NIEUWE BEWIJZEN: MICHA-AANGEVER GERLOF LEISTRA WERKT VOOR JUSTITIE EN JORIS DEMMINK

JE HEBT TEGENWOORDIG TWEE SOORTEN JOURNALISTEN: DE EEN KRIJGT EEN ‘BAJESPAS’ EN MAG OVERAL BINNENSTAPPEN, DE ANDER KRIJGT EEN CEL. HET VERSCHIL: DE EERSTE (GERLOF LEISTRA) WERKT VOOR DEMMINK, DE TWEEDE (MICHA KAT) EXPOSET DE MISDADEN VAN DEMMINK “Vroeger had het wel een bepaalde status. Zeker jongens uit Amsterdam vonden Meer