ROL IN ACTIE: KLACHT BIJ DE RAAD VOOR DE JOURNALISTIEK TEGEN EENVANDAAG; COPY-PASTE TEKEN EN EMAIL!

NU KUNNEN WE DE CORRUPTE STAATS-JOURNALISTIEK EEN FATALE SLAG TOEBRENGEN * AAN ALLE LEZERS VAN DEZE SITE: COPY-PASTE DEZE KLACHT TEGEN EENVANDAAG, ONDERTEKEN HEM EN STUUR HEM PER MAIL OF PER POST NAAR DE RAAD VOOR DE JOURNALISTIEK * WE WILL BE VICTORIOUS * WAAR BLIJFT DE ANALYSE VAN CHRIS KLOMP?

EENVANDAAG IS IN APRIL DOOR DE AMSTERDAMSE RECHTBANK VEROORDEELD VOOR CRIMINELE LEUGEN-JOURNALISTIEK DUS DIT KAN ER OOK NOG WEL BIJ

Aan de Raad voor de Journalistiek
Postbus 12040
1100 AA Amsterdam

Geachte mevrouw Koene,

De klacht richt zich tegen EenVandaag (AVRO/Tros) en de redacteuren Sjoerd Fennema en Paul Schram en ziet op de serie Complot Or Not die door de actualiteitenrubriek is uitgezonden van 1 tot en met 4 augustus 2016. Vele burgers hebben zich geergerd aan de wijze waarop EenVandaag dit belangrijke onderwerp heeft behandeld. De grieven concentreren zich op de navolgende feiten en omstandigheden:

1. In geen van de afleveringen kwam iemand aan het woord die zou kunnen worden beschouwd als sprekend namens dan wel het standpunt vertolkend van de groep waar de hele serie over gaat: de ‘complotdenkers’. Dit klemt des te meer omdat de ‘deskundigen’ die wel aan het woord komen allen zowel het belang van het onderwerp onderstrepen als ook het groeien van de groep ‘complotdenkers’ cq. hun steeds groter wordende invloed. Het op deze wijze uitsluiten van elk geluid van de groep mensen die nota bene het onderwerp vormt van de serie is geen werkwijze die de toets van verantwoordelijke journalistiek kan doorstaan.

2. Gedurende de uitzending is de redactie van EenVandaag bestookt met emails van burgers die hen oproepen de serie in balans te brengen door ook mensen aan het woord te laten van de groep ‘complotdenkers’. Deze oproepen zijn niet alleen genegeerd, de emails zijn zelfs niet beantwoord. Het op deze wijze negeren van stemmen uit de samenleving past niet bij het bedrijven van verantwoorde journalistiek.

3. Voorafgaand aan de start van de serie is de redactie op de hoogte gebracht van een klacht, ingediend door vier prominente publicisten/wetenschappers, tegen een van de deskundigen die aan het woord komt, maar ook optrad als de belangijkste ‘adviseur’ van de redactie, de heer Jelle van Buuren. De klacht is hier te lezen [KLACHT ISGA NL Juli 2016]. De serie besteedde geen enkele aandacht aan deze klacht. Het willens en wetens verdonkeremanen van cruciale informatie over eigen bronnen -in dit geval zelfs over een belangrijkste adviseur- is geen gedraging die een verantwoordelijk werkend journalist betaamt.

4. Alle mensen die in de serie worden geintervieuwd worden betaald door de Staat. Ook het tot stand komen van de serie als geheel en de journalisten worden door de staat betaald. Gezien het feit dat de Staat door de ‘complotdenkers’ wordt gezien als de grote vijand en als bron van alle kwaad, had de redactie eens te meer moeten streven naar evenwicht in de berichtgeving. Nu kan men niet ontkomen aan de conclusie dat de Staat EenVandaag heeft ‘ingehuurd’ dan wel de opdracht heeft gegeven tot het aanvallen van een -steeds prominentere en zichtbaardere- vijand. Het op deze wijze stiekem ‘uitvoeren’ van opdrachten van de Staat dan wel de schijn wekken zulks te doen is strijdig met vrijwel alle uitgangspunten van verantwoordelijke journalistiek.

5. Op de site van EenVandaag is te lezen: EenVandaag is dé actualiteitenrubriek op NPO 1 en NPO Radio 1. Het programma van de AVROTROS brengt, onafhankelijk, onpartijdig en zonder beïnvloeding van buitenaf, achtergronden bij het nieuws. We analyseren nieuwsontwikkelingen op een begrijpelijke manier, voor een groot en breed publiek. Gezien het bovenstaande wordt het publiek hier op grove wijze misleid. Het publiceren van onjuiste cq. leugenachtige informatie op de eigen website is geen gedraging die men kan omschrijven als journalistiek verantwoord.

In afwachting van uw nadere berichten,

Met hoogachting,

Naam
Adres
Email

15 Replies to “ROL IN ACTIE: KLACHT BIJ DE RAAD VOOR DE JOURNALISTIEK TEGEN EENVANDAAG; COPY-PASTE TEKEN EN EMAIL!”

 1. “”In geen van de afleveringen kwam iemand aan het woord die zou kunnen worden beschouwd als sprekend namens dan wel het standpunt vertolkend van de groep waar de hele serie over gaat: de ‘complotdenkers’.””

  Ik weet wel een persoon die deze invulling kan doen genaamd Myra, en absoluut geen Micha Kat.

  1. Aangezien Myra baan brekende informatie achterhoudt zou je wel van een doofpotter kunnen spreken. Ga lekker op de site van Myra zitten janken en rot hier op.

 2. Dit zinnetje van Van Oosten is ook (dubbel en dwars) van toepassing op Nederland, maar Van Oosten beschikt niet over interne, geheim gehouden informatie, laat staan aangaande het typisch (‘corporate’) psychopathische en voor deskundigen indicatieve betreffende de rol van Prins Bernhard t.a.v. het vnl. door Amerika uitgevoerde STRAFBARE (!) oorlogsmisdrijf Dresden….waardoor hij (SS’er of niet) geschikt werd bevonden als hun vazal hier:

  ===========
  In vrijwel alle gevallen, echter, waarin de VS zich meer of minder openlijk met geweld mengt in anderlands zaken was en is dat juist om democratisering terug te draaien en vazallen en dictators aan de macht te brengen die bereid zijn gemene zaak te maken met grote Amerikaanse bedrijven, ten koste van vrijheid en democratie.
  ============

  Normale burgers schamen zich:

  http://delangemars.nl/2014/12/15/elf-redenen-waarom-ik-me-schaam-amerikaan-te-zijn/

 3. Hier nog wat verdere informatie betreffende waar de USA/GB bekend om zijn.

  Procentueel veel psychopaten (kenmerkend ‘outgoing’ en zonder objectliefde w.o. -anders dan geacteerd- vaderlandsliefde) zijn eertijds uit Europa naar de USA getrokken op zoek naar buurmans “groenere en grotere weidegrond”.

  Het recht van de grotere en sterkste is bij psychopaten allesoverheersend (een democratische psychopaat bestaat niet…….echt/niet geacteerd):

  http://delangemars.nl/2016/08/05/verenigde-staten-terrorist-nr-1/

 4. De hieronder door mij genoemde figuren zijn allen medeplichtig aan het illegaal voeren van oorlog, massamoord, het ondermijnen van De Staat der Nederlanden resp. volksbedrieglijk zich ijskoud valselijk voordoen als de normale rechtsopvolger daarvan, resp. hand- en spandiensten verlenen aan de poel van verderf PB BV.

  Ze zouden dus door het OM aangepakt moeten worden, maar dat gebeurt dus niet want:

  ‘The law does not apply to psychopaths’ in USA/GB (o.a. bekend van Dresden,
  Tokio, Nagasaki en Hiroshima) psychopathocratie PB BV.

 5. Als die Post rechtgeaarde familie is van Johannes Post, dan heb ik nog wel een echt klusje voor hem:

  Oppakken en “naar de objectieve CAT-scanner voeren” van o.a. Donner, Balkenende, Willem “van O.” alias “de koning” en zijn vrouw Máxima Z. alias “de koningin”, Wim Kok, Dries van Agt enzovoort.

 6. Laat Hans ten aanzien van WTC7 eerst nou eens de volgende vragen beantwoorden:

  Waarom zou je, zes uur na het instorten van de WTC Torens, nog eens een toen volstrekt onbekend gebouw willen opblazen?

  En als dat zou zijn om – zoals sommige plottertjes menen te weten – om ‘bewijsstukken’ van de voorbereiding te vernietigen – waarom ga je dan in godsnaam met een heel team een gebouw voorzien van explosieven, terwijl het veel eenvoudiger was geweest om op een geheime plek elders in Manhattan papier door te schredder te halen en harde schijven te wissen?

 7. Als voormalig cursusgever bij zowel Clingendael als IDL weet ik uit
  eigen ervaring dat de verkondiging van inzichten en opvattingen buiten
  een zekere bandbreedte, niet op grote waardering en sympathie kan
  rekenen bij leiding en cursisten.
  =================================
  Dit is het psychologisch fenomeen “cognitieve dissonantie”.
  Dit kan worden bewerkt door ‘psy-ops’ en overige (psychopaten)staatsmanipulatie vanaf de wieg tot het graf.
  Het gevoel moet ook ontstaan, dat de ca. (ingeschat op grond van gerichte wetenschappelijke waarnemingen door deskundigen) 0,09% touwtjestrekkende ‘adapted compensated’ psychopaths van Dulles, Churchill en Zur Lippe B. kaliber onverslaanbaar zijn en dat iedere actie tegen deze MONSTERS in mensengedaante futiel is: vechten tegen de bierkaai. Zinloos.

  Inderdaad zal het veelal zo uitpakken met botte acties die geen rekening houden met de ingrijpendheid van bovengenoemde (typisch psychopathische) manipulaties.

  Wel is de massa wellicht (op het nippertje) te overtuigen van het gruwelijke gevaar dat dergelijke intelligente = i.c. glibbergladde en enorm sluwe als een monoliet elkaar het balletje toespelende gewetenLOZE MONSTERS (uit op ziekelijke totale/grenzenloze vormen van macht en controle) vormen voor al wat leeft, ja voor de levende planeet.
  En dat dus een moderne psychopatentest noodzakelijk is.

  Daarom: Psychopatentest eerst, psychopatentest eerst….enz. enz.

 8. INGEKOMEN VIA DE MAIL

  From: Hans Vogel
  To: info@willempostvs.nl, wpost@clingendael.nl

  Geachte heer Post,

  Met enige verbazing heb ik uw optreden bekeken in het programma “Complot
  or not”. Ervan uitgaande dat uw uitspraken (ook in gemonteerde vorm) aan
  u zijn getoond cq voorgelegd ter instemming, neem ik gemakshalve aan dat
  uw optreden een juiste weergave is van uw opvattingen.

  Als voormalig cursusgever bij zowel Clingendael als IDL weet ik uit
  eigen ervaring dat de verkondiging van inzichten en opvattingen buiten
  een zekere bandbreedte, niet op grote waardering en sympathie kan
  rekenen bij leiding en cursisten.

  Naar aanleiding van uw genoemde optreden zou ik graag uw antwoord
  vernemen op enkele vragen:
  1. Wat is volgens u de verklaring voor het instorten van gebouw WTC-7?
  2. Is u bekend met de uitspraak van Larry Silverstein ten aanzien van
  gebouw WTC 7, (“we decided to pull it”)?
  3. Hoe verklaart u de toevalligheid, dat net op de ochtend van 9/11 de
  VS luchtverdediging een oefening hield en niet ingreep bij herhaalde
  verboden koerswendingen door verkeersvliegtuigen?
  4. Hoe verklaart u verschillende andere toevalligheden in connectie met
  9/11, zoals de vernietiging van de financiële administratie van het
  Pentagon, het thuisblijven op die dag van duizenden eenheden
  “kantoorplankton”, mensen die niet naar hun kantoor in het WTC zijn
  gegaan.
  5. Is u bekend met het werk van Thierry Meyssan?
  6. Kent u het concept “Strategia della tensione” (de door
  spionagediensten geënsceneerde “loden jaren” in Italië)?
  7. Op 11 september werd het WTC vernietigd, een maand later begon de VS
  een militaire operatie tegen Afghanistan. Heeft u enig idee, hoeveel
  tijd nodig is voor de planning en voorbereiding van een ingewikkelde,
  gecoördineerde operatie van landmacht, luchtmacht en marine, ruim 10.000
  kilometer van huis?

  Graag zie ik uw spoedig antwoord tegemoet.

  Met vriendelijke groet,

  Dr. H.Ph. Vogel

  1. Oh God, die Vogel loopt weer eens hopeloos achter met informatie over 9/11. Waarschijnlijk weer in alle haast bij elkaar gegoogeld. Larry Silverstein, gebouw WTC7, ‘vernietiging’ financiële administratie van het Pentagon, het is allemaal allang en uitgebreid gedebunked.

   Maar zoals wel vaker met plotters, ze spelen hun grijsgedraaide langspeelplaat af en lezen per definitie nooit meer iets bij. Ergo: ook heel veel complotbloggen zijn blijven steken in 2006.

   1. Er is helemaal niets gedebunked. De bewijzen stapelen zich namelijk op. Het enigste wat gebeurt is dat de media en trollen alleen maar harder het zelfde gaan roepen maar met echte tegenargumenten komen ze nooit net als jij. Alleen maar bla bla maar echt iets zeggen ho maar. Je zou zo de nageboorte van Chris Klomp kunnen zijn.

  2. loden jaren hebben we al decennia lang .. n weekje Nederland:

   “Via artikel 19 van de grondwet staat hij boven alle andere politieke partijen en hij heeft de bevoegdheden ministers persoonlijk te benoemen en fatwa’s uit te vaardigen. Ook in het bedrijfsleven heeft de koning een aardige vinger in de pap. De Koninklijke familiebedrijven, zoals o.a. ONA, zijn tezamen goed voor 6 procent van het BBP. Parallel aan het koningshuis is er ook over een democratisch bestel, met een parlement, politieke partijen en een minister president en verkiezingen. Het democratisch gehalte van dit staatsbestuur is echter niet zo groot. Het parlement en de kliek rondom de koning zijn gebaseerd op patroon-cliëntrelaties waarbij giften en invloedrijke posities gegeven worden in ruil voor politieke loyaliteit. Ook al heb je nog zo’n goede opleiding, wanneer je niet de juiste connecties hebt kom je niet ver.”
   “Dit alles maakt dat de koning door velen over het algemeen minder als een despoot wordt gezien en meer als een weldoener en een geliefd monarch. De loyaliteit van de bevolking naar de koning is dus groot, terwijl de regerende klasse vaak wordt gezien als een falende en corrupte kliek die elkaar al jaren lang in het zadel houdt, de bevolking armer maakt en eerlijke kansen op werk ontneemt. Deze regering wordt echter benoemd door de koning die zelf ook deel uitmaakt van deze eeuwen oude klasse ”
   “Na een publicatie van een populariteitspoll van de koning werd in oktober vorig jaar het tijdschrift subtiel de nek omgedraaid door met name een advertentieboycot van ONA, het bedrijf dat in handen is van het koningshuis. ” http://religionresearch.org/closer/2011/02/20/de-marokkaanse-uitzondering/

   ´t enige dat ik aan Nederland nog mis is dat ze met hun grote ballen en stengels bij de kademuren staan te zwaaien om buitenlanders te verwelkomen…rood wit blauw uiteráárd .smerige hpv in Kindertjes sproeiers

Geef een reactie