RECHTSTREEKSE BOODSCHAP VAN MICHA AAN CHRIS KLOMP

HET IS NU GENOEG GEWEEST: MICHA ACCEPTEERT DE LEUGENS EN DE HETZE VAN CHRIS KLOMP NIET LANGER * KLOMP BLIJKT AL JAREN TOTAAL ONGEVOELIG VOOR REDE EN FEITEN, DIT IS DE LAATSTE POGING HEM BIJ ZINNEN TE BRENGEN

Beste Chris,

Je bent nu al jaren bezig mij op internet via tal van methodes en op tal van fora neer te zetten als een ‘crimineel’ die ‘geweld pleegt’. Ik zou je met klem willen vragen daarmee op te houden want jouw beweringen hebben geen enkele basis in de feiten.
Laten we eens beginnen met de FEITEN dat zowel de ‘bommeldingen’ als de ‘doodsbedreiging’ aan Bart Mos respectievelijk zeven en zes jaar geleden hebben plaatsgevonden. Dat verwzijg jij structureel waarmee het bedrog van je lezers al begint, want je wekt nadrukkelijk de indruk dat deze feiten van recente datum zouden zijn en dat ik morgen weer ‘bommeldingen’ en ‘doodsbedreigingen’ zou kunnen doen terwijl mij al meer dan zes jaar geen enkel vergelijkbaar feit voor de voeten is geworpen. Keihard en onrechtmatig bedrog van de lezer. Een tweede FEIT dat je structureel verzwijgt is dat er tegen beide veroordelingen cassatie is ingesteld bij de Hoge Raad en de veroordelingen dus niet onherroepelijk zijn zoals jij steeds nadrukkelijk suggereert. Lezersbedrog nummer twee.
Dan over de inhoud van deze ‘delicten’ zelf. De ‘bemmelding’ bij Pels Rijcken was geen bommelding. De stukken zijn door het OM vervalst. In het PV staat ‘als jullie zo doorgaan vliegen er binnenkort brandbommen bij jullie door de ramen’ en dat is door de zaaksofficier in de tenlastelegging veranderd in ‘gooi ik binnenkort brandbommem door de ramen’. Dat staat allemaal zwart op wit maar je weigert dat te noemen. Het horen van getuigen over deze ‘bommelding’ is mij via list en bedrog overigens onmogelijk gemaakt Lezersbedrog nummer drie. De bommelding bij het Ministerie was zo duidelijk niet serieus te nemen, dat er geen sprake kan zijn van een bommelding in strafrechtelijke zin. De tekst is: ‘Er ligt een bom onder het bureau van Joris Demmink die tot ontploffing komt als Demmink zich niet binnen een uur vrijwillig meldt op het dichtstbijzijnde politiebureau’. Beste Klomp met al je militaire ervaring: zeg eens eerlijk, bestaan dat soort bommem? Jij weigert deze feiten en omstandigheden structureel te noemen in je hetze-stukken over mij. Lezersbedrog nummer vier.
Dan de ‘doodsbedreiging’ aan Bart Mos. Als er al sprake zou zijn van een doodsbedreiging is direct daarop een excuus-mail verzonden waardoor de ‘bedreiging’ werd opgeheven. Het Hof heeft dat ook erkend, maar gezegd dat die mail er niet toe doet ‘omdat de dreiging reeds was geuit’. Kijk Chris, dat zijn nou precies van die dingen waarvoor de Hoge Raad is uitgevonden! Die zullen zich moeten buigen over de vraag: als iemand iemand anders bedreigt en daarna neemt diegene die dreiging terug.. is er dan nog sprake van een dreiging? We wachten het af, maar het gaat niet aan mij nu als een ‘criminele doodsbedreiger’ neer te zetten zonder deze feiten te noemen -nog los van tal van andere cassatie-middellen die we zullen indienen bij de Hoge Raad zoals: kunnen rechters iemand veroordelen voor een ‘doodsbedreiging’ zonder de tapes waarop deze bedreiging te horen zou zijn te willen besluisteren? Lezersbedrog nummer vijf, hoe je de zaak-Mos tegen mij probeert in te zetten.

Ik vraag en zonodg sommer je per 2017 op te houden mij te demoniseren zoals je tot nu toe hebt gedaan. Zo niet, word je in rechte betrokken. De stukken liggen al klaar bij mijn advocaat Thijs Stapel.

Met vriendelijke groet,

Micha Kat

11 Replies to “RECHTSTREEKSE BOODSCHAP VAN MICHA AAN CHRIS KLOMP”

 1. Kat heeft meerdere telfoon dreigingen geuit, waaarvan er 2 niet zijn meegenomen.

  De overblijvenden teksten waren daadkkrachtig genoeg om te vermoeden dat er werklijk een dreiging was, en daar vervolgens maatregelen zijn genomen.

  ,”” bestaan dat soort bommem”””ja hoor kun je gwoon onder voertuig en bureaus plakken

  https://thumbs.dreamstime.com/z/explosieven-met-een-tijdopnemer-69080688.jpg eventueel kan u ze ook met de telefoon aansturen

 2. Zo. bijna het einde van het Babylonische jaar 2015. Volgens Cheops begon zou het jaar Anno Dominus ongeveer 2019 moeten zijn. -Tenminste: meteen beetje schielijk kijken… we nemen het niet zo nauw achter het en de Remy Martin sportwagen.

  En zo ook het spiegelbeeld van Christiaan Klomp.Het leven valt niet me met een vlieg bij je oor, je mond… je neus. Ga je verdulleme flink scheel van kijken.
  Goed voor scherpschieters in de pen… altijd raak!

  Tijdens het Oud jaar wordt er niet zo nauw gekeken in Veenendaal station “De Klomp”: we leven tenslotte maar één keer (een keertje).

  Luidkeels galmt vanuit de hooiberg bezopen:
  Ein boer wl noar sien noaber goan hei boer hai
  Het een wef me ein kopf dr op
  De boer hat ein riezenstropf
  Das wief macht iem gans kaput…

  Ja und jetzt kommen die Kamele mi die grosse Bulte
  2015 Klopmpf
  … austeigen bieten herr Klompf: du hast das Ven im Tal Erreicht.

  Er klinkt klomp gekletter tijdens Nieuwjaars nacht:
  “Meneer Klump… het is niet serieus bedoeld hoor!”
  Scheisse noch an toe zeg.

  .

 3. Je vergeet te melden dat die zaak juist betrekking had op feit dat msm het Volk naar oproer en anarchie aan het leiden was en je ze waarschuwde ipv bedreigde voor deze .. zoals we dus nu hebben..omtrent deze ontwikkelingen

  Zoals nu blijkt echter is juist de msm van opzet juist op deze ontwikkelingen uit geweest — de hungergames ..onrust oproer chaos rassenhaat geweld waartoe ook de rape refugees behoren .. de hungergames

 4. Het zou best kunnen, dat als PB BV zo doorgaat, de zaak finaal uit de hand gaat lopen. Molotov-cocktails, door het wakker geworden -dan uiteraard hoogst onaangenaam verraste- gepeupel (dat ook geen SatanII raket van Rusland op het dak wil krijgen….waar PB BV, i.s.m. de USA/GB en andere vazalstaten psychopathocratieën, ijverig naartoe lijkt te werken) door de ruiten gesmeten, liggen dan erg voor de hand.

  Zo gaat dat nu eenmaal.

  PB BV meent ook -al naar het een dergelijke ONNODIGE USA/GB psychopathocratie vazalstaat grenzenloos uitkomt- zelf wél weerzinwekkend bedreigende, want willens en wetens onmogelijke = valse en voor de betrokken staatsburgers uiterst beschadigende/fnuikende uitingen te mogen doen en die proactief tegen beter weten in (!) te blijven volhouden c.q. -moreel debiel- niet te herroepen, het “vertrouwen” van de in ‘deep sleep’ gemanipuleerde goegemeente in “hun overheid” daartoe ijskoud verder misbruikend.

  Vervolgens gaan de psychopaten (die zelf ijskoud proactief bedreigend zijn voor normale, niet criminele huisvaders en -moeders) dan -kenmerkend ACTEREND- veronderstellen dat de overduidelijk grappige “dreiging” van een bom onder het bureau van Demmink, die dan zou afgaan als de door PB BV zorgvuldig geselecteerde (gevaarlijk?) geperverteerde zich niet binnen het uur op het politiebureau zou melden, HOOGST SERIEUS genomen moet worden = als een WARE TERREURDAAD VAN DRESDEN KALIBER……die natuurlijk tot aan het eind van de wereld vervolgd moet worden door het bevoegd gezag.

 5. Interessante brief Micha: je erkent alle ten laste gelegde feiten maar je meent dat we ze niet zo hoog op moeten nemen.

  Chris Klomp lacht zich een deuk en we moeten medelijden krijgen met meneer Stapel: het wordt natuurlijk weer niks met dat parmantige ‘In rechte betrekken’.

  Je bent een ontroerende prutser, Micha.

 6. Klomp onder de indruk krijgen omtrent gerechtelijke stappen vanwege zijn manipulatieve AIVD-stukjes, is hetzelfde als Steve Brown weer aan de coca poeder te verslaven via het hoax-nieuws dat ene Peter R. de Vies uit zeer oprechte spijt zijn laatste zwart bij elkaar gelikte miljoentje met 3 dubbele woekerrente zo elektronisch mogelijk geladen gaat overmaken? Die gast wordt nota bene door het OM faciliterend betaald om een ieder die het in zijn hoofd haalt tegen de corrupte jodenstreken van de gevestigde wanorde aan te trappen een pootje te moeten lichten?! Nee Kat, ik denk dat Klompvis van DEZE werkwijze net iets meer onder de indruk zal zijn, waarna uiteraard de daad wel zo snel als maar mogeLIJK bij het woord gevoegd dient te worden ?

Geef een reactie