RALPH HAMERS VAN ING VERDIENT LEVENSLANG VOOR DE ZWAARSTE MISDADADEN OOIT GEPLEEGD DOOR EEN BANKIER -ALLEEN BIJ MICHA, ALLEEN OP ROL

MAAR HIJ WORDT BESCHERMD DOOR DE COMPLETE HAAGSE SWAMP EN HET KONINKLIJK HUIS VANWEGE DE ROL VAN ING ALS DE GROOTSTE PEDO-CHILD TRAFFICKING-WITWASBANK TER WERELD [videos] * EERDER LIEP HET AUSTRALISCHE WESTPAC TEGEN DE LAMP ALS PEDO-BANK * ING NAM DEZE ROL OVER VAN FORTIS WAARVAN DE CHAIRMAN MICHA VOOR DE RECHTER SLEEPTE WEGENS ‘SMAAD’ * GAAT HAMERS MICHA NU OOK DAGVAARDEN? * TOP-OVJ MARIANNE BLOOS WERD GEOFFERD DOOR DE PEDO DEEP-STATE OM HAMERS UIT DE CEL TE HOUDEN * HIERONDER DE VOORNAAMSTE CRIMINELE FEITEN UIT HET HOUSTON-RAPPORT VAN HET OM DAT WERD OPGESTELD DOOR BLOOS MAAR DAT ZIJ NIET MOCHT AFMAKEN -ONBEKENDEN VOEGDEN ERAAN TOE DAT DE ING-TOP ‘MET GEEN HAAR ZAL WORDEN GEKRENKT’ EN DAT DE BANK ER DE FACTO ZONDER NOEMENWAARDIGE STRAF VANAF KON KOMEN


Een van de beste vrienden van Demmink en volgens OM-bronnen pedofiel Jan Watse Fokkens werd ingezet om de affaire voor de deep state te ‘onderzoeken’. Wat is Bloos nu eigenlijk concreet te verwijten? Wie het weet mag het zeggen!

* Zelfs als ING verzoeken kreeg over een bepaalde klant van ‘investigative authorities’ werd geen enkel nader onderzoek naar deze klant gedaan

* Reeds in 2011 werden rond de een miljoen klanten/rekeninghouders ‘heronderzocht’ omdat er geen enkele documentatie over hen aanwezig bleek

* Ook als de bank red flag-signalen ontving vanuit het eigen ’transaction monitoring system’ werd geen enkele actie ondernomen

* De eigen monitoring-systemen werden gesaboteerd om zo min mogelijk red flag-signaleren te genereren

* Ook het eigen ‘improvement program’ om de zaak te verbeteren werd weer gesaboteerd (‘insufficient will and drive were shown’)

* Senior management saboteerde duidelijke waarschuwingen van De Nederlandse Bank (DNB) door deze ‘door te verwijzen’ naar lager management en zelfs naar ‘ground level’

* Talrijke expliciete waarschuwingen, instructies en zelfs sancties van DNB werden genegeerd in de periode tussen 2005 en 2016

* In 2015 werden recommendations ter verbetering van de Europese Centrale Bank genegeerd

Erger dan dit kan een bank het niet maken. Je kunt het ook anders stellen: een bank doet dit soort dingen alleen, als die zich gedekt weet door de hoogste machten, in dit geval het wereldwijde elite-pedonetwerk, Bilderberg en het Koninklijk Huis. Toen Marianne Bloos dus in al haar naieve argeloosheid meende dat Hamers in een ‘eerlijk proces’ zou moeten worden berecht voor zijn delicten, wist zij niet dat zij tegenover de grootste en meest satanische macht op aarde stond -dezelfde macht die er ook voor zorgde dat Joris Demmink geen ‘eerlijk proces’ kreeg. Via een ongelofelijke en in Nederland nog nooit vertoonde media-set up werd een verhaal in de wereld gebracht over de ‘vertrouwenscrisis bij het OM’ om zo een alibi te genereren Bloos van de ING-zaak af te kunnen halen en haar rapport ‘onschadelijk’ te maken voor de ING-top. Waar in het geval van Marc van Nimwegen duidelijke en flagrante schendigen aan het licht kwamen van de integriteit, is nooit precies duidelijk geworden wat Bloos -de ondergeschikte van Van Nimwegen- nu precies te verwijten viel. Het is nu de vraag of Pieter Lakeman van SOBI die recent een overwinning heeft behaald bij het Haagse Hof waardoor de vervolging van Hamers weer iets waarschijnlijker wordt, deze nieuwe verbijsterende info over Bloos gaat ‘uitspelen’. To be continued!

Geef een reactie