REACTIE RAAD VOOR DE RECHTSPRAAK OP ABBINK-ZAAK: ‘MEER CAMERA’S IN DE RECHTZALEN’

NA NRC HANDELSBLAD REAGEERT OOK DE RAAD VOOR DE RECHTSPRAAK OP HET CAMERA-VERBOD DOOR ABBINK * HET WORDT STEEDS DUIDELIJKER: DE REGELS EN DE WETTEN GELDEN NIET VOOR MICHA-ZAKEN * ONDERSTAANDE BRIEF GAAT UIT NAAR DE PRESIDENT VAN HET HOF TE ARNHEM, DE RAAD VOOR DE RECHTSPAAK, HET TIJDSCHRIFT VOOR DE RECHTERLIJKE MACHT EN DE HOGE RAAD

DEEL 4 VAN DE ABBINK-TAPES: DE OUDERLING WEIGERT TE DOEN WAT HIJ MOET DOEN IN EEN HOGER BEROEP: OPNIEUW NAAR DE ZAAK KIJKEN abbink5

[wp_ad_camp_1]

Zeer geachte …..

Op 13 mei schreef Folkert Jensma in NRC Handelsblad een artikel onder de kop Rechtspraak kan nog een heel stuk openbaarder. Onderstaand de link naar dit stuk:

http://www.nrc.nl/next/2016/05/14/rechtspraak-kan-nog-een-heel-stuk-openbaarder-2314904

Mijn client Micha Kat stuitte en dag voor het verschijnen van dit stuk op een raadsheer bij het Hof te Arnhem, H. Abbink, die het artikel van Jensma bevestigde op een wijze die mijn client en ook mijzelve met stomheid heeft geslagen. Nadat ik namens client een beroep deed op de Persrichtlijn bij zijn wens de zitting vast te laten leggen op beeld, stuitte ik op een totaal opnameverbod door Abbink. Mijn repliek dat de Persrichtlijn in de onderhavige omstandigheden geen uitzondering bood op de uitgangsregel dat elke (straf)zitting openbaar is en dus mag worden opgenomen werd -nadat het college zich voor overleg had teruggetrokken in de raadkamer- als volgt gepareerd:

De Persrichtlijn is een richtlijn en geen wet en dus kan uw client daar geen enkel recht aan ontlenen.

In de ogen van mijn client is een dergelijke opstelling waarbij een rechter zich met behulp van ‘slimmigheidjes’ onder richtlijnen probeert te wurmen die speciaal voor hem zijn opgesteld door De Rechtspraak niet acceptabel. Maar de zaak wordt nog erger.

Want toen het college-Abbink om bovenstaande reden werd gewraakt, oordeelde de wrakingskamer dat het verbieden van opnames door Abbink ‘een ordemaatregel’ betrof zonder daarop verdere toelichting te geven.

Mijn verzoek is thans aan u mr. Abbink te laten weten dat zijn optreden met betrekking tot de openbaarheid van zijn zittingen niet acceptabel is.

Met de meeste hoogachting,

Eén reactie op “REACTIE RAAD VOOR DE RECHTSPRAAK OP ABBINK-ZAAK: ‘MEER CAMERA’S IN DE RECHTZALEN’”

  1. Dit is allemaal nog ‘peanuts’.

    PB BV maakt zich zonder enige verhoging van de polsslag/zonder heftig protesterend geweten, schuldig aan (volledig krankzinnige gruwelmoord) “Dresden”, de WMD Golfoorlog II enz. enz.

    Er zijn mensen die daardoor wel rechtstreeks geraakt zijn/worden en die tot op heden met de gebakken peerkes (neem dat maar letterlijk) zitten…..wat PB BV (USA/GB) ook vooral zo houden wil.

    Dit alles onder dekmantel van liefdevolle verantwoordelijkheid.

    DAAR IS TOTAAL GEEN LOL AAN!

Geef een reactie