelijke escapades nog slechts het algehele veiligheidsnut dienen te moeten bevorderen? Na Killary is dan ook als het aan mij en de onzen ligt DEZE zelfde land verradende beroepsopportunist in demonische dienst heel snel aan de beurt?!;

  “While all of the European so called far right parties are jew lovers and Israel supporters, the people at the base of these parties are often just as judeophobic as they are Islamophobic. But while they hate both equally, they often understand that those at the top, those plundering their countries, those impoverishing them a little bit more every day, those who have destroyed their countries, those forcing them to feel guilty for WWII, those forcing them to worship at the altar of the Holocaust, those in control of their governments, banks, Academia, media etc. are the jews. And this is what this man, a descendant of jews who had worked with the Germans during WWII, this is what he aims to tackle and defeat. He does not have a problem with crypto-jew Geert Wilders as such but rather with the ‘jew-wise’ members of his electorate. He does not have a problem with racism (i.e. Islamophobia), but only with ‘anti-semitism’. He fears an awakening might take place among his electorate, awakening which would allow them to connect the dots. And once we connect the dots, we understand that all destruction leads to Israel, all blood leads to Israel and the ideology it is based on: judaism. “Wilders needs to be confronted in debates, among voters, not in courtrooms” he says. Would he say the same about Professor Robert Faurisson?” BRON

 4. Psychopaten voelen zichzelf verder typisch “glimmend prima prima”.

  Ze hebben, 100% narcist, geen enkel besef van ziekte of afwijking. Na een baby aan stukken gehakt te hebben (of het moreel debiele psychische equivalent daarvan), gaan ze lekker tafelen, daarna een heerlijk slaapje en dan gezond weer op, om vervolgens als zgn. ‘snake in suit’ (of toga) weer aan de dagelijkse arbeid te gaan:

  ———————–
  Verwacht u nu een plotselinge loopbaanverandering?
  H.A.A.G. Vermeulen:  Nee, want ik heb het erg naar mijn zin.

  En ze willen (ijskoud hun  -oorspronkelijk hoge-   ambt misbruikend) overal mee wegkomen:

  Met wie zou u een gevangeniscel willen delen?
  H.A.A.G. Vermeulen:   Met niemand.

  EENZAME OPSLUITING DAN MAAR (en de sleutel weggooien)!

 5. Binnen de cabal (van helaas SS psychopathische types die aansluiting hebben gevonden bij ijskoude stedenslachters/atoombomwerpers), moet dit onveranderlijke gedrag een BEVORDERING opleveren en gemanipuleerd nieuws dus ook:

  ——————
  Wakkere lezers van KN herinneren zich de naam van mr. H.A.A.G. Vermeulen, vice-president van de Centrale Raad van Beroep. Hij maakte in 1997 het ontslag van Fred Spijkers bij het ministerie van Defensie definitief.
  Het gedrag van de rechter leek zo partijdig ten gunste van de Landsadvocaat  (dit zijn door SS psychopaat Bernhards EXTREEM SCHADELIJKE  kenmerkende NAZI aanstellings”beleid” op zgn. sleutelposities aangestelde ‘adapted compensated psychopaths’ die elkaar onderling het balletje toespelen……:DSR)  dat kranten er de volgende dag over schreven. Het had alle schijn van een politiek proces.
  Een jaar later kon KN in samenwerking met Dick Berts melden dat H.A.A.G. Vermeulen vanwege zijn vroegere functie bij Binnenlandse Zaken met allerlei personen uit het dossier Spijkers in verbinding had gestaan.
  Het harde bewijs dat Vermeulen politiek aangestuurd werd, is dan al niet meer nodig: de schijn was aanwezig. (En die blijft dan aanwezig. Psychopaten leren immers nooit iets, want die maken geen fouten….ze zijn proactief ‘pure evil’…..:DSR).

  Volgens de wet (Kenmerkend: ‘The law does not apply to psychopaths’…..vinden deze GESTOORDEN zelf…..:DSR) had Vermeulen zich daarom moeten ‘verschonen’, zich terugtrekken en de zaak aan een andere rechter overlaten.
  De affaire leidde tot Kamervragen die toenmalig minister (geïndiceerde psychopaat, indien door de samenleving niet herkend en gestuit, quod non meestal, vallen deze lege hulzen/automatons kenmerkend OMHOOG…….:DSR) Bram Peper onbevredigend afdeed. De Tweede Kamer slikte zijn antwoorden. Dat dit niet terecht was, bleek later, in 1999, toen de Nationale Ombudsman vaststelde dat Spijkers in zijn conflict met Defensie alle gelijk van de wereld had en dat het ministerie in die zaak “onthutsend” was opgetreden. Achteraf maakt dit het luchtje aan Vermeulen nog pregnanter (en niet slechts aan Vermeulen….:DSR)

 6. Dan zal Brouwers zich in Prins Bernhard BV niet zo als een vis in het water voelen en dan word je daar geen professor.

  Behalve de journalistiek moet immers ook de rechter aan waarheidsvinding doen en dan komen we in psychopathocratie PB BV bijvoorbeeld bij H.A.A.G. Vermeulen terecht die samen met de “landsadvocaat” (‘adapted compensated’ psychopaten onder zwarte dekmantel, die elkaar kenmerkend het balletje toespelen om -gaande over lijken- hun cabal buiten schot te houden, zoals in de zaak Spijkers/Ovaa, of die van de vloerenlegger op het Binnenhof….).

  Wat ook te denken van het met geen mogelijkheid kunnen plaatsen van iets dat ‘pure evil’ aan de kaak stelt bij de MSM.

  Je bent meteen een agressieveling die heel lelijke dingen zegt en die proactief duidelijk bovenstebeste en boven alle verdenking staande lieden in een kwaad daglicht stelt.

  Je kunt op je hoofd gaan staan het lukt niet. Wel nemen ze alles meteen klakkeloos over van bv. de PB BV Rijksvoorlichtingsdienst……..zoals H.A.A.G. Vermeulen van bijv. Eric Daalder (broertje Ivo = NAVO = PB ‘inner circle’).

  Ook is de raadgeving van Jaap de Hoop Scheffer van het AIV oneindig veel belanwekkender dan de raad van een raadgevend referendum…..door wederwillige muizen (zo zien psychopaten dat, natuurlijk in PB BV niet zo openbaar als in de rechtszaal van Freisler….) zoals u en ik.

Geef een reactie