RAAD VOOR DE JOURNALISTIEK WEIGERT KLACHT TEGEN EENVANDAAG TE BEHANDELEN EN WORDT VOOR DE RECHTER GESLEEPT

DE HETZE TEGEN ‘COMPLOTDENKERS’ WORDT VAN HOGERHAND ‘BESCHERMD’ ZODAT DE DEMONISERING NIET WORDT ‘VERSTOORD’ DOOR ‘WETTEN EN PRAKTISCHE BEZWAREN’ * ONGEKENDE ZWENDEL EN PSEUDO-NAZI-JOURNALISTIEK VAN EENVANDAAG MAG NIET WORDEN GETOEST * DIEN DE KLACHT OOK IN BIJ DE RAAD, HOE MEER KLAGERS, HOE STERKER WE STAAN VOOR DE RECHTER

T.a.v. mevrouw D.C. Koene: klacht namens mijn cliënt Micha Kat

Gisteren, 17:09
U; Raad voor de Journalistiek (raad@rvdj.nl)

Geachte mevrouw,

Uw bericht van 12 december jl. aan mij heb ik met cliënt besproken en volgens hem is er duidelijk wél sprake van een weigering om de klacht te behandelen. Het is voor cliënt en mij onbegrijpelijk waarom u meent dat alle klagers evident niet belanghebbend zijn. Dat lijkt mij moeilijk vol te houden, alleen al gezien het feit dat nu al bijna 60 mensen hebben geklaagd, die zich kennelijk allemaal aangesproken en beledigd voelen door de reportage van Eenvandaag. Daarmee zijn die klagers, onder wie cliënt, in mijn visie belanghebbend. Zouden ze dat niet zijn, dan zouden ze zich immers door de reportage niet benadeeld of aangesproken voelen.

Dat mijn cliënt bij uitstek belanghebbend is, blijkt alleen al uit het feit dat hij wordt gezien als de bekendste ‘complotdenker’ van Nederland en steeds weer een prominente rol speelt in publicaties over dat onderwerp. Hoe uw Raad dan kan volhouden dat hij niet belanghebbend zou zijn in een complete serie over complotdenkers ontgaat ons volledig. Recent werd cliënt nog op ongekende wjze geschoffeerd als ‘complotdenker’ door De Volkskrant. De klacht van client hierover zal door uw Raad op3 februari worden behandeld.

Ik verzoek en sommeer u nogmaals cliënt en mij uiterlijk op maandag 19 december a.s. mee te delen wanneer u de mondelinge behandeling kunt laten plaatsvinden. Voor het geval u erbij blijft dat cliënt en zijn medeklagers geen belanghebbenden zijn, heb ik opdracht van cliënt om de vraag of hij al dan niet belanghebbende is aan de rechter voor te leggen. Overigens noem ik het feit dat zoveel mensen zich aangesproken voelen niet omdat cliënt die mensen op een of andere manier zou vertegenwoordigen. Ik noem dat alleen om aan te geven dat de inhoud van de reportage kennelijk zo aanstootgevend was dat niet alleen cliënt, maar ook anderen zich eraan hebben gestoord. Mijn sommatie beperkt zich evenwel tot een mondelinge behandeling van de klacht van cliënt.

Met vriendelijke groet,

Thijs Stapel

3 Replies to “RAAD VOOR DE JOURNALISTIEK WEIGERT KLACHT TEGEN EENVANDAAG TE BEHANDELEN EN WORDT VOOR DE RECHTER GESLEEPT”

 1. En Stapel blijft leuk geld aan jou verdienen bij de zoveelste zinloze en op voorhand verloren rechtszaak. Heb je daarvoor de donaties nodig? Stumpertje toch ……

  Je bent gewoon te lui om de normale procedure te volgen en gaat dan lopen miauwen omdat je beroepsdata laat verlopen. Sukkeltje toch …..

  1. Borrepoes of te wel Atty van Delden uit Haren. Weet je wat pas echt dom is. Je echte naam gebruiken op het internet als je aan het trollen bent. Goh ben je ook journalist geweest en schreef je reklame stukjes op IEX.NL. Ook nog auteur op prikbord RTV Noord. Je kan gewoon helemaal niks en voegt geen waarde toe aan deze maatschappij. Ga alsjeblieft snel de pil van Drion halen nu hij nog in het basispakket zit.

 2. Dit is het laatste bericht van de Raad in deze zaak (12 december):

  Geachte heer Stapel,

  In antwoord op uw e-mail van zo-even bericht ik u het volgende.

  Naar aanleiding van de klacht van uw cliënt hebben de voorzitter en secretaris conform artikel 4 van ons reglement geconcludeerd dat een rechtstreeks belang van klager evident ontbreekt.
  Deze beslissing is op 13 september jl. aan uw cliënt gestuurd, waarbij klager erop is gewezen dat hij binnen twee veertien dagen tegen de beslissing beroep kon aantekenen (zie bijlage).
  Uw cliënt heeft daarop per e-mail van diezelfde dag geantwoord – met CC aan u – dat hij u zou verzoeken een dagvaarding voor te bereiden.
  Sindsdien heb ik van niet meer van uw cliënt vernomen – althans niet inzake zijn eigen klacht – en heb ik geen beroepschrift ontvangen.

  Verder heb ik uw cliënt herhaaldelijk laten weten dat wij geen informatie over andere klachten aan derden verstrekken.
  Ik attendeer u in dat verband erop dat uw cliënt door geen enkele andere klager als vertegenwoordiger is aangewezen.
  Alle klachten zijn afzonderlijk en in persoon ingediend, waarna de klagers op de gebruikelijke wijze over onze procedure zijn geïnformeerd.
  Slechts één van hen heeft de klacht doorgezet en heeft vervolgens een beslissing van de voorzitter en secretaris ontvangen.
  Van een weigering om klachten in behandeling te nemen is derhalve volstrekt geen sprake.

  Ik ga ervan uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

  Met vriendelijke groet,
  Mw. mr. D.C. Koene
  Secretaris

  Dit kreeg een van de klagers vandaag te horen van de Raad:

  Geachte mevrouw Van Oostende,

  Naar aanleiding van de berichten inzake uw klacht tegen EenVandaag – die ook CC aan de Raad voor de Journalistiek zijn gestuurd – bericht ik u het volgende.
  Op 14 november jl. is u zowel per mail als per post de beslissing van de voorzitter en secretaris toegestuurd, waarin is geconcludeerd dat u evident geen rechtstreeks belang hebt bij deze zaak.
  In de begeleidende brief bij de beslissing bent u erop gewezen dat u binnen veertien dagen beroep tegen die beslissing kon aantekenen.
  U hebt dat niet gedaan, zodat de procedure inzake uw klacht is beëindigd.

  Met vriendelijke groet,
  Mw. mr. D.C. Koene
  Secretaris

  Het ‘beroep’ van de Raad op het nalaten in beroep te gaan tegen het niet-behandelen van de klacht als argument voor het beeindigen van de procedure gaat niet op, omdat een van de klagers klaarblijkelijk WEL in beroep te gaan zoals is te lezen in de eerste mail van Koene:

  Slechts één van hen heeft de klacht doorgezet en heeft vervolgens een beslissing van de voorzitter en secretaris ontvangen.

  Uiteraard zou die beslissing niet anders zijn geweest als alle andere klagers ook beroep hadden ingesteld.

Geef een reactie