STROP VERDER AANGETROKKEN ROND NEKKEN MARCEL HAENEN, HERMAN BOLHAAR EN NRC HANDELSBLAD

ONVOORSTELBAAR: DE TOPMAN VAN HET OM HAD EEN PERSOONLIJK BELANG BIJ DE HETZE TEGEN MICHA: HET UITSCHAKELEN VAN DE KWELGEEST VAN NRC, DE KRANT VAN ZIJN ZWAGER MARCEL HAENEN * EEN-TWEETJE HAENEN-BOLHAAR SLAAT ALS EEN BOEMERANG TERUG * ADVOCAAT NRC HEEFT EEN WEEK OM ANTWOORDEN TE GEVEN OP DE VRAGEN VAN MICHA

EXTRA: BURGEMEESTER VAN AMSTERDAM STUURT ADVOCAAT JENS VAN DEN BRINK VAN KENNEDY VAN DER LAAN AAN * JOOST LINNEMAN, DISPUUTSGENOOT VAN MICHA EN VOORMALIG VOORZITTER VAN KENNEDY VAN DER LAAN HEEFT GEZEGD: ‘IK HEB EBERHARD NOG ELKE WEEK AAN DE LIJN’

[wp_ad_camp_1]

Kat/ NRC

Thijs Stapel 22-1-2016
Aan: jens.van.den.brink@kvdl.com CC: drsmichakat@outlook.com, hoofdredactie@nrc.nl

Geachte confrère,

Gisteren zond cliënt u een e-mail met nogmaals de vraag over de relatie tussen Marcel Haenen en Herman Bolhaar, Op zichzelf zou die relatie geen punt zijn, ware het niet dat die relatie van invloed lijkt te zijn op de wijze van berichtgeving door Haenen over cliënt.

Verder heeft cliënt u verzocht om hem te informeren over de wijze van berichtgeving door Haenen, die enerzijds vrijwel onmiddellijk na de aanhouding van cliënt wist te berichten over die arrestatie, terwijl hij anderzijds, nadat cliënt in dezelfde zaak van het hem tenlastegelegde strafbare feit was vrijgesproken, heeft nagelaten daarover op enige manier te berichten.

Mijns inziens heeft cliënt er recht op te weten hoe de vork precies in de steel zit, zeker nu de berichtgeving van Haenen over hem nogal eenzijdig en negatief overkomt. In ieder geval geeft die berichtgeving geen blijk van de nodige journalistieke onafhankelijkheid.

Gezien het bovenstaande verzoek ik u mij binnen een week na heden de gevraagde duidelijkheid te verschaffen. Bij gebreke van een reactie binnen de gestelde termijn overweegt cliënt gerechtelijke stappen.

Met vriendelijke groet,

Thijs Stapel

9 Replies to “STROP VERDER AANGETROKKEN ROND NEKKEN MARCEL HAENEN, HERMAN BOLHAAR EN NRC HANDELSBLAD”

 1. Helemaal sterk komt de onzinnigheid om (rechtreeks) tegen een dictatuur te procederen naar voren in het zgn. Bestuursrecht. Dit wordt al opgemerkt door emeritus hoogleraar in datzelfde bestuursrecht en oud raadsheer bij hoogste bestuursrechter de Centrale Raad van Beroep: mr. dr. Twan Tak, die zich hierdoor laat kennen als ordinaire charlatan.

  Als je bijv. bezwaar aantekent tegen de door PB BV aan jou dwingend opgelegde zgn. “Maankaasmannetje Belasting” (ingevoerd omdat je vanuit PB BV bij helder weer nu en dan naar de maan kunt kijken en deze van kaas gemaakt is, waarin het maankaasmannetje Mooney woont).

  Het kan niet, maar we doen het toch.

  Welnu, dan krijg je in hoogste instantie met bijv. mr. H.A.A.G. Vermeulen of K.J. Kraan te maken en deze zeergeleerde raadsheer van de Centrale Raad van Beroep, zal dan zonder enige verhoging van de polsslag (!) de in mijn eerdere reactie hieronder aangegeven uitspraak doen, waarbij hij in die onweerlegbare uitspraak ook nog, onkenmerkend (!) slordig en uit de losse pols, het niet bestaande maankaasmannetje Mooney met dito roodhuid Manus de Marsman verwart.

  Dat heeft dus allemaal GEEN ZIN en eindigt -mits niet getest en uitgenomen- met een stervende natie, ‘one way or the other’.

 2. Nogmaals: Je kunt in een ‘psychopathische dictatuur onder dekmantel van “vrije” verkiezingen’ (zoals schoolvoorbeeld PB BV) geen rechtszaak winnen die deze psychopathocratie ook maar in de verste verte het kleinste krasje zou kunnen bezorgen. Dat is alleen vanaf de wieg jarenlang diep bij je ingeprent.

  De boel is echter volkomen ‘rigged’ zoals dhr. A. Jones pleegt op te merken.

  Uiteindelijk kom je daar namelijk bij een staatsrechter terecht, die deftig, in toga, met zwaar affect de weldoordachte en geleerd klinkende (doch krankjorume) uitspraak doet, dat de maan inderdaad van Zwitserse kaas gemaakt is en dat daar een mannetje in woont genaamd Mooney (in werkelijkheid is de lol ver te zoeken voor het slachtoffer van deze zwendelaars).

  Daarom moet uw eis worden afgewezen en wordt u veroordeeld in de kosten van de zwendel.

  Voor de goegemeente klinkt dit allemaal zéér aannemelijk, dus daar sta je dan.

  De advocaat (iedere advocaat) werkt trouwens, als puntje bij paaltje komt, meer voor de psychopathocratie dan voor ‘client’. Gezien de bedenkelijke advocateneed op de koning, zijnde i.c. helaas de keinzoon van ‘optelsom van ware, pure evil, krankzinnigheid’ prins Bernhard.

 3. Mispoes!

  Voor psychopaten in een psychopathocratie zoals PB BV zijn alle gerechtelijke stappen amusant:

  “Bij gebreke van een reactie binnen de gestelde termijn overweegt cliënt gerechtelijke stappen.”

  Hinkstapsprongen. Cliënt is een ‘gullible fool’ en zijn advocaat Stapel.

 4. Het ziet er trouwens ook niet naar uit, dat papa Edzard er nou héél diep inzat.

  Met een bivakmuts en revolver vooraan stond bij overvallen op distrubutiekantoren en politieburo’s en dergelijke. Met de robbenklopper Rauter in zijn nek sloeg. Dat niet.

 5. Het verzets-verhaal van Van der Laan lijkt (na oppervlakkig onderzoek) wel te kloppen.
  Een evt. verradersrol voor papa Edzard ligt er althans niet dik bovenop.
  Bernhard en Wilhelmina waren wel “sinds de stap over de meelstreep” dringend op zoek naar alles wat hun (illegale) verzets acteerwerk maar enigszins zou kunnen schragen.
  Dat rechtse m.n. gewapend (!) verzet, dat zich ook wel eens tegen hun glorieuze terugkeer project had kunnen keren, werd direct ge-usurpeerd en met medailles behangen zeg maar.

  De maatschappelijke carrières, de woning-toewijzing, de uitbetaling van evt. overheidspensioenen etc. etc. van deze uitverkorenen, lijken vaak opmerkelijk vlot te verlopen. Doet aan een roetsjbaan omhoog denken (‘rising star’).

  Uiteindelijk gaat het erom, dat de sleutelposities worden bezet door meelopers en lieden met een vergelijkbare ‘mindset’.

  Dat alles maakt je wat (gezond) argwanend.

 6. Gepubliceerd in de MSM (lukt met eerlijke oorlogsverhalen niet): Het Parool 5 mei 2014

  Van der Laan (hangt dit overal aan de grote klok en zit verder vol met anekdotes): ‘Het was in mijn ouderlijk huis in Rijnsburg, met de knokploegen van Johannes Post en Marinus Post, een poging de bedrukte stemming op te beuren na een mislukte overval op een distributiekantoor in Hardinxveld.

  Johannes, Marinus, Jan, Frits en Arie, Theo en Nico, Wim en Mien Speelman, Tineke, Edzard en ik. Ruim een jaar later waren Johannes, Jan, Frits, Arie, Theo, Wim en Marinus gefusilleerd’.’
  =========================

  Die Post jongens vertrouw ik wel. Maar Eberhard maakt meteen zo’n antipathieke, verzeepte kleffe indruk. Enigszins als die verraderlijke NSB glibber Gijs van de Wiel, die zo in de smaak viel bij prins Bernhard.

  Dit is dan sowieso een RAAR VERZEEPT (!!!) verhaal voor een volwassen vent. De burgemeester van de hoofdstad nog wel. Zoon van dappere verzetsstrijders, vader niet gering genaamd Edzard en zware shag rokende dokter:
  Het is immers algemeen bekend dat er tijdens de oorlog nauwelijks echt (illegaal) verzet was. Om dan alles op te hangen aan je eigen huisgezin, waar het verzet zogezegd in alle hoeken, kieren en gaten aanwezig was:

  Van der Laan: ‘Enige jaren geleden hoorde ik een Joodse Amsterdammer zeggen dat er in de oorlog nauwelijks of geen verzet was geweest. Ik schrok en begreep het niet. Hoe kon die meneer dat zeggen?

 7. Het verhaal van Eberhard is, dat zowat de gehele verzetsgroep rond zijn ouders door de Duitsers is geëxecuteerd.
  Vrijwel alleen Eberhards dappere ouders zijn de dans ontsprongen.

  Het is dus maar te hopen, dat het niet zulke, bij Bernhard in de smaak vallende, figuren zijn als Gijs van der Wiel.

  Het hoeft niet, maar vrijwel niemand onderzoekt zulke dingen. Bernhard beweerde bijv. ook, dat hij slechts om bepaalde examens te kunnen doen in Nazi-Duitsland, daar bepaalde lidmaatschappen moest aangaan.

  Toen iemand dan na decennia eens besloot dat te gaan onderzoeken, bleek dat de door Bernhard genoemde examens niet eens bestonden.

  ‘Gullible fools’ zei de SS psychopaat.

 8. Van der Laan is -klopt dit, of is het een zgn. Gijs van der Wiel sprookje waar je kenmerkend lastig de vinger achter krijgt???- een rechtse verzetsfamilie die (na de oorlog) zéér in de smaak gevallen moet zijn bij anti-autoritaire Bernhard en Wilhelmina, resp. de gewetensvolle Führer en de liefdevolle moeder van het verzet……en nu dus bij PB BV. Verzet is immers goed, zolang het maar niet tegen het oppegezag van Bernhard c.s. ingaat: dergelijke ongeleide projectielen moeten worden VERNIETIGD, ‘AUSRADIERT’.
  De alarmkreet “Iedere bastaard is een leugenaar” (waarmee de ongerechtigheid in de wereld vergroot wordt) zal hier niet opgaan, maar ons de fris uit zijn oogjes kijkende Van der Laan (dit is geen wezenloos knoeiende, psychisch impotente wauwelaar en lapzwans mensen) als uitzondering die de regel bevestigt doen kennen.

Geef een reactie