REACTIE BODEGRAVEN OP EXPOSURE SADO-PEDO-NETWERK EN BLOEMENZEE; BURGEMEESTER WEIGERT TE ONDERTEKENEN

ALEEN AL UIT HET FEIT DAT DE MSM IN ALLE TOONAARDEN ZWIJGEN BLIJKT DAT ONZE INFO KLOPT * BURGEMEESTER ZELF VERDACHT VAN PEDOFILIE EN WEIGERT DAAROM ZIJN NAAM ONDER DE VERKLARING TE ZETTEN * ALLES WORDT ONTKEND: ‘ER IS GEEN BEWIJS’ * KEIHARD OPTREDEN AANGEKONDIGD TEGEN BLOEMENLEGGERS OP BEDRAAFPLAATS * MAAR WEL MOGELIJKHEID GEBODEN TOT VERDER PROTEST

GEMEENTE: ‘IN HET VERLEDEN ZIJN ER ZAKEN UITGEZOCHT EN OOK TOEN BLEEK ER GEEN BEWIJS TE ZIJN’ * WE MOETEN DEZE ONDERZOEKEN OPVRAGEN! * DOOR HET WOORD ‘ZAKEN’ TE GEBRUIKEN EN NIET SPECIFIEK TE ZIJN LAAT DE GEMEENTE AL ZIEN DAT DEZE ONDERZOEKEN FAKE WAREN

Beste mevrouw meneer,

Dank voor uw uitgebreide bericht. Het valt ons wel op dat uw bericht precies hetzelfde is als een aantal andere berichten die wij mochten ontvangen van een aantal andere mensen. Blijkbaar wordt dit onderling uitgewisseld. Maar dat terzijde.

De gemeente sprak de afgelopen week met een aantal nabestaanden van de overledenen die op begraafplaats Vredehof liggen. Zij zijn zeer verdrietig en verontwaardigd dat mensen zoals u bloemen of actiebordjes op het graf van hun overleden familielid hebt gelegd. Deze nabestaanden geven aan dat er van al uw beweringen niets klopt. Er is aangifte gedaan bij de politie en hieruit zal wel blijken of er aanleiding is tot nader onderzoek of vervolging.

Echter ook in het verleden zijn er zaken uitgezocht en ook toen bleek er geen bewijs te zijn voor zaken die u en anderen beweren.

Wellicht heeft u zich laten meeslepen in zaken die sommigen op social media plaatsen. Eén van de hoofdrolspelers die deze informatie via filmpjes en posts plaatst is in het verleden al eens veroordeeld geweest voor smaad en laster en andere zaken. Dit lijkt ons bepaald geen betrouwbare bron om u bij een dergelijke actie aan te sluiten. Deze hoofdpersoon is nog niet zolang geleden aangehouden geweest in Noord-Ierland en wordt zo mogelijk binnenkort uitgeleverd aan Nederland. Dat zou u aan het denken moeten zetten.

Overigens zouden wij begrip kunnen opbrengen voor mensen die verontwaardigd zijn als er echt sprake zou zijn van kindermisbruik of moord. Dan zouden wij als gemeente zeker aandringen op een nader onderzoek bij politie en Openbaar ministerie. Echter wij hebben geen enkel hard bewijs of aanknopingspunt. Wel worden er veel dingen op social media geroepen (waaronder beschuldigingen naar mensen die met naam en toenaam worden genoemd) waarvoor geen enkel hard bewijs geleverd wordt. Dit is bijvoorbeeld ook te horen in een live blog op social media, aan het einde van de middag, waarin drie hoofdpersonen zonder hard bewijs allerlei zaken beweren die niet met feiten worden onderbouwd. Dat heet smaad en laster en kan tot vervolging leiden.

Je kunt mensen niet zomaar zonder bewijs beschuldigen.

Voor wat betreft het weghalen van de bloemen.

Op basis van artikel 3 van de beheer verordening van begraafplaats Vredehof is het eigenlijk al niet toegestaan om op deze begraafplaats een actie te voeren van welke aard dan ook. Een begraafplaats is geen plaats om actie te voeren. Niet voor voorstanders of tegenstanders. Het is een rustplaats. In het afgelopen weekeinde is het leggen van bloemen nog gedoogd. Bloemen zijn weggehaald van de graven van overledenen die door mensen, zoals u, genoemd worden. Het leggen van bloemen in deze context is een vorm van actie en hoort niet thuis op een begraafplaats. Actiebordjes vinden wij al helemaal ongepast en onnodig grievend voor de nabestaanden van de door u bedoelde overledenen. Het is bijzonder pijnlijk voor sommige nabestaanden van mensen die op deze begraafplaats begraven liggen dat hier bossen bloemen bij geplaatst zijn dan wel actiebordjes met teksten. Dit is op grond van artikel 3 niet toegestaan. Deze zijn dan ook om die reden verwijderd.

Verder zijn de meeste bloemen in de strenge vrieskou compleet tot ‘pap’ verworden. Eveneens op grond van artikel 3 kan dan door de gemeente besloten worden om dan bloemen weg te halen. Dit heeft met netheid en reinheid te maken. Dit is normaal gebruik bij het beheer van een begraafplaats en de eigenaar is hiertoe gerechtigd.

U moet beseffen dat als u een begraafplaats betreed dat dit niet uw terrein is en dat hier spelregels gelden van de gemeente. Actievoeren hoort hier zeker niet bij. Ook geen bloemlegging omdat dit bij een bepaalde actie hoort.

Gelukkig leven wij in een vrij land waar wij in ruime mate onze mening mogen geven. Dat is een groot goed. Daarom hebben wij voor komend weekeinde in de nabijheid van Vredehof een plekje ingericht waar de bloemen rond het thema kindermishandeling neergelegd kunnen worden. Dus geen bordjes of tekstuitingen. Wij zullen deze bloemen daar voor enige tijd niet weghalen, omdat dit niet op het terrein van de begraafplaats zelf is. Het is komend weekeinde niet toegestaan om in het kader van deze actie bloemen of bordjes of tekstuitingen op het terrein van de begraafplaats zelf te leggen. Dit zal niet meer gedoogd worden. Hiertoe zijn maatregelen genomen. Mocht u bloemen willen brengen?: volg dan de aanwijzingen van de beveiligers op. Bij het niet opvolgen van deze aanwijzingen zal direct worden opgetreden omdat ook deze bloemenplek eigendom van de gemeente is.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Vr. groet,

Team Communicatie

3 Replies to “REACTIE BODEGRAVEN OP EXPOSURE SADO-PEDO-NETWERK EN BLOEMENZEE; BURGEMEESTER WEIGERT TE ONDERTEKENEN”

  1. Alleen Prins Bernhard en zijn (nagelaten) betrekkingen en vliegende apen, mogen zonder keihard bewijs (en verder absurde afschuwelijke) bekladdingen de wereld inslingeren, waarop dan ook meteen de (illegale) staatsmachine van de psychopathocratie (onder ‘mask of sanity’ van “vrije” verkiezingen) flitsend in actie komt.
    Heb jij keihard bewijs, dan blijkt het eindeloos jengelen erom een doortrapte scherts van de psychopathocratie en wordt alles smalend van tafel geveegd, getuigen niet opgeroepen enz. enz. enz……kortom alles wordt driedimensionaal gesaboteerd door deze elkaar het balletje toespelende (aarts)corrupte schurken.

  2. Het is ook een grote onzin van Knevel en de zijnen, die tot op heden door geen enkel feit is gestaafd, zelfs niet na maanden lawaai lopen maken. Al werd dat eigenlijk al duidelijk toen bleek dat het gaat om zogenaamd gedeprogrammeerde herinneringen van Joost. Volgens zijn eigen moeder het gevolg van overmatig cannabisgebruik.

Geef een reactie