ROL DEEP BEHIND TROLLEN-LINES: STAPPEN ZE NU OVER OP TELEFOON-TERREUR EN ERGER?

‘PLOTTER’ IS BEGONNEN AAN EEN OFFENSIEF VAN TELEFONISCHE STALKING * NU DE MSM ZIJN UITGESCHAKELD ALS DEMONISERINGS-MIDDEL VAN DE ELITE IS DE STAP NAAR TERREUR EN GEWELD WEER EEN STUK KLEINER GEWORDEN * WERKELIJK ALLES OM MICHA KAPOT TE KRIJGEN IS MISLUKT DUS WAT NU? * WIE GRIJPT IN?

MARCEL HULSPAS DEMONISEERDE MICHA IN DE VOLKSKRANT NIET ALS JOURNALIST, MAAR ALS DOOR DE STAAT BETAALDE HITMAN DIE MOET AFREKENEN MET ‘WAANDENKBEELDEN’ ONDER DE BEVOLKING * MET CHRIS KLOMP EN TON HOFSTEDE MAAKT HIJ DEEL UIT VAN EEN MILITAIRE PROPAGANDA-UNIT NAZI-STYLE

Alle puzzel-stukken vallen opnieuw op hun plaats en in het geval van Marcel Hulspas/De Volkskrant is dat precies op tijd gezien het naderende hoger beroep. Natuurlijk: een ‘gewone’ journalist noemt een collega nooit een ‘paranoide gek’ en de ‘koning van het gekkenhuis’! En al helemaal geen collega die hij persoonlijk kent! Zoiets doe je alleen in opdracht. Peter R. de Vries deed het Hulspas als enige na en van hem is vastgesteld dat hij wordt betaald door Justitie. Chris Klomp heeft dergelijke bewoordingen nimmer in de mond genomen, al is deze wel weer op andere manieren misdadig bezig als betaalde staats-infiltrant. Ton Hofstede is ‘uitgevonden’ om Micha ‘af te breken’, dat kunnen we inmiddels toch wel concluderen. Verdere bewijzen voor de bizarre rol van Marcel Hulspas in de Nederlandse journalistiek vormen het feit dat hij nergens op reageert (een gewone journalist zou email beantwoorden waarin hem normale vragen worden gesteld) en dat De Volkskrant, zijn opdrachtgever, blijkbaar bereid is enorme schade te lijden in een rechtsgang waarin steeds meer bagger over de krant naar boven komt (zoals de affaire-Sanne ten Hoove) om de AIVD-man Hulspas niet te hoeven laten vallen. Het is voor De Volkskrant nu natuurlijk te laat om Hulspas te laten vallen: ze zullen totaan het Amsterdamse Hof toe moeten volhouden dat Hulspas over Micha schreef ‘gewone journalistiek’ betreft, niets aan het handje, business as usual, journalistieke vrijheid, in recensies mag alles, Kat zegt ook bepaalde dingen, etc etc. Als wij Hulspas als getuige oproepen om te verklaren over zijn banden met de AIVD, wat zal er dan gebeuren? Kan hij zich ergens op beroepen? Nee, want daarmee zou hij zichzelf direct verraden. Hulspas hangt, net als De Volkskrant. Ik zou werkelijk niet kunnen bedenken hoe Remarque cs. zich hier nog uit kunnen redden behalve via extreme hulp van corrupte rechters die Micha bijvoorbeeld een bewijsverbod gaan opleggen. Maar ook dan: wat schieten ze daar uiteindelijk mee op? De Hulspas-actie is opnieuw als een boemerang terug geslagen in de gezichten van de elite, net als alle 10 de strafzaken, het inzetten van de staatstrollen, het Berufsverbot, de demonisering via de MSM… De waarheid blijkt bestand tegen jaren van aanhoudende en achterbakse aanvallen vanuit de elite! De keerzijde hiervan is natuurlijk dat de elite nu dreigt over te stappen naar geweld. Een eerste aanzet daartoe zien we al bij ‘Plotter’ die Micha telefonisch begint te terroriseren. Als Bart Mos niet eens wordt gebeld maar als slechts zijn 06-nummer in een nieuwsbrief verschijnt met het verzoek hem te bellen wordt per direct ingegrepen via de rechter. Maar tegen ‘systeemvijanden’ als Micha heeft een ieder vrij spel: zelfs de meest extreme doodsbedreigingen blijven ongestraft terwijl als Micha ‘poep’ zegt tegen Bart Mos de arrestatieteams uitrukken.

Hieronder een artikel over staatstrollen a la Hulspas, Klomp en Hofstede dat we recent binnen kregen:

HET ONTMASKEREN VAN TROLLEN VAN DE GEHEIME DIENST

De tactieken die hieronder belicht worden zijn een algemene blauwdruk van de methodes die CONTRASPIONAGEAGENTEN gebruiken in alle campagnes die zij als project toebedeeld krijgen. Bij deze campagnes gaat het om het ‘neutraliseren’ van informatie die in enig opzicht schadelijk kan zijn voor het establishment. Dit gebeurt dagelijks via de reguliere media-kanalen zoals krant, radio en televise, maar ook via anonieme trollen op sociale netwerk sites, nieuwssites en andere digitale platforms.

In de volgende video kun je een duidelijk voorbeeld zien van de ontmaskering van een publieke Trol. Naar buiten toe doen zij zich voor als journalist, wetenschapper of onder een andere ‘officiele’ hoedanigheid. Maar in werkelijkheid zijn ze niets anders dan werknemers van de geheime dienst met als taak om alle ‘bedreigende’ informatie in diskrediet te brengen. Ze zijn zo gedreven in het ontkennen, het beschadigen en manipuleren van de waarheid, dat ze worden ingezet tegen alles waarvan de overheid liever niet heeft dat het teveel publieke belangstelling krijgt.

Zeer Geheime Spionnen in Nederland Ontmaskerd -UFO CoverUp (Doofpot)-

Vergis je niet: deze mensen zijn vaak meesterlijk in wat zij doen, ze zijn getraind in ‘mind manipulation’ en kennen elke truc om informatie, groepsacties en gedrag te beïnvloeden. Hun uiteindelijke doel is om de hele groeperingen te ‘head f**ken’. Oprechte mensen en supporters zullen, wanneer ze geconfronteerd worden met dit niveau van Machiavellistische tactieken, opgeven en de ‘staatsgevaarlijke’ campagne verlaten. Anderen zullen doorgaan met ondersteunen, maar nu vanaf de zijkant en hun deelname aan groepsactiviteiten staken.

De staatstrollen maken gebruik van psychologische operaties om hun targets kapot te maken en ook om andere oprechte groepsleden en/of lezers in de war te brengen. Er zijn verscheidene technieken waarvan ik óf slachtoffer ben geweest óf die ik gezien heb.

Ze zoeken uit welke persoon binnen de groep de grootste bedreiging vormt en doen dan álles om die figuur sowieso in diskrediet brengen. Wanneer ze vastgesteld hebben wie zij als de grootste bedreiging beschouwen, begint de afschuwelijke karaktermoord. Ze zullen zo laag gaan als zij nodig vinden.

Ze plaatsen valse verhalen in de media en publiceren belachelijke publicaties onder de naam van de groepen die hun doelwit zijn. Ze vervalsen correspondentie, sturen anonieme brieven en houden anonieme telefoongesprekken. Ze verspreiden misinformatie over bijeenkomsten en ‘events’, zetten valse groepen op die gerund worden door regeringsagenten en benaderen ouders, werkgevers, huiseigenaren, schoolbestuurders, familieleden, vrienden en zetten hen onder zware druk om hun targets problemen te bezorgen. Ze misbruiken het juridisch systeem om dissidenten te treiteren en hen als criminelen te laten overkomen. Gerechtelijke ambtenaren leggen valse getuigenissen af en presenteren in elkaar gezet bewijs als een voorwendsel voor valse arrestaties en onterechte gevangenneming. Ze zetten belastingwetten en andere regeringsvoorschriften in om het leven van hun targets tot een hel te maken en gebruiken daarbij ook opvallende observaties, ondervragingen en arrestaties.

Er wordt zelfs buitenwettelijke macht en buitenwettelijk geweld gebruit door politie-eenheden die samenzweren met lokale politie afdelingen om targets te bedreigen en om illegale inbraken te plegen met als doel het doorzoeken van de huizen van de targets. In bijzondere gevallen worden eigendommem vernield, aanslagen gepleegd en zelfs gemoord. Om het doel te bereiken -het neutraliseren van de ongewenste meningen en geluiden- wordt geen middel onbenut gelaten. Mensen als Henk Krol, Micha Kat, Frits Wester, Fred de Brouwer, Meindert Stelling, Theo van Gogh, Pim Fortuyn, Ayaan Hirsi Ali, Gregorius Nekschot, Lange Frans, Fred Spijkers, Ad Bos en talloze anderen hebben kennis kunnen maken met de diverse gedaantes van de Nederlandse deep state.

Op sociale netwerksites, fora en andere pltforms zijn deze anonieme trollen zeer bedreven in het manipuleren. Ze zoeken uit wie potentieel de grootste bedreiging vormt en doen dan álles om die persoon verwijderd te krijgen uit de campagne; ze hebben verschillende manieren om dit te doen. De tactieken die ze onder andere gebruiken zijn karaktermoord, fluistertechnieken, namaakvrienden, ruzies, tijdverspilling, multi-karakters en slachtofferen.

‘Fluisteren’ is hun meest gebruikte methode. Hiermee wordt bedoeld het sturen van privé-berichten naar andere groepsleden met leugens over hun target. Vervolgens ‘plukken’ ze een voor een de leden van de groep eruit totdat nog slechts de echte diehards -die de grootste bedreiging vormen voor de elite- over zijn. Wanneer ze vastgesteld hebben wie zij als de grootste bedreiging beschouwen, beginnen ze met de meest afschuwelijke karaktermoord op die persoon. Als deze commentaar geeft op fora zullen ze steevast verdraaien wat hij zegt; ze zullen er altijd naartoe werken dat andere groepsleden denken dat zij goed en rechtschapen zijn en die persoon slecht en
immoreel. Ze nemen volkomen onschuldige dingen die deze persoon heeft gezegd en proberen die zo te draaien dat het lijkt alsof hij hypocriet is, een gevoelloze leugenaar, een crimineel of zelfs een pedofiel.

Het ‘fluisteren’ kan andere campagnevoerders ‘vertellen’ dat het target hen óf belachelijk heeft gemaakt óf iets heeft gezegd of gedaan wat schadelijk zou kunnen zijn voor de campagne. Om er zeker van te zijn dat de persoon aan wie zij hun berichten doorgeven niet direct naar het targetstapt en verslag doet van de correspondentie, kunnen ze suggereren dat het target een gevaarlijke of erg wraakzuchtige persoon is voor wie zij bang zijn. Aangezien ik zelf slachtoffer ben geweest van dergelijke fluistercampagnes, kan ik je vertellen, dat het heel moeilijk is om jezelf te verdedigen tegen het onbekende. Je merkt dat mensen afstand van je nemen, maar jij weet nergens van en weet totaal niet waarom. Wanneer het target uiteindelijk doorziet dat een namaakvriend hem heeft verraden, dan is dat het moment waarop namaakvriend het meest dodelijk wordt: zij weten nu dat zij ontmaskerd zijn en zullen dan in het openbaar alle informatie die zij over het target hebben gebruiken op openbare fora. In deze fase kunnen ze zeggen wat ze willen aangezien ze weten dat het target hen niet meer vertrouwt, dus ze hoeven niet meer bezorgd te zijn over het beschermen van die band met hem.

Ze beginnen ook ruzies binnen de groep; twee trollen zullen de leiding hebben over de twee ruziënde partijen; onschuldige groepsleden zullen een kant kiezen en worden zo in het gefabriceerde drama getrokken. Ze zullen de mensen die zij als hun grootste bedreiging zien openlijk aanvallen. Zij zullen op de meest verachtelijke manier kwaadspreken over hen en hen in diskrediet brengen. Ze zijn gewoonweg dol op strijd en zullen bij elke gelegenheid overal zaadjes planten om ruzies te starten. De meest effectieve manier om een campagne schade toe te brengen is voortdurende strijd. Namaakvriend zal een grote rol hierin spelen, omdat hij, als ergens iets lasterlijks is gezegd over het target en hij dat niet gezien heeft, namaakvriend het zal zien en aan het target zal doorgeven. Zelfs wanneer je bekend bent met hun tactieken en je weet dat de trollen enkel proberen jou in een openbare slepende woordenstrijd te trekken, is het erg moeilijk om niet te reageren en om de bende je maar te laten beschimpen op fora/groepen/pagina’s enz.

Het Psycho–Ops team zal te allen tijde manieren bedenken om jouw tijd te verspillen. Verspilde tijd is tijd die niet aan de campagne wordt besteed. Een voorbeeld hiervan is het jou in het openbaar beschuldigen van iets verkeerds; het is menselijk om je naam te willen zuiveren, wanneer je ten onrechte beschuldigd wordt. Het zuiveren van je naam kan inhouden het doorspitten van e-mails en berichten van twee jaar geleden om jouw onschuld vast te stellen tegenover de kwaadsprekerijen.

Een enkel lid van het psycho-ops team van staatstrollen kan op internet wel 4 leden van de groep ‘zijn’. Ze zullen vaak talloze identiteiten hebben en beginnen vaak zelfs ruzies met henzelf om te proberen om andere groepsleden erbij te halen en een kant te laten kiezen en zo betrokken te laten worden in het opgezette drama.

Terwijl jij hun slachtoffer bent en zij te allen tijde ernaartoe werken om jou in diskrediet te brengen en jou tot slachtoffer te maken, zullen zij pogingen doen om anderen te laten denken dat het in feite omgekeerd is. Er zijn vele manieren waarop zij dit kunnen doen. Ze zullen jou ervan beschuldigen dat je egoïstisch bent, een leugenaar, onbetrouwbaar enz. enz. enz. De hele tijd naar buiten brengend dat jij hun tot slachtoffer hebt gemaakt! Als jij daarop zou proberen om je acties te verdedigen op deze fora, dan zouden de andere trollen-teamleden bovenop je springen en een slepende woordenstrijd beginnen.

Hun grootste angst is ontmaskering. Wanneer zij ontmaskerd zijn zullen zij met elkaar gaan samenwerken en aanvallen als het nest adders dat zij zijn. Wanneer je de buitenkant slechts een heel klein beetje open krast en uitzoekt wat ze in de schaduw hebben gedaan – en niet in het daglicht – komt er een heel ander beeld naar voren van hun daadwerkelijke bijdrage.

Wat ook zeer opvalt is dat als men onderzoek doet naar bepaalde journalisten, zij allemaal voor de geheime dienst blijken te werken of te hebben gewerkt. Zoals je kon zien in de bovenstaande video met Marcel Hulpsas. Zo hebben wij ook een klokkenluider die een boekje open deed over Chris Klomp. Ook deze journalist doet er werkelijk alles aan om desinformatie naar buiten te brengen en zaken die de macht onwelgevallig zijn in de doofpot te stoppen.

Ook is bekend dat het Amerikaanse leger wordt ingezet om sociale media te manipuleren met nepaccounts en om discussies te beïnvloeden en propaganda te verspreiden. Dit gebeurt onder de noemer ‘Online Persona Management Services’. Het doel van dit programma is het aan banden leggen van vrije meningsuiting. Het project wordt door internetexperts vergeleken met pogingen van China om de vrijheid van meningsuiting op internet te beperken. Volgens critici kunnen op deze manier tegendraadse meningen worden ondergesneeuwd en debatten in de kiem gesmoord.

Dus nu weten we het definitief: de journalistiek is hartstikke dood. Wij worden door het leger en militaire inlichtingendiensten gecontroleerd, bespioneerd en gemanipuleerd. Geheime diensten zijn er om krachten achter het wereldtoneel te beschermen op alle mogelijke fronten.

Stel, dat alles wat je weet niet alleen onjuist is, maar dat het om nauwkeurig in elkaar gezette leugens gaat. Stel, dat je geest gevuld is met onwaarheden -over jezelf, over de geschiedenis, over de wereld om je heen – door machtige krachten in je geest gepland als om je in zelfgenoegzaamheid in slaap te wiegen. Je vrijheid is zo een illusie. Je bent een pion in een complot en je rol is die van een willoos slachtoffer van bedrog – als je geluk hebt.

Charles Paul Freund
‘If History is a Lie: America’s Resort to Conspiracy Thinking’,
in The Washington Post, 19 januari 1992

3 Replies to “ROL DEEP BEHIND TROLLEN-LINES: STAPPEN ZE NU OVER OP TELEFOON-TERREUR EN ERGER?”

  1. Punt is, dat een niet psychopathisch individu dit niet bedenkt en er geen zin in zou hebben.

    Als je echt broederlijke gevoelens hebt en je broer is niet zo intelligent als jij, zodat je hem altijd alles af kunt troggelen en hij uiteindelijk dood gaat van de honger, doet een normaal mens dat dan?

    Een psychopaat in ieder geval wél en ijskoud, zonder verhoging van de polsslag, gewetenswroeging/(be)rouw (achteraf = ook nooit groei naar normale moraliteit of leerproces in dat opzicht).

  2. Een infiltrant die mij infiltreerde, was lid van Foculare.
    De internationale geheime dienst gemeenschap heeft verschillende andere met naam bekende organisaties, dewelke ook gemakkelijk terug zijn te vinden in de geschiedenis. De hiërarchie is tamelijk gecompliceerd, zelfs leden van die vele geheime diensten weten meestal niet wie hun werkelijke baas is.

Geef een reactie