SPECIAL REPORT: KERK IN IERLAND STELDE DUIZENDEN KIDS BESCHIKBAAR VOOR EXPERIMENTEN MET VACCINS

YOU DON’T MAKE THIS UP: DE KATHOLIEKE KERK WERKTE VANAF 1960 SAMEN MET BIG FARMA EN STELDE KIDS IN KERKELIJKE INSTELLINGEN BESCHIKBAAR ALS PROEFKONIJNEN VOOR EXPERIMENTEN MET VACCINS * ONGETWIJFELD WERDEN HIER ENORME BEDRAGEN VOOR BETAALD MAAR DAAROVER IS NIETS TE VINDEN, NET ZOMIN ALS OVER NEGATIEVE GEVOLGEN VAN DE TRIALS OP DE KINDEREN

“The Pope was genuinely shocked to hear about the 6,000 babies who died and the 3,000 babies who were banished and the vaccine trials.” Aldus Paul Jude Redmond die gisteren aanwezig was op een speciaal ingelaste bijeenkomst in Dublin waar de Paus 90 minuten lang sprak met slachtoffers van kerkelijk misbruik. De experimenten van big farma op kleine kinderen in kerkelijke mother-and-baby-homes en andere instituten begonnen in 1960 in opdracht van ondermeer Wellcome, een rechtsvoorganger van Glaxo Smith Kline. The purpose of the trial was to look at the response the children would have to a 4-in-1 vaccine — diphtheria, whooping cough, tetanus, and polio aldus een uitgebreid artikel in de Irish Examiner uit 2016. Over deze trials werd voor het eerst bericht begin jaren 90. Sinds 1997 wordt serieus onderzoek gedaan naar wat er precies met deze kinderen is gebeurd en worden ze -inmiddels volwassen- op de hoogte gesteld van wat er met ze is gebeurd. Gezien het artikel van gisteren in The Irish Independent hoorde de Paus thans pas voor het eerst over deze satanische misstand. An entry in the 1962 British Medical Journal concerning the first trial seems to confirm that parental consent was not sought aldus het stuk in de IE en -nog schokkender- the religious orders who ran the homes involved in the trials have also denied authorising any clinical trials. Dat betkent dat de deuren van de kerkelijke instellingen wijd open zijn gezet voor de experimenten door de allerhoogste bobo’s van de kerk in Ierland. In 2002 werden de experimenten onderdeel van het officiele onderzoek van de overheid naar kerkelijk misbruik. Maar nog datzelfde jaar werden de onderzoeken ook weer stopgezet door -verbijsterend genoeg- de Ierse Hoge Raad nadat die besloot dat een van de professoren die de eerste experimenten leidde zijn mond mocht houden: The ‘vaccines module’ of Commission to Inquire into Child Abuse began investigating in early 2002. It obtained documentation from GlaxoSmithKline — the successor of Wellcome — and identified the names and addresses of some of those involved in the trials. It was shut down following a 2002 Supreme Court ruling which upheld Prof Meenan’s challenge against a High Court order directing him to give evidence before the inquiry. Thans staat vast dat de experimenten meer dan 50 jaar hebben geduurd, plaatsvonden in tientallen instituten en duizenden kinderen betroffen. GSK heeft niettemin slechts 4 trials toegegeven.

2 Replies to “SPECIAL REPORT: KERK IN IERLAND STELDE DUIZENDEN KIDS BESCHIKBAAR VOOR EXPERIMENTEN MET VACCINS”

 1. Hier (in onderstaande YouTube) zien we hoe een dommige en in zijn mogelijkheden beperkte en niet (zoals schoolvoorbeelden Winston Churchill, “Prins” Bernhard e.d. geslaagd in de overheidsadministratie geïnfiltreerde, zich verraderlijk verhullende ‘adapted compensated’ ) psychopaat een volkomen logisch (doch dito gewetenloos, empathieloos etc.) plan heeft ontwikkeld om zijn BROER (familie zegt psychopaten niets…..zoals “Prins” Bernhard ook geen ‘objectliefde’ had voor zijn lieflijke en wonderschone bakermat Dresden) op gruwelijke wijze te vermoorden, door hem van het dak te trappen waar hij hem eerst op heeft gelokt (door hem, drukkend op uitgeplozen knoppen/pijnpunten, bewust eerst razend te maken), waardoor hij op de scherpe punten van een hek gespiesd werd.

  Zie ook hoe therapie onmogelijk is en hoe “deskundigen”/psychiaters IMHO abusievelijk (de hersenen zijn precies hetzelfde, alleen rampzalig anders aangestuurd door de ‘alien mindset’) denken, dat “de hele bedrading” (’the complete wiring’) in de hersenen zou moeten worden omgelegd, om hier “genezing” te bereiken.

  Dit soort videos dragen er bovendien helaas (bewust?!?!?!) toe bij, dat de ernstigere, geslaagd de overheidsadministratie binnengedrongen gevallen, zoals bovengenoemde schoolvoorbeelden, OVER HET HOOFD WORDEN GEZIEN (of deze extreem bedreigende -deze exemplaren proberen, grootschalig en elkaar herkennend en samenwerkend, plottend en plannend, de hele NORMALE wereld in een spies te laten vallen!!!- psychopaten, zelfs door de idolaat gemanipuleerde ‘gullible fools’ worden aanbeden…..zoals de “Oranjes”).

  Het levert ook de totaal verkeerde (!) indruk op, dat de huidige, helaas ongezien door psychopaten overgenomen overheidsadministraties (psychopathocratieën) echt over u (‘gullible fools’) waken, zodat u rustig kunt slapen…..

  Zie hiervoor het allerlaatste stukje van de video: MEN IS ER NIET INGETRAPT en de inmiddels bejaarde domme en opvallende psychopaat “Wayne” zal in gevangenschap sterven….de samenleving is veilig, de overheidstaak wordt zo goed mogelijk uitgeoefend (maar niet volmaakt, hetgeen menselijk is), niks mis mee……:

  https://youtu.be/jp9u-UaeKRw

 2. Men zal (op de ca. 2% psychopaten na) hebben gedacht de levensomstandigheden voor de mensheid te (helpen) verbeteren.

  De kerk is oud en was steeds nauw betrokken bij de ECHTE verbitterde gevechten van de mensheid tegen epidemieën.

  De ‘gullible fools’ is het uiteraard ontgaan, dat psychopaten het inentingsprogramma kunnen misbruiken voor PUUR KWAADAARDIGE doelstellingen uit “de andere wereld van Jimmy Savile”…….

  Figuren met de ‘alien mindset’ Jimmy Savile (gecombineerd met andere karaktertrekken, strevingen/aspiraties, logische intelligentie etc.) zijn de WARE CULPRITS en moeten TEN EERSTE worden herkend (door een moderne psychopatentest met hersenscan) en vervolgens KALTGESTELLT (zoals ze nu TEN ONRECHTE met hun tegenstrevers doen)!!!

Geef een reactie