SHE’S BACK: EEN KERSTWENS VAN ONZE COLUMNISTE MARGARITA -FOR YOUR HAPPINESS!

LAATSTE NIEUWS: DE VOLKSKRANT HEEFT NIET MEER WILLEN REAGEREN OP LAATSTE SOMMATIE VAN MICHA’S ADVOCAAT; DAT WORDT DUS EEN KORT GEDING

Magie of een kerstdepressie?

Voor velen is een gelukzalige ervaring van het kerstfeest geen vanzelfsprekendheid. Het feest kent zoveel conventies en is omgeven met zoveel commercialiteit dat het moeilijk is om de essentie van het feest te ervaren. Vooral als iemand geen band meer heeft met de christelijke traditie, waaruit ons huidige kerstfeest ontstaan is. Voeg daarbij de vaak knellende banden van het tot plicht geworden samenzijn met de familie. Of het ontbreken daarvan. In beide gevallen genoeg voedingsbodem voor gevoelens van eenzaamheid of een ervaring van schijnbare saamhorigheid en gezelligheid die het aanzitten bij een kerstdiner oplevert, wanneer mensen denken dat alle blinkende toeters en bellen vanzelf een goede sfeer scheppen.

Terwijl het juist om een gevoel van magie en briljantie zou moeten gaan. Een kind wordt op wonderbaarlijke wijze verwekt en geboren. Het is een geschenk uit de hemel. En wij reageren daarop met geschenken. En het gevoel een koning of koningin te zijn. Prachtige engelenmuziek gaat gepaard met deze geboorte, hoewel diezelfde engelen ook een groot gevoel van angst bewerkstelligen bij de herders die hen horen zingen. Maar dit is meer een soort ontzetting die opgeroepen wordt door het overweldigende van de belevenis.

Maar hoe zijn al deze gebeurtenissen uit een grijs en vaag, al dan niet historisch verleden, voor ons moderne mensen opnieuw als gevoel op te roepen? Vooral in tijden van grote politieke en maatschappelijk onrust, en het besef van alle misstanden waar we als mensen mee te maken hebben, en waar deze site uitvoerig over bericht. Daarom hier even een moment van bezinning en inspiratie vlak voor de Kerstnacht op 24 december.

In essentie gaat het om de viering van het donkerste moment in de jaargetijden, de midwinter. Kerstfeest is een midwinterfeest, en op die manier voor iedereen op een mooie manier te vieren en te beleven. Als we al de historische ballast, en de christelijke vertelling herleiden tot waar het in essentie om gaat dan blijft het volgende over: magie, het kind in jezelf aanspreken en het ruimhartig weggeven van geschenken aan vriend, familie of bekenden.

Makkelijk gezegd natuurlijk. Hoe doe je dat? Geschenken uitdelen is eenvoudig, dat lukt iedereen nog wel. Het kind in jezelf aanspreken wordt al moeilijker. En de magie van de wereld ervaren is voor velen bijna onmogelijk geworden. Ik heb er geen recept voor. Maar wel een paar adviezen: Schep een mooie sfeer in huis, met veel vuur en kaarsjes en weinig licht in de avond. En stel je ontvankelijk en onbevangen op voor wat het meest bijzondere uur je kan geven: de kerstnacht. Het donkerste moment in het jaar. Met het sterkste licht in jezelf, als je de deur daarvoor maar openzet.

Ik wens al mijn lezers deze magische ervaring toe. En geniet vooral van alle gedoe met uw familie, vrienden of zomaar iemand die je niet kent. Christus natus est!

Eén reactie op “SHE’S BACK: EEN KERSTWENS VAN ONZE COLUMNISTE MARGARITA -FOR YOUR HAPPINESS!”

  1. Enfin de wereld ziet Hem niet meer, maar Zijn uitverkorenen wel. En wat een heerlijkheid.

    Wat dat kort geding betreft: onbegonnen werk.

    Als uiteindelijk psychopathocratie PB BV er wezenlijk, als de tot en met de hoogste top corrupte wezenloze smeerlappenbende die zij is, en plein publique door in haar hemd zou komen te staan, wordt in hoogste instantie H.A.A.G. Vermeulen of een van diens naargeestige ‘dead inside’ rasgenoten van stal gehaald, om in samenspel met de op “de koning” (en niet op de grondwet) ingezworen advocatuur (zoals Tolstoi reeds aangaf) de zaak “als een nachtkaarsje in een windtunnel” uit te blazen.

    Win je de zaak, dan is die de moeite gegarandeerd niet waard (hooguit voor eigen ego en een twijfelachtig financieel gewinnetje, van de in PB BV aan walgelijke burgers toegekende schadevergoedingen doen het zunige Zeeuws Meisje van schaamte in een Zeeuwse mossel veranderen).

Geef een reactie