SONDERKOMMANDO MARCEL HULSSPASS: HET UITLEVEREN VAN COLLEGA’S AAN DE PP-ELITE

MARCEL HULSPASS VORMT SAMEN MET MENSEN ALS BART MOS, MARCEL GELAUFF, MARCEL HAENEN, GERLOF LEISTRA, MAARTEN REIJNDERS EN CHRIS KLOMP HET NIEUWE ‘SONDERKOMMANDO’: IN DIENST VAN DE MACHT VERRADEN ZE (EX)-COLLEGA’S EN LEVEREN ZE UIT AAN DE KINDERVERKRACHTERS, ONDERMEER VIA HECHTE SAMENWERKING MET DE GROEP-DEMMINK -NET ALS IN DE OORLOG JODEN DE NAZI’S HIELPEN DE JODEN UIT TE ROEIEN

ANTWOORD AAN MARCEL HULSPAS NAAR AANLEIDING VAN DE BESPREKING VAN HET BOEK “COMPLOTDENKERS” VAN MAARTEN REIJNDERS IN DE VOLKSKRANT DOOR HANS VOGEL

Waarde heer Hulspas,

Na een leven lang van vechten tegen pseudowetenschap en wetenschappelijke onzin heeft u zich nu blijkbaar aangesloten bij de strijders voor politieke correctheid. Dat is wel het laatste wat je zou verwachten van iemand die is afgestudeerd in de exacte vakken en die blijkbaar zeer hecht aan de bewijsvoering in de exacte wetenschappen. Als alumnus van het quadrivium, door Giambattista Vico gewoon “scienza” genoemd, komt u uit een andere traditie dan een historicus als ik, alumnus van het trivium (“coscienza” bij Vico). Het praefix “co” kan opgevat worden als “mede”, “neven” of ook “bij”. Aangezien coscienza echter tevens “geweten” betekent, zou je misschien kunnen denken dat Vico daarmee wilde zeggen dat bèta-geleerden geen geweten hebben. Ik denk dat hij dat niet heeft bedoeld, aangezien er heel wat bèta-geleerden zijn die aantoonbaar over een geweten beschikten. Ik denk bijvoorbeeld aan Andrei Sacharof. Ik zal dus de laatste zijn om te beweren dat wiskundigen, natuurkundigen of sterrekundigen geen geweten hebben, of per definitie flauwekul uitkramen zodra zij zich buiten hun vakgebied begeven. Andersom is dat overigens bijna altijd het geval, maar dat terzijde.

Helaas moet ik vaststellen dat u dan wel sterrekundige mag zijn en het nodige heeft geschreven over pseudowetenschap, maar dat u het oudhollandse gezegde “schoenmaker hou je bij je leest” niet kent, althans niet ter harte neemt. Voor dat soort dingen is in dat quadrivium natuurlijk geen tijd.

Dat u dit eenvoudige beginsel niet blijkt te kennen, geeft eigenlijk al aan dat u zich bij de bespreking van een haastig in elkaar geflanst broddelwerkje als dat van Reijnders over “complotdenkers” op glad ijs begeeft. U bespreekt een boek over een onderwerp dat niet deugdelijk gedefinieerd is. De termen complotdenken en complotdenker zijn recente vertalingen in het Nederlands van de Amerikaans-Engelse woorden “conspiracy theory” en “conspiracy theorist”, bedacht door de CIA (een van de 16 spionagediensten van de VS-regering) om daarmee de mensen die niet wilden geloven in de officiële verklaring van de moord op President Kennedy (1963) in diskrediet te brengen. De termen zijn weer afgestoft en in circulatie gekomen na de vernietiging van de drie WTC-torens in 2001. Het gaat hier dus om kwalificaties voor personen die zich kritisch opstellen ten aanzien van wat de overheid hen op de mouw probeert te spelden. Het zal u ongetwijfeld bekend zijn dat overheden zich niet zelden van leugens bedienen om politieke doeleinden te verwezenlijken. Dat doen ze al duizenden jaren, niets bijzonders dus. Ook ondervinden overheden altijd hinder van onderdanen en burgers die het niet met hen eens zijn. Soms worden die dissidenten getolereerd (bijvoorbeeld in democratisch bestuurde staten), maar heel vaak wordt dissidenten het zwijgen opgelegd. In de Sovjet-Unie onder Stalin bijvoorbeeld, in Nazi-Duitsland, in de DDR, op Cuba onder Castro en zijn voorganger Batista, maar ook nu nog in Saoedi-Arabië. Vaak worden dissidenten opgesloten, soms voor jaren of hun hele leven lang, vaak ook worden ze geliquideerd. Ook de Rooms-Katholieke Kerk heeft lange tijd dissidenten (ketters) uit de weg geruimd. Vaak niet op erg zachtzinnige wijze. Gelukkig is Galileo Galilei, een van de moderne grondleggers van uw eigen vakgebied, de brandstapel bespaard gebleven.

Kortom, “complotdenkers” zijn niet anders dan hedendaagse ketters, andersdenkenden die niet meteen alles geloven wat de staat hun probeert wijs te maken, al dan niet met behulp van gelijkgeschakelde persorganen zoals de Volkskrant. Indien u zelf een beetje eerlijk had nagedacht (ik acht u ondanks alles daartoe in staat), zou u ongetwijfeld zelf ook tot die conclusie zijn gekomen.

Het gaat erom mijnheer Hulspas, dat wij voorzover mij bekend, nog altijd leven in een land waar je in principe mag zeggen wat je wilt. Hoe onaangenaam ons de mening van een ander ook mag zijn, het gaat niet aan andersdenkenden in de hoek te zetten als “gekkies”, “kletskousen”, “warhoofden”. U lijkt daarin verdacht veel op de fanatici van de inquisitie die Giordano Bruno op de brandstapel hebben gezet. En ja, “complotdenkers” zijn inderdaad gevaarlijk voor de staat, vooral indien hun aantallen nog verder groeien. De overheid en haar handlangers kunnen natuurlijk proberen om “complotdenkers” belachelijk te maken, te stigmatiseren, criminaliseren en eventueel opsluiten, maar dat zal niet helpen. Het heeft de Romeinse keizers ook niet veel geholpen om de verspreiding van het Christendom tegen te houden. Zelfs pogroms, verbranden en voor de leeuwen werpen van Christenen heeft niet veel mogen baten. Uiteindelijk zag Constantijn de Grote het licht en maakte het Christendom tot staatsgodsdienst.

Indien de staat het “complotdenken” een halt wil toeroepen is het volgens mij het beste om een minder leugenachtig beleid te voeren, eerlijker te zijn tegenover de burger. Ook zou het helpen om bij de bestrijding van bijvoorbeeld pedofilie niet langer alleen badmeesters in de kraag te vatten en achter de tralies te zetten, maar ook hooggeplaatsten, zoals Joris Demmink en Ed van Thijn.

Ondertussen is het eigenlijk wel erg komisch dat een afgestudeerde in de exacte vakken zoals u, langs een omweg zich heeft ontpopt tot een dienaar van de moderne politieke inquisitie.

Toch ben ik ervan overtuigd dat u in uw hart in plaats van inquisiteur, het liefst een Galileo was geweest. Geen Bruni natuurlijk, ik wens u toch ook een ander levenseinde toe.

12 Replies to “SONDERKOMMANDO MARCEL HULSSPASS: HET UITLEVEREN VAN COLLEGA’S AAN DE PP-ELITE”

 1. daarmee wilde zeggen dat bèta-geleerden geen geweten hebben. Ik denk dat hij dat niet heeft bedoeld, aangezien er heel wat bèta-geleerden zijn die aantoonbaar over een geweten beschikten
  =======================
  Twijfelachtiger wordt het als, als ze met gymnasium bèta rechten of bedrijfskunde gaan studeren, duidelijk regelrecht op weg naar macht en controle…….

  Zo zie je Docters van Leeuwen in het geniep opduiken bij de krankzinnige proliferatie van nucleaire technologie, uiteindelijk resulterend in atoomwapens voor om te beginnen Pakistan.

  Tezamen met ‘howling mad’ Bernhard en de USA staat in de staat natuurlijk…….

 2. Wanneer je teveel gedronken hebt kun je wel schrijven.

  Het is echter niet slim om het daarna te publiceren.

  Wat een bagger aan wartaal produceert Katje hier.

  Het Katje doet interessant maar mist iedere scherpte en is toch en alsnog op de vriendjes-tour met de zogenaamde vijand.

  Wat een blamage is dit artikel van ons nagelloze Katje.

   1. Lees je eigen dronkemansgewauwel eerst eens terug!

    Vind je dat echt een sterke inhoudelijke bijdrage?

    Deze meneer is vele maten groter dan jij bent, Katje.

    En volgens mij interesseert het hem geen moer wat jij verder uitbralt en met dubbele SS-en schrijft.

    Pas maar op voor een volgende aanklacht.

   2. ‘Helaas moet ik vaststellen dat u dan wel sterrekundige mag zijn en het nodige heeft geschreven over pseudowetenschap, maar dat u het oudhollandse gezegde “schoenmaker hou je bij je leest” niet kent, althans niet ter harte neemt.’

    Ehh..wat was die Vogel ook maar weer? Universitair docent geschiedenis Latijns Amerika meen ik (voordat ze hem in Leiden op straat hebben gekegeld). Niettemin heeft Hans verstand van de ‘vernietiging van de drie WTC-torens’ en nog wat van die dingen.

 3. Ondertussen wordt Corine de Ruiter enorm listig inspelend op de ongeïnformeerde goegemeente (die aan de huisdokter denkt) geterroriseerd door de VVJ van de psychologen: het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP).

  Ze zou psychopaten niet persoonlijk zien en dan toch een diagnose stellen op grond van i.c. voor deskundigen relevante (onverdachte, want o.a. ook nogal eens ten faveure aangedragen) informatie van alle kanten totdat een soort prins Bernhard beeld ontstaat van gestapelde fundamentele kwaadaardige leugens, kickzoeken, (massa)moord op mens en dier, kenmerkende incidenten uit de jeugd enz. enz. enz. Moet je dan Bernhard nog zien om de lege huls overtuigend te horen uitkramen dat hij “Kingkong” Lindemans nooit gezien heeft???? Nee:

  Zo moet dat precies dacht ik.

 4. “”een halt wil toeroepen is het volgens mij het beste om een minder leugenachtig beleid te voeren, eerlijker te zijn tegenover de burger””

  en wanneer geldt dit eigenlijk voor Kat, die zijn verhaaltjes opsmukt zonder dat hier bewijs voor is. Zodat Kat zijn volgertjes aan de lijn houd voor donatie s.

  “”Hoe onaangenaam ons de mening van een ander ook mag zijn, het gaat niet aan andersdenkenden in de hoek te zetten als “gekkies”, “kletskousen”, “warhoofden”. “””

  sja Kat misschien ben jij er zelf wel debet aan met je grappen en grollen door de jaren heen die een leuk beeld heeft neergezet voor de klokkenluiders.

  1. De feiten-loze Katje die alle Amerikaanse shit napraat zonder enige vorm van eigen feiten onderzoek is allang door ieder mandje heen gevallen.

   Gedoemd voor eeuwig (zolang zijn armzalige leventje duurt) ondergedoken op goedkope adresjes in het buitenland te verblijven……..zijn DNA zal Nederland nooit krijgen.

   Wat sneu nou toch.

   1. Helaas Borrepoes zul jij altijd verliezen. Wat er ook gebeurt jij trekt aan het kortste eind. Wint de New World Order dan is iedereen fucked ook jij. Winnen wij dan zullen wij alles in het werk stellen om jou letterlijk legaal je graf in te trappen. Denk je nu echt dat als er een burgeroorlog uitbreekt in Nederland jij de winnaar zult zijn. Dan zijn er alleen maar verliezers. Ik en Kat wonen allang niet meer in het bananenkoninkrijk der Nederlanden. Toch wel handig als de Jihad troepen straks uit Duitsland Nederland binnentrekken. Jij denkt dat de MSM deze Infowar zal overleven. De wanhoop straalt er vanaf. Toch wel raar dat mensen complotdenker worden maar nooit het omgekeerde gebeurd. Dit is toch ook het bewijs dat het een onomkeerbaar proces is en dat de onderang van de MSM onvermijdelijk is.

Geef een reactie