KARDINAAL BURKE EXPOSET DE ‘GODLESS AND MURDEROUS AGENDA’ VAN HET CDA

DE TOESPAAK VAN KARDINAAL BURKE IS NOG EENS WAT ANDERS DAN DE HOLOCAUST-KERSTTOESPRAAK VAN ONZE KONING * NL-KATHOLIEKEN VOLLEDIG CORRUPT EN IN COLLABORATIE MET DE PEDO DEEP-STATE