STASI-STAAT NEDERLAND: TWEE GEHEIME INTERNET-STALKERS IN DIENST VAN JUSTITIE

KAN HET NOG KRANKZINNIGER? * HET MINISTERIE VAN JUSTITIE HEEFT TWEE INTERNET-STALKERS IN DIENST WAARVAN WE DE NAMEN NIET MOGEN WETEN * MICHA ZAL IVO HOMMES LATEN DAGVAARDEN EN ONDER EDE PLAATSEN OM DE WEERZINWEKKENDE WAARHEID OVER DE NAZI-PRAKTIJKEN VAN ONS MINISTERIE UIT HEM TE RAMMEN * DIT KAN NIEMAND ACCEPTEREN

[wp_ad_camp_1]

From: Hommes, I.S. – BD/DV/C&R [mailto:i.hommes@minvenj.nl] Sent: maandag 24 augustus 2015 11:00
To: ‘Wim Dankbaar’
Subject: RE: Een vraag van Wim Dankbaar

Geachte heer Dankbaar,

Ik heb niets toe te voegen aan de eerder verstrekte antwoorden.

Met vriendelijke groet,

Ivo Hommes
Hoofd Communicatieadvies en Redactie

……………………………………………………………………….
Ministerie van Veiligheid en Justitie
Directie Voorlichting
Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag
……………………………………………………………………….
M 06 53 67 70 67
i.hommes@minvenj.nl
http://www.rijksoverheid.nl/venj
……………………………………………………………………….
Voor een veilige en rechtvaardige samenleving
……………………………………………………………………….
Van: Wim Dankbaar [mailto:dank@xs4all.nl] Verzonden: zondag 23 augustus 2015 14:25
Aan: Hommes, I.S. – BD/DV/C&R
CC: ‘Bontes L.’; ‘Omtzigt P.H.’
Onderwerp: RE: Een vraag van Wim Dankbaar

Geachte heer Hommes,

Ik constateer dat u mijn laatste email niet heeft beantwoord.

Het blijft een rare situatie. U heeft twee webcare redacteurs in dienst, mensen die het imago van Justitie moeten beschermen en opbouwen, een functie in dienst van de overheid (voor de burger dus), maar we mogen niet weten wie dat zijn?

Bij voorbaat dank en met vriendelijke groet,

Wim Dankbaar

From: Wim Dankbaar [mailto:dank@xs4all.nl] Sent: maandag 17 augustus 2015 16:08
To: ‘Hommes, I.S. – BD/DV/C&R’
Subject: RE: Een vraag van Wim Dankbaar

Geachte heer Hommes,

Als u het woord bio in de mond neemt, het woord zegt het al, dan gaat het om de persoonlijke en professionele achtergrond van een mens, loopbaan, hobby’s etc. Een instituut of ministerie heeft geen bio. Ik moet nu begrijpen dat uw webcare redacteurs geen persooonlijke accounts, noch bio’s hebben? Dus als zij actief deelnemen aan online discussies, zoals hun functieomschrijving zegt, dan weten andere deelnemers niet met wie ze te maken hebben? Ik vind het allemaal erg onduidelijk. Uw webcare redacteurs nemen dus deel aan zo’n discussie onder een generiek account van het ministerie, zoals de twitter en facboek accounts die u noemt, maar dus niet op persoonlijke titel of als natuurlijk persoon? Met andere woorden, het wordt niet en nimmer bekend gemaakt, zowel op het Internet niet als door het ministerie niet, wat de identiteit van uw webcare mederwerkers is? Het blijft daarmee een geheimzinnige, niet toetsbare job, die niet rijmt met een beleid van openheid en transparantie. Bovendien ook niet met de functieomschrijving. Want daarin staat de webcare redacteur zelf speurt naar gesprekken op fora en social media en daar actief aan deelneemt. Dat zie ik helemaal niet terug bij de generieke accounts die u noemt.

Bij voorbaat dank en met vriendelijke groet,

Wim Dankbaar

From: Hommes, I.S. – BD/DV/C&R [mailto:i.hommes@minvenj.nl] Sent: maandag 17 augustus 2015 15:03
To: ‘Wim Dankbaar’
Subject: RE: Een vraag van Wim Dankbaar

Geachte heer Dankbaar,

Bio’s zijn altijd verbonden aan accounts en in dit geval die van het departement. Er zijn, zoals geantwoord, geen persoonlijke accounts.

Met vriendelijke groet,

Ivo Hommes
Hoofd Communicatieadvies en Redactie

……………………………………………………………………….
Ministerie van Veiligheid en Justitie
Directie Voorlichting
Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag
……………………………………………………………………….
M 06 53 67 70 67
i.hommes@minvenj.nl
http://www.rijksoverheid.nl/venj
……………………………………………………………………….
Voor een veilige en rechtvaardige samenleving
……………………………………………………………………….
Van: Wim Dankbaar [mailto:dank@xs4all.nl] Verzonden: maandag 17 augustus 2015 14:58
Aan: Hommes, I.S. – BD/DV/C&R
Onderwerp: RE: Een vraag van Wim Dankbaar

Geachte heer Hommes,

Ik zie bij de accounts die u noemt geen bio’s. Wellicht kijk ik eroverheen. Kunt u mij de bedoelde bio’s van de webcare redeacteurs emailen?

Bij voorbaat dank en met vriendelijke groet,

Wim Dankbaar

From: Hommes, I.S. – BD/DV/C&R [mailto:i.hommes@minvenj.nl] Sent: maandag 17 augustus 2015 14:43
To: ‘Wim Dankbaar’
Subject: RE: Een vraag van Wim Dankbaar

Geachte heer Dankbaar,

Ze hebben geen persoonlijke accounts maar beheren de officiële accounts van het ministerie en communiceren daarmee namens het ministerie. En in die bio’s ziet u toch duidelijk dat het om het ministerie gaat. Die accounts zijn onder meer op twitter @minvenj en @venjwebcare en u kent wellicht de VenJ facebookaccount.

Met vriendelijke groet,

Ivo Hommes
Hoofd Communicatieadvies en Redactie

……………………………………………………………………….
Ministerie van Veiligheid en Justitie
Directie Voorlichting
Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag
……………………………………………………………………….
M 06 53 67 70 67
i.hommes@minvenj.nl
http://www.rijksoverheid.nl/venj
……………………………………………………………………….
Voor een veilige en rechtvaardige samenleving
……………………………………………………………………….
Van: Wim Dankbaar [mailto:dank@xs4all.nl] Verzonden: maandag 17 augustus 2015 14:34
Aan: Hommes, I.S. – BD/DV/C&R
CC: ‘Omtzigt P.H.’; ‘Bontes L.’
Onderwerp: RE: Een vraag van Wim Dankbaar

Geachte heer Hommes,

“U schrijft: Het gaat er om dat de personen met wie je communiceert duidelijk identificeerbaar zijn als ambtenaar. Zodat duidelijk is dat je praat/communiceert met iemand van het ministerie. Dat blijkt bijvoorbeeld uit de bio’s van de gebruikte accounts.”

Dan moet het toch geen probleem zijn om mij wat voorbeelden te geven van openbare discussies op fora of social meda, waarin uw webcare redacteurs zich als identificeerbare ambtenaren hebben gemengd, inclusief de bio’s van hun gebruikte accounts? Als deze accounts met bio’s bestaan, mag ik dan ook aannemen dat uw webcare redacteurs onder hun eigen naam opereren? Naar mijn mening is het in tegenstelling tot wat u stelt zeer relevant om te weten dat je communiceert met een ambtenaar van Justitie en ook met wie, juist in discussies waar kritiek wordt geuit op het beleid of handelwijze van Justitie. Daar voer ik er zelf ook nogal wat van, zoals u wellicht weet, maar ik heb nog nooit te maken gehad met een duidelijk identificeerbare webcare redacteur van Justitie, waarvan de bio is te raadplegen op het gebruikte account. U zegt dat dit steevast gebeurt en zelfs een wettelijke regel is. Dan zie ik graag wat voorbeelden, want eerlijk gezegd geloof ik zowel de minister als u niet.

Bij voorbaat dank en met vriendelijke groet,

Wim Dankbaar

From: Hommes, I.S. – BD/DV/C&R [mailto:i.hommes@minvenj.nl] Sent: maandag 17 augustus 2015 13:48
To: ‘Wim Dankbaar’
Subject: RE: Een vraag van Wim Dankbaar

Geachte heer Dankbaar,

Het gaat er om, en volgens mij ook bij u gezien uw vraag over het weblog Barracuda, dat de personen met wie je communiceert duidelijk identificeerbaar zijn als ambtenaar. Zodat duidelijk is dat je praat/communiceert met iemand van het ministerie. Dat blijkt bijvoorbeeld uit de bio’s van de gebruikte accounts. Welke personen dat zijn is minder relevant.

Met vriendelijke groet,

Ivo Hommes
Hoofd Communicatieadvies en Redactie

……………………………………………………………………….
Ministerie van Veiligheid en Justitie
Directie Voorlichting
Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag
……………………………………………………………………….
M 06 53 67 70 67
i.hommes@minvenj.nl
http://www.rijksoverheid.nl/venj
……………………………………………………………………….
Voor een veilige en rechtvaardige samenleving
……………………………………………………………………….
Van: Wim Dankbaar [mailto:dank@xs4all.nl] Verzonden: maandag 17 augustus 2015 13:38
Aan: Hommes, I.S. – BD/DV/C&R
CC: ‘Omtzigt P.H.’; ‘Bontes L.’
Onderwerp: RE: Een vraag van Wim Dankbaar

Geachte heer Hommes,

Dankuwel voor uw antwoord. Minister Opstelten beantwoordde vraag 3 als volgt:

Antwoord vraag 3
Als een ambtenaar online in gesprek gaat uit hoofde van zijn functie dient hij zich
ook online als ambtenaar kenbaar te maken. Deze regel is in juni 2010
vastgesteld. Deze regel is een aanvulling op één van de Uitgangspunten van de
Overheidscommunicatie: ‘De rijksoverheid is altijd, ongeacht het kanaal of
medium, herkenbaar als deelnemer aan de communicatie, respectievelijk als
(mede-)afzender en/of anderszins als belanghebbend of betrokken bij de
informatie.

Kunt u mij in het kader van deze transparantie dan ook de namen geven van uw twee webcare redacteurs?

Bij voorbaat dank en met vriendelijke groet,

Wim Dankbaar

From: Hommes, I.S. – BD/DV/C&R [mailto:i.hommes@minvenj.nl] Sent: maandag 17 augustus 2015 10:35
To: ‘Wim Dankbaar’
Subject: RE: Een vraag van Wim Dankbaar

Geachte heer Dankbaar,

Dank voor uw vragen. Ik verwijs u naar de antwoorden op kamervragen (zie bijlage) die vorig jaar zijn verzonden naar de Tweede Kamer. Ik vermoed dat de meeste van uw vragen daarmee zijn beantwoord.

Aanvullend kan ik u melden dat het om twee medewerkers gaat.

En uit het antwoord op vraag drie kunt u afleiden, en ik wil dat graag bevestigen, dat wij geen enkele betrokkenheid hebben bij het door u genoemde weblog Barracuda.

Met vriendelijke groet,

Ivo Hommes
Hoofd Communicatieadvies en Redactie

……………………………………………………………………….
Ministerie van Veiligheid en Justitie
Directie Voorlichting
Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag
……………………………………………………………………….
M 06 53 67 70 67
i.hommes@minvenj.nl
http://www.rijksoverheid.nl/venj
……………………………………………………………………….
Voor een veilige en rechtvaardige samenleving
……………………………………………………………………….
Van: Wim Dankbaar [mailto:dank@xs4all.nl] Verzonden: donderdag 13 augustus 2015 10:52
Aan: Hommes, I.S. – BD/DV/C&R
Onderwerp: Een vraag van Wim Dankbaar

Geachte heer Hommes,
Waarom heeft ons Ministerie van Justitie vacatures als deze:

Kunt u deze vacatures duiden? Wat is de reden dat het imago van het Ministerie opgebouwd en beschermd moet worden, anders dan door de publieke woordvoerders en persvoorlichters van het Ministerie?

Is dit alleen een vacature voor het Ministerie van Justitie of ook voor andere ministeries?

Kunt u opgeven hoeveel van deze “Webcare redacteurs” actief zijn voor het Ministerie?

Opereren deze webcare redacteurs identificeerbaar als medewerkers van het Ministerie of op anonieme basis?

Hoe is dit te verenigen met het beleid van openheid en transparantie van het Ministerie?

Kunt u zeggen of de beheerder van het weblog Barracuda een “Webcare redacteur” is die betaald wordt door het Ministerie?
Bij voorbaat dank en met vriendelijke groet,
Wim Dankbaar

10 Replies to “STASI-STAAT NEDERLAND: TWEE GEHEIME INTERNET-STALKERS IN DIENST VAN JUSTITIE”

 1. Wat leest dat weer lekker zeg, die teksten van Bonusje. Ik probeer en komma’s en punten er bij te bedenken, en dan nog is er geen touw aan vast te knopen. Niveau is wel tekenend voor de ‘reaguurders’ hier. De Stoute Revolutionair loopt ook voortdurend uit de rails. Waarom laat Kat dit allemaal staan?

 2. ..Vergeet ook de hier reeds vermeldde heer tonino de justitie medewerker van de peter r de vries docu en de kp computer niet en heden via instanties medewerkers ophitst en infiltreert bij Klokkenluiders Slachtoffertjes en Getuigen onder valse voorwendselen en ophitsingen die minstens bestaan uit een terrorismenbeeld die desbetreffende medewerkers van de veld werkvloer aan te praten zo als ik de soms hevige schrik van dat arme meisje moest bezweren dat het leek ze had een beeld van mij mee gekregen ik zou minstens moorden en gewelddadig zijn in plaats van een uitgeblust Slachtoffer Klokkenluider ex slaapfeestjes en Kinder bordeel Kind en Getuige die van de hem aan gedane misdaden amper de voordeur erger dan Nico van der Ham dat heeft kan bereiken zonder totaalbloedzuigende copd aanval.

  Deze heer is na zijn peter r de vries perikelen bij een bedrijf(even zelf opzoeken staat op internet) gaan werken en begaat dus nog steeds misdrijven voor justitie cq pedoring overheden/politiek en dan wel voor de hand liggend van uit dat bedrijf wat dan dus gelden van overheden zal souperen voor bewezen diensten…kan ook als webcare redactie beschouwd worden…en gezien er ggz werd gestuurd en misbruikt in deze dus de twitter accounts en websites als dezen zullen schaduwen.

  Staatsterrorisme is mede aan getoond wegens de al jaren van begin totale afwezigheid van zeden politie jegens de zeer vele kwaadwillende en duidelijk criminele bezoekers op deze blogs en sites die “normaal” zeer interessante personen inzake misbruik bestrijding moeten zijn…maar Taal nóch Teken van geheel de overheid politiek gelauf nos en een hommes op dat gebied.

  Dan is er een ivo hommes en bestaat een terres des hommes al jaren…die zullen miljoenen van de overheden gehad hebben neem ik aan..en bemoeit zich met hulpeloze Kindertjes als ook de ghouls dat graag doen.

  Dan de puppets gevonden bij deRol AIRVD nog oa een jeroen hoogerwij die voormalig robbie van der planken moet hebben geheten betrokken in de ulrich(caravan en Vaatstra..Hoi wim stankblaar)) en dutroux affaire en weblog swapicou. Dat zet dutroux in verband met Nederland en Vaatstra.

  De misdaden der overheid zijn dermatig massaal dat ca 80% van alle alternatief en misbruik bestrijding uit snowdenachtige Fake bestrijders bestaat die enkel Slachtoffertjes moeten afvangen en Mond dood maken any which way waarbij veel van deze fraudeurssites door justitie en rechters bedreven worden en werden en rechters als kalbfleisch het monopolie over alle Creches en Opvang voor gegarandeerde verse aanvoer jong Maagdelijk vlees. Wat de hofnarzaak linkt.

  Wie weet hoe velen gedood er bij als politie 2014 al 500 van de totaal 573 verkeersdoden op eigen rekening zette murder by car als mij als Kind door hen ook meermalen was overkomen als ik hen wel eens ontsnapte van hun misbruik carnages.

  Hoe veel zal tonino al hebben laten ombrengen in eigen huis? Hoe is het al die Families en Kindjes vergaan die in klauwen Fake opvang en Fake misbruik bestrijding bij die rechters terecht zijn gekomen? Hoe zijn die tot zwijgen gebracht dan..want we missen meerdere miljoenen Aangiften georganiseerd misbruik!

  1. Sja hoe veel heeft Nederland doén zwijgen?

   Shock figures reveal 400,000 child sex victims stay silent over sickening abuse http://www.mirror.co.uk/news/uk-news/shock-figures-reveal-400000-child-6888249#ICID=sharebar_twitter
   https://twitter.com/margiebri/status/669116045194616833

   Waarom meende je de afgelopen jaren de overheden en politie zich zó intensief en uiterst intimiderend en gewelddadig met jeugd en schooltjes bemoeide en hen overal stalkte belaagde vervolgde en als zwarte pieten te kijk stelde?

 3. “dat wij geen enkele betrokkenheid hebben bij het door u genoemde weblog Barracuda.”

  Dan moet je vragen of wellicht krant NRC betalingen krijgt ter uitvoer van publieke bedrijvigheden van justitie cq minvenj.

  WOBBEN naar betalingen van overheid naar nrc of nrc vragen of die wellicht barracuda betalen. Of Aangifte doen tegen barracuda en nrc wegens maatschappelijk crimineel ondermijnende activiteiten cq obstructie van rechtstaat en rechtsgang en gevaarzetting der openbare veiligheid of samenspan aan pedoring activiteiten

 4. Ja een webcare criminal/redacteur is al vast henk krol die naast frauden al betrapt is als leidinggevende aan cybercrime bij een inbraak in medische gegevens van een Burger

  1. Ziet t niet naar uit Nee

   https://airvd.wordpress.com/2015/11/23/is-barracuda-jan-libbenga/

   “Volgens mij reageert Verspeek nu op ROL als “Poes Mis””

   “Jan Libbenga was de naam die op de Google account van Barracuda stond. Zijn andere blogs stonden hier ook tussen. Hij werd ontmaskerd omdat hij vergeten was een reactie te veranderen die hij jaren geleden op een energieblog heeft geplaatst.
   Hier stond nog Jan Libbenga en hij heeft dit inmiddels snel aangepast. Jan Libbenga kent Barracuda en krijgt de inkomsten van Barracuda.”

 5. Wat een onbegrip toch bij Aad Vis.

  PB BV regeert, maar is NIET de Nederlandse overheid.

  De leugen regeert.

  En grijze muizen zijn daarvan een soort natuurlijke collaborateurs. Wie de macht heeft, desnoods Hitler, daar rennen ze steevast achteraan.

  Ze zijn slecht. Niet ‘pure evil’ zoals psychopaten, maar per saldo helpen/houden ze die in het zadel.

  Ze komen wel (overdreven) in actie als hen persoonlijk en zonder opzet een kwartje tekort gedaan wordt, maar bijv. het belang om SUBIET aangifte te doen tegen een ‘ondenkbaar ‘horrific’, walgelijk oorlogsMISDRIJF zoals Dresden (met VERGAANDE, meervoudige en hoogst onwenselijke internationale gevolgen), waar ze ook niet ZELF, evt. terzijde, bij betrokken zijn geweest (maar dan nog kennen/vrezen ze het klappen van de zweep eigenaardig precies….), dat zien ze totaal niet en ze zijn er met geen goede woorden toe te bewegen.

  Nog afgezien van het feit, dat ze dan in PB BV zouden constateren, dat geallieerde (!) oorlogsmisdrijven, door het PB BV OM niet vervolgd KUNNEN worden, omdat het daartoe niet bevoegd is. Evenals de speciale regeling voor kamerleden van PB BV.

  Een integer (!) overheidspersoon (met een democratisch hart op de juiste plaats) zou dergelijk (dictatuur kenmerkend) onderscheid maken overigens natuurlijk niet kunnen accepteren.

 6. Wim Dankbaar is een held. En wat een arrogante domoor is die Hommes. Eens te meer blijkt uit deze mailwisseling dat de overheid voor de burger de diepste minachting koestert. De burgers worden niet alleen geminacht maar ook gevreesd: vandaar al die camera’s in de openbare ruimte, vandaar alle mails die worden opgeslagen, alle telefoons die worden afgetapt. De overheid blijkt een ordinaire criminele organisatie. Het goede nieuws is, dat zo’n staat nooit echt lang kan overleven.
  Maar toch, het is onbegrijpelijk, blijven alle burgers braafjes hun belastingformulieren invullen (“Zonder voorbehoud”!!!), btw betalen, snelheidsboetes afdragen, enz. Waarom toch? Doe tegen de overheid zoals de overheid u behandelt. Stuur rekeningen voor geleden schade door nalatig overheidshandelen, brieven, leg heel dat raderwerk stil.
  Ik vrees dat ook WOBben geen enkele zin heeft. Vertrouw de overheid in dezelfde mate waarin de overheid u vertouwt, namelijk helemaal NIET

Geef een reactie