SADO PEDO-RECHTER HOEKSTRA DACHT MICHA MONDDOOD TE KUNNEN MAKEN… THIS IS WHAT HAPPENS

WAT IS NOG MEER BEKEND GEWORDEN OVER DE HAAGSE RECHTBANK? * 1. VICE-PRESIDENT CORNELIS STOLK DIE KINDEREN AAN STUKKEN SNEED OP DE ZUIDWAL AND MUCH MORE; 2. SADO PEDO-RECHTER THEO RUEB CS. DIE KINDEREN MET ZWEPEN EN STOKKEN MARTELDE ‘S NACHTS OP DE RECHTBANK; 3. DE AFFAIRE-WESTENBERG: CORRUPTE TER WAARDE VAN MILJARDEN EN ZWARE PEDO-REUK; 4. HET OPTREDEN VAN HOEKSTRA EN RITSEMA IN DE ZAKEN TEGEN (O.A.) MICHA..

.. MET BEIDE RECHTERS DIE AANTOONBARE PEDO-BANDEN HEBBEN; 5. VELE RECHTERS DIE ADVOCAAT ZIJN BIJ PELS RIJCKEN, HET KANTOOR VAN DE LANDADVOCAAT DAT VOLLEDIG WORDT AANGESTUURD DOOR SADO-PEDOFIELEN EN WAARVAN DE VOORZITTER MEEDEED AAN HET VERMOORDEN VAN DE BABY VAN LISA; ANDERE VOORZITTER (ORANJE) OP MYSTERIEUZE WIJZE GEZELFMOORD; 6. RECHTBANK TIEN JAAR LANG AANGESTUURD DOOR JORIS DEMMINK

HET EERSTE UNDERGROUND RPJ: ‘OFFICIEEL’ VERBODEN DOOR DE SADO PEDO-RECHTER!

IN DEZE UITZENDING WORDT HET BODEGRAVEN-VONNIS VAN RECHTER HOEKSTRA COMPLEET AAN STUKKEN GESCHEURD EN LEGT MICHA UIT DAT HIJ ZICH ER NIET AAN KAN HOUDEN ‘JUIST OMDAT HIJ, IN TEGENSTELLING TOT HOEKSTRA, ZICH AAN DE WET WIL HOUDEN’ * VANAF 1:20:50 DE FRAUDE EN VALSHEID IN GESCHRIFTE VAN HOEKSTRA OVER DE OVERLIJDENSAKTE VAN VAN GUGTEN

‘DE WRAKINGSKAMER STELT HET VERZOEK OM WRAKING BUITEN BEHANDELING’ -EN VERWOEST DAARMEE HET KG VAN DE GEMEENTE BODEGRAVEN TEGEN DE RED PILLERS

DIT IS HET CRUCIALE MOMENT OP GROND WAARVAN WE HET VONNIS VAN RECHTER HOEKSTRA-VAN VLIET NIET KUNNEN ACCEPTEREN * HOEKSTRA HAD HET KG NOOIT MOGEN VOORZITTEN WANT HET VONNIS WAARIN DE WRAKING TEGEN HAAR WERD AFGEWEZEN, WERD OPGESTELD DOOR EEN WRAKINGSKAMER DIE ZELF GEWRAAKT WAS EN VERVOLGENS OPTRAD ALS RECHTER IN EIGEN ZAAK * HIERUIT VOLGT DWINGEND DAT HET VONNIS DAT ZE WEZEN GEEN RECHTSKRACHT KAN HEBBEN

Het gaat hier nota bene over de cruciale vraag of Micha moet worden gezien als journalist. Als dat het geval is, stort de hele zaak van de gemeente tegen de Red Pillers in elkaar. Dat is er dan ook precies de reden van, dat de rechters zich met hand en tand verzetten tegen het accepteren van Micha’s beroep. Wrakingsrechter Ritsema werd gewraakt omdat ze weigerde bewijs te accepteren van Micha’s status als journalist. Geen ‘lichtvaardige wraking’ dus van Micha, maar een wraking die de kern raakt van de gehele onderliggende procedure. Ritsema kon deze wraking nooit volgens de regels afhandelen, want dat zou betekenen dat de wraking terecht was waardoor Micha’s status als journalist in een keer vast was komen te staan. Dus moest ze haar toevlucht nemen tot onrechtmatige kunstgrepen: ‘Ik heb zelf besloten dat de wraking tegen mij buiten behandeling wordt gesteld’. Dat is niet acceptabel en kan de wraking nimmer opheffen: dat kan alleen een nieuwe wrakingskamer. Ritsema bleef dus gewraakt en schreef haar vonnis over de afwijzing van de wraking van Hoekstra als gewraakte rechter. Hiermee is dat vonnis ongeldig en blijft dus ook Hoekstra gewraakt. De corrupte staats-rechter zat dus als gewraakte voorzieningenrechterb het KG voor van de gemeente Bodegraven tegen de Red Pillers.

MICHA KAN, ZAL EN MAG HET VONNIS VAN DE CRIMINELE RECHTER HOEKSTRA NIET ERKENNEN, AND HERE IS WHY

HAAGSE RECHTBANK BLOKKEERT BEWIJS DAT MICHA EEN JOURNALIST IS -DAT MOETEN ZE DOEN OM VAN DISSEL DE ZAAK TE KUNNEN LATEN WINNEN