REACTIE VAN DE VOLKSKRANT OP DE KLACHT VAN MICHA TEGEN MARCEL HULSPAS -MET REACTIE MICHA

KLACHT TEGEN DE VOLKSKRANT EN DE COMPLOT-HETZE DIE DAAR WORDT GEVOERD WORDT DOORGEZET BIJ DE RAAD VOOR DE JOURNALISTIEK

Corine de Vries Today at 1:48 PM
To: ‘drsmkat@yahoo.com’
CC: Philippe Remarque Haro Kraak ‘Marcel Hulspas’ ‘Raad voor de Journalistiek’
Message body
Geachte Micha Kat,

In reactie op uw klachten bericht ik u graag als volgt.

Het artikel ‘Complotdenkers draait om handjevol warhoofden’ betreft een recensie van het boek ‘Complotdenkers’ van Maarten Reijnders. Recensenten hebben – net als bijvoorbeeld columnisten – een hoge mate van vrijheid om hun mening te geven. Daarbij zijn stijlmiddelen als overdrijven en bewust eenzijdig belichten geoorloofd, zie ook de Leidraad van de Raad voor de Journalistiek onder C.

De kwalificaties in de betreffende recensie vertegenwoordigen een persoonlijke mening van de heer Hulspas. Het staat de heer Hulspas vrij zijn mening op deze ongezouten wijze naar voren te brengen. Net zo goed als het u vrij staat uw mening zo naar voren te brengen. Ik merk overigens op dat u zelf beduidend verder gaat in het geven van uw mening. Ik wijs u bijvoorbeeld op uw kwalificaties van Mark Rutte als onze Pedo-Premier en Jeanine Hennis-Plasschaert als Hoer-Hennis. Ook voor de heer Hulspas heeft u een stevige kwalificatie gevonden: Sonderkommando Marcel Hulsspass. Het komt mij voor dat iemand die zelf dergelijk kwalificaties hanteert, niet moet klagen als hij zelf een keer aan de beurt komt.

Anders dan u stelt, is het niet noodzakelijk om voor de gehanteerde kwalificaties ook feiten ter ondersteuning aan te dragen. Voor zover u hiermee zou suggereren dat er geen enkele feitelijke basis zou bestaan voor de door de heer Hulspas gehanteerde kwalificaties, bestrijd ik dat.

Uw opmerking over het ontbreken van wederhoor volg ik niet. Het beginsel van hoor en wederhoor geldt immers niet voor publicaties die een persoonlijke mening bevatten, zoals onderhavige recensie, zie ook eerder genoemde Leidraad onder B.3.

Verder meent u dat het artikel van de heer Hulspas ondersteund wordt door het grote artikel van de heer Kraak in dezelfde krant. Beide publicaties staan los van elkaar. Dat beide publicaties op dezelfde dag verschenen, is toeval, en niet zoals u lijkt te willen suggereren een opzetje. U merkt terecht op dat u niet in het artikel van de heer Kraak voor komt. Ik zie dan ook geen aanleiding nader op uw klacht inzake deze publicatie in te gaan.

Uw klachten wijzen wij af.

Vriendelijke groet,

Corine de Vries

Managing editor
de Volkskrant, Amsterdam

Reactie Micha Kat:

1. ‘Stijlmiddelen’ zijn inderdaad geoorloofd, maar Nazi-achtige scheldkannonades en demoniseringen zijn dat niet. Hulspas zet aan tot haat tegen Micha met de gebezigde kwalificaties en plaatst hem nadrukkelijk ‘buiten de samenleving’ door hem te verwijzen naar ‘een gekkenhuis’. Dat is wel degelijk klachtwaardig.

2. De vergelijking van de tirades van Hulspas met mijn kwalificaties aan het adres van Rutte en Hennis raakt kant nog wal. Bij die laatsten gaat het om publieke figuren die vanuit de aard van hun functie continu blootstaan aan kritiek. Zij worden hiertegen ook beschermd door het complete handhavings-apparaat van de Staat. Voor Micha Kat geldt dat allemaal niet.

3. Het artikel van Kraak is wel degelijk zeer schadelijk voor Micha als verderop in dezelfde editie van de krant zijn naam meerdere malen wordt genoemd op uiterst diffamerende wijze. Als op pag. 3 van de krant een artikel staat over Coca Cola dat het giftig is, nemen de lezers die informatie mee naar een artikel op pag. 9 over de Coca Cola-fabieken in de VS.

4. Het geeft geen pas dat De Volskrant als landelijke krant ‘jij-bakt’ tegen een weblog als RevolutionairOnLine. Voor De Volskrant gelden andere eisen dan voor een weblog als ROL. Of ziet De Volkskrant met al hun wegrennende lezers zich inmiddels als gelijkwaardig met mijn weblog?

9 Replies to “REACTIE VAN DE VOLKSKRANT OP DE KLACHT VAN MICHA TEGEN MARCEL HULSPAS -MET REACTIE MICHA”

 1. En bij de RVJ vang je ook bot. Sukkeltje, je snapt nog steeds het fenomeen “boekrecensie” kennelijk niet.

  Sneu en een blijk van je verstandelijke (on)vermogen!

 2. Het spelletje van deze elkaar typisch het balletje toespelende (overal omheen werkende = het übermenschliche psychopathisch project mag niet gestuit worden) psychopaten met de bevolking is echt hondsbrutaal. Hier komt NAVO/Srebrenica psychopaat Jaap de Hoop Scheffer ineens uit de hoge hoed poppen. Dit (muzikaal als Heydrich) genie, blijk ineens in een adviesraad te zitten, ‘That makes you an offer you can’t refuse’ kennelijk:

  Premier Rutte en de Tweede Kamer
  moeten ja zeggen tegen het verdrag met
  Oekraïne,ondanks de nee-uitslag bij
  het referendum.Dat vindt de Adviesraad
  Internationale Vraagstukken,meldt de
  Volkskrant.De AIV adviseert de regering
  over buitenlands beleid.

  De krant sprak met AIV-voorzitter en
  oud-NAVO-topman Jaap de Hoop Scheffer.
  “Als Nederland het verdrag verwerpt,dan
  ziet de Russische president Poetin dit
  als zwakte van Europa en dat kan hem
  aanmoedigen om de destabilisatie van
  Oekraïne te intensiveren”,zegt hij.
  
  Over een week probeert Rutte in Brussel
  alsnog het verdrag overeind te houden.

 3. Ondertussen maakt “Piet Hein” Donner zich erg bezorgd om de grondwet. Uiteraard niet zozeer omdat Wilhelmina er (zoals het een psychopaat betaamt) met alle gruwelijke gevolgen van dien voor haar “geliefde” onderdanen eertijds totaal lak aan heeft gehad…..nee…..

  De naargeestige ‘mindset’ van zo’n moreel debiele schaker/übermensch/medeplichtige aan GolfoorlogII en de honderdduizenden gruweldoden die dat heeft opgeleverd, uit zich in het zinnetje:

  Dat reduceert volksvertegenwoordigers
  tot “doorgeefluik van de opvattingen
  van hun achterban” (het plebs met hun onbetrouwbare onderbuikgevoelens bedoelt De charismatische “Don” kennelijk) i.p.v. Dat VERHOOGT volksvertegenwoordigers tot “doorgeefluik van de opvattingen van hun achterban”.

  Ja en als dat de norm wordt, dan kan morele debiel Donner ons land niet meer medeplichtig maken aan een illegale oorlog. Logisch.

  ==============
  Vicepresident Donner van de Raad van
  State vindt dat de nieuwe politieke
  partij GeenPeil “het einde van de
  democratische rechtsstaat inluidt zoals
  wij die kennen”.Donner zei dit in een
  toespraak in het provinciehuis van
  Zuid-Holland.

  GeenPeil wil partijleden elke week via
  internet hun mening laten geven over
  wetsvoorstellen.Kamerleden van GeenPeil
  zullen volgens de uitkomst van deze
  ‘mini-referenda’ stemmen.

  Dat reduceert volksvertegenwoordigers
  tot “doorgeefluik van de opvattingen
  van hun achterban”,vindt Donner.Volgens
  hem is dit in strijd met de grondwet.

 4. Wat een voortreffelijke reactie van de Volkskrant. Geen speld tussen te krijgen.

  Helaas Katje, je moet dit verlies incasseren, ze winnen echt op punten!

  En dat net na het mislopen van je miljoenendeal met de Telegraaf.

  Het zit je niet mee in je hetze tegen de MSM!

  Evenals in je rechtzaken sta je ook hier op groot verlies.

 5. Bernhard (bovendien dood maar zijn erfenis leeft) aanduiden als SS’er bijv., is inderdaad iets totaal anders dan iemand ondeskundig en onterecht verwijzen naar “het gekkenhuis”.

 6. “Voor De Volskrant gelden andere eisen dan voor een weblog als ROL.”

  Onthullend, Micha geeft toe zich niet door journalistieke principes te laten,leiden. Zijn taak is niet journalistiek maar het verspreiden van bagger.

 7. Marcel neemt zo nu en dan terecht grote afstand van geldgeile opportunisten die via onverklaarbare & menselijke emoties de compleet wetenschap gedeeltelijk weten te kapen in de hoop met de ongekende verdwaasdheid die erbinnen heerst de nooit meer verzadigbare zakken maar schaamteloos te kunnen blijven vullen?!; “Een paar honderd ‘compleetdenkers’ zijn afgekomen op het evenement. Op de paranormale markt is er opvallend veel kristallen glaswerk te koop, vaak in de vorm van een bol, dat het licht dat erdoorheen stroomt ‘versterkt’. Door de bol in de handpalm te houden ben je in een oogwenk van allerlei pijntjes af. Maar, zo waarschuwt de verkoper: “Je ego mag niet te groot zijn, want dan gaat de kracht eraf.””

  Verder kan een ieder die de beroeps slachtofferschapsjankerds van LIK-kut op een gelijkaardige wijze weet af te troeven bij mij in ieder geval geen onvertogen woord tegen wie dan ook meer uitbrengen..; “In dagblad De Pers stond op 8 november 2011 een artikel van wetenschapsjournalist Marcel Hulspas. Op het verzoek van Likoed om rectificatie daarvan reageerde de redactie van De Pers als volgt: “Een rectificatie is niet van toepassing omdat ….. geen journalistieke grenzen zijn overschreden.” Waarvan akte. In het artikel beeldt Marcel Hulspas zich in dat artikel in dat gelovige Joden graag mensen uitmoorden. Zo schrijft hij letterlijk dat: “…. radicale orthodoxe partijen Palestijnen het liefst op oudtestamentische wijze over de kling zouden jagen.””

Geef een reactie