SCHULD VAN DEMMINK REEDS BEWEZEN LOUTER DOOR P.J./P. AALBERSBERG

DAT DE AMSTERDAMSE KORPSCHEF LIEGT OVER ZIJN BETROKKENHEID BIJ HET ROLODEX-ONDERZOEK STAAT VAST * AALBERGBERG MOET PER DIRECT WORDEN GEARRESTEERD * ALS DEMMINK ONSCHULDIG ZOU ZIJN, ZOU HET STOPZETTEN VAN HET ROLODEX-ONDERZOEK TERECHT ZIJN GEWEEST EN HOEFT AALBERSBERG ER NIET OVER TE LIEGEN * MAAR AALBERSBERG HEEFT HET ROLODEX-PEDO-NETWERK IN STAAT GESTELD TE KUNNEN DOORGAAN MET VERKRACHTEN EN MARTELEN [Niburu.co] EN DAT MAAKT HEM EEN CRIMINEEL * TON HOFSTEDE ZWIJGT

4 Replies to “SCHULD VAN DEMMINK REEDS BEWEZEN LOUTER DOOR P.J./P. AALBERSBERG”

  1. Psychopathische “SS’er” (psychopaten zoeken het daar, waar ze pervers macht aan denken te kunnen ontlenen) “prins” Bernhard heeft zich zonder verhoging van de polsslag aangesloten bij de gericht (normaal militair ondenkbaar, zie ook de Nederlandse zgn. “Aanwijzingen”) ijzingwekkende en grootschalige terreur richting burgers plegende USA/GB oorlogsMISDADIGERS.

    Vandaar dat PB BV een bedreigende terroristische organisatie onder dekmantel van (voor de normale burgers immers normaliter juist een schild vormende) “overheid” is.

  2. Alles dat hand- en spandiensten verleent aan criminele organisatie Prins Bernhard BV begaat (chronisch) een misdrijf conform de oorspronkelijke Nederlandse wetgeving.

    We moeten niet gaan doen alsof collaboreren met een SS psychopaat en zijn schoonmoeder die door begeerte gedreven de kroon in de modder geworpen heeft NORMAAL EN WETTIG is.

Geef een reactie