MARK RUTTE EN HUGO DE JONGE HEBBEN DE COMPLETE MEDISCHE SECTOR VERWOEST: U KUNT UW DOKTERS NIET MEER VERTROUWEN

DE STAATSTERREUR RICHTING MEDISCHE STAND IS ZO EXTREEM, DAT ARTSEN WEIGEREN VRAGEN OVER CORONA TE BEANTWOORDEN AAN FAMILIELEDEN * NIET MEEDOEN AAN DE CORONA-GENOCIDE VAN DE BILDERBERGERS LEIDT TOT EXCOMMUNICATIE EN/OF ONTSLAG * DE STAAT BEPAALT NU HOE ARTSEN PATIENTEN MOETEN BEHANDEN EN WAT ZE WEL EN NIET MOGEN SLIKKEN

Is de dokter nog wel te vertrouwen?

Door A. Vis

Een half jaar geleden, toen Nederland al meer dan een maand op slot was gezet, legde ik de medici in mijn familie en onder mijn vrienden enkele vragen voor:

1) Wat vind je van de geschiktheid van HCQ?
2) Denk je dat een vaccin bescherming kan bieden tegen het COVID-19-virus, althans een bescherming van meer dan 75% in het eerste jaar, zoals die naar ik meen thans geldt voor een gewoon griepvaccin?
3) Wat vind je van het (medische) beleid van het RIVM en het anonieme “outbreak management team?”
4) Waarom worden in afwijking van de doorgaans gehanteerde praktijk bij epidemieën, niet slechts de besmette personen in quarantaine gezet, maar krijgt de hele bevolking huisarrest?
5) Ik begreep dat volgens de Italiaanse nano-bioloog Stefano Montanari de zogenaamde “herd immunity” een idiote term is en überhaupt niet is te realiseren, wat vind je daarvan?
6) Wat is volgens jou het verband tussen 5G en acute longaandoeningen?

Van de twaalf personen aan wie ik deze vragen voorlegde, hebben slechts twee gereageerd. Eentje, specialist, vond de vragen relevant en beloofde snel een inhoudelijk antwoord te sturen. Dat kwam echter nooit. Hij had de vragen meteen ook doorgegeven aan de voorzitter van zijn specialistenvereniging. Deze had echter woedend gevraagd welke idioot ze had opgesteld. Het spontaan beloofde antwoord heb ik nooit gekregen. Wel kreeg ik van de vrouw van de specialist een mailtje met de mededeling dat haar man overspannen was door de “pandemie,” en voorlopig niet in staat om te communiceren, vooral niet over corona. Uiteindelijk kreeg ik maar van één medicus, een huisarts, een inhoudelijk antwoord: zij het dat dit in wezen een variant was van wat het RIVM rondbazuint. De anderen, onder wie twee hoogleraren, drie andere specialisten, een aankomend arts en twee medisch studenten geen enkele reactie, niets.

Ik vind het opmerkelijk dat deskundigen, wanneer er op hun vakgebied van alles gebeurt dat de hele politiek en samenleving raakt, hun mond houden. Wie als deskundige weigert vragen te beantwoorden op zijn vakgebied (zeker wanneer die worden gesteld door een vriend of familielid), is volgens mij geen echte deskundige. Een echte deskundige heeft daadwerkelijk belangstelling voor zijn vak en is dus ook niet bang om erover te praten of er uitleg over te geven. En al helemaal als er een maatschappelijk belang mee is gemoeid. Wat zou hier aan de hand kunnen zijn? Zijn medici inderdaad bang om te zeggen wat ze werkelijk denken over het Covid-19-virus? Lopen ze soms de kans hun aanstelling of vergunning te verliezen? Mogen de medicijnenstudenten misschien niet afstuderen?

Er zijn inderdaad tekenen die erop duiden dat dit het geval is. In dat opzicht lijkt de Coronashow veel op de klimaatshow. Ook daarover bevatten de verklaringen van overheid en de pers doorgaans zinsneden als: “de meeste klimaatwetenschappers zijn het erover eens dat…” gevolgd door een schokkende mededeling. Maar helaas is wetenschap nu net een terrein waar geen democratie heerst. Wetenschap is namelijk niet gebaseerd op meningen, maar op feiten. En hoe je het ook wendt of keert, een mening is geen feit, hoe veel “wetenschappers” zo’n mening ook delen. Maar universitaire onderzoekers die de voorgeschreven meningen over het klimaat niet delen, krijgen steeds vaker geen geld meer voor hun onderzoek.

Met de Coronashow is het eender gesteld. Het RIVM (en zijn buitenlandse tegenhangers) verkondigen van alles, maar tal van werkelijk gerenommeerde artsen en geleerden zijn het er niet mee eens, omdat de opvattingen van het RIVM inzake Corona niet door feiten worden ondersteund. Dit betekent dus dat het beleid van de regering niet, zoals Rutte en De Jonge beweren, gebaseerd is op “wetenschap,” maar op de meningen van een klein aantal “wetenschappers.” Vandaar dat onlangs tienduizenden artsen over de hele wereld de Great Barrington Declaration hebben ondertekend. Daarin wordt korte metten gemaakt met de adviezen van het RIVM en al die andere “wetenschappelijke” instellingen in het buitenland. Wat het RIVM en “deskundigen” zoals die Amerikaanse dokter Fauci beweren, is grotendeels onzin. Feitelijk is het niet meer dan kwakzalverij die is verheven tot overheidsbeleid.

Met haar Coronabeleid is de regering momenteel bezig de medische stand te vernietigen. Zo heeft de regering het de Limburgse huisarts Rob Elens [video] verboden zijn corona-patiënten te behandelen met HCQ, waarmee hij nochtans volkomen succesvol was. In combinatie met zink en een antibioticum geneest HCQ een coronapatiënt binnen een week. Wanneer de staat zich namelijk actief gaat bemoeien met de therapie die artsen hun patiënten voorschrijven, betekent dat het einde van de vertrouwensrelatie tussen arts en patiënt. Feitelijk is de regering bezig alle artsen te degraderen tot ambtenaren, tot willoze uitvoerders van een centraal gedecreteerd overheidsbeleid. Alsof de bureaucraten in Den Haag zouden kunnen beoordelen hoe individuele patiënten in een willekeurige huisartsenpraktijk moeten worden behandeld!

Artsen die blindelings de meningen van het RIVM napraten, en die het overheidsbeleid zonder enige kritiek of kanttekening ondersteunen, laten zich gebruiken als een soort commandotroepen in de oorlog die de staat momenteel voert tegen de burgers. Het is mijn stellige indruk dat er maar heel weinig artsen zijn, zoals deze Enschedese huisarts, die hun verstand gebruiken en kritiek durven uiten op de Haagse junta. Je zou je kunnen afvragen of het nog allemaal wel échte artsen zijn?

Artsen laten zich dus argeloos en willoos degraderen. De apothekers zijn hen hierin trouwens al voorgegaan. Ooit was een apotheker een hoogopgeleide, deskundige vakman (nog in de jaren 80 was farmacie met negen jaar de langste universitaire studie!), die op aanvraag de geneesmiddelen zelfstandig kon vervaardigen. Met de onstuimige groei van de Farma-maffia is de apotheker nu gedegradeerd tot een gewone winkelier. Al heeft hij dan een speciale vergunning voor de verkoop van industrieel vervaardigde, verpakte pillen en zalfjes. Goedbeschouwd is de hedendaagse apotheker dus een soort veredelde slijter, een winkelier met een speciale vergunning.

Al die brave jongens en meisjes die nu nog “medicijnen studeren,” leren feitelijk gewoon voor dokter. De medicijnenstudie is een soort hogere vakopleiding waarbij je leert welke pillen je kan voorschrijven, en als dat niet werkt, welke onderdelen je dan mag wegsnijden. Straks mogen ze allemaal een witte jas aan, maar ze moeten wel braaf werken volgens allerlei protocollen, vastgesteld door naamloze bureaucraten.

Als u straks naar de dokter moet, zult u geen onafhankelijke arts in de spreekkamer aantreffen, maar een agent van de staat. Het is dus oppassen geblazen, want die arts moet dan volgens staatsprotocol u dwingen inentingen te ondergaan, allerlei dure pillen te slikken en zich te laten opereren. U zal daar niet beter van worden. De Farma-maffia daarentegen, wordt er heel erg veel beter van.

Echte artsen die onafhankelijk kunnen denken, met een autonome blik en met hart voor de patiënt, voor u dus, zullen er straks niet meer zijn.

GAAT DONALD TRUMP MARK RUTTE EN HUGO DE JONGE NAAR DE EEUWIGE JACHTVELDEN STUREN? EN: STEEDS MEER BEWIJS DAT TRUMP ZICH AAN BOORD VAN VLIEGTUIG BEVINDT!

ALS TRUMP DE HCQ-KAART UITSPEELT ZULLEN MARK RUTTE EN HUGO DE JONGE WORDEN VERVOLGD ALS MASSAMOODENAARS -PRECIES WAT MICHA AL MAANDEN LOOPT TE ROEPEN

ALLES DRAAIT OM HCQ -DAT WAS AL ZO IN NEDERLAND MET DE KRANKZINNIGE TOESTANDEN ROND ACE PHARMA

HIER MEER OVER DE KRANKZINNIGE TOESTANDEN ROND HCQ IN NEDERLAND IN MAART EN APRIL HETGEEN BEWIJST DAT HIER DE SLEUTEL LIGT VOOR DE HELE NACHTMERRIE

VRIJWEL NIEMAND GELOOFT DIT AT FACE VALUE: SPEELT TRUMP ZIJN ULTIEME TRUMP-CARD?