NEDERLANDSE PEDO-MEDIA VEGEN MISBRUIK IN DE SPORT VOLLEDIG ONDER HET DEMMINK- EN VVD-TAPIJT

HET IS NU ZO VER GEKOMEN DAT DE DEMMINK-PERS NIET OF NAUWELIJKS MEER KAN BERICHTEN OVER MISBRUIK VAN KINDEREN ZONDER ‘PROMINENTEN’ IN GEVAAR TE BRENGEN * VVD DIEP IN HET MISBRUIK VAN NEDERLANDSE VOETBALLERTJES * THE GUARDIAN: ‘PEDO-MISBRUIK IN VOETBAL AL VANAF PUPILLEN VAN VIER JAAR OUD’ Lees hier onze Meer