BREAKING: OPA RUTTE, OPRICHTER/OPZICHTER BIJ DE HEIDEMIJ, WAS EEN COLLABORATEUR

DE NEDERLANDSE LANDSTAND HAD ONDERMEER ALS DOEL ‘ALLE ORGANISATIES OP HET GEBIED VAN LANDBOUW EN VISSERIJ TE OVERKOEPELEN EN ONDER NATIONAALSOCIALISTISCHE CONTROLE TE BRENGEN’ (ALS HET HIER ALTHANS GEEN TYPFOUTEN BETREFT) * DIT MAAKT HET ZEER WAARSCHIJNLIJK DAT HIJ IN DE OORLOG HEEFT MEEGEWERKT AAN DE HOLOCAUST