TERREUR TEGEN ADVOCAAT VAN MICHA NEEMT TOE: DIT BEWIJST DAT MICHA’S TEGENSTANDERS GEEN ZAAK HEBBEN

DE CRIMINELE MICHA-STALKER ‘JONAS J.’ DIE OPEREERT VANUIT HET IP-NUMMER VAN ERIC DONK BLIJFT THIJS STAPEL TERRORISEREN, NU VIA EEN MAIL AAN DE ADVOCAAT VAN DE VOLKSKRANT * OOK IS STAPEL OPNIEUW GEBELD DOOR ‘DIRK OVERSCHA’ DIE HEM ONDER DRUK ZET DE BIJSTAND AAN MICHA TE STAKEN

Jonas J Today at 1:14 PM
To: Christien.Wildeman@kvdl.com
CC: stapel@stapeladvocatuur.nl
BCC: drsmkat@yahoo.com

Geachte mevr. Wildeman,

onlangs voerde U het verweer voor De Volkskrant in het kort geding aangespannen door Micha Kat, bijgestaan door advocaat Mr. TJ Stapel. (C/13/623842 / KG ZA 17-179 CB/EB).

In toenemende mate heb ik zeer sterke bedenkingen bij de rol die Mr. TJ Stapel speelt in dit KG.

Als lezer van zijn websites, volg ik de perikelen van Dhr. Kat al jaren, zodoende was ik op de hoogte van de aanloop van dit KG, zag het videoverslag van de zitting zelf, en zie de emails die Kat publiceert, danwel mee te lezen zijn op zijn laptop die in beeld verschijnt op zijn eigen video’s.

Openstaande betaling.
Het is uiterst onwaarschijnlijk dat Kat ooit gaat voldoen aan de kosten waartoe hij in eerste aanleg bij voorraad is veroordeeld.
Mr. Stapel schrijft in zijn dagvaarding dat M. Kat woonachtig is in Schiedam ( Stationsplein 54, 3112HJ ). Doch: dit apartement werd op 11-9-2014 ontruimd, agv. Kat’s weigering om nog langer huur te betalen.
Micha Kat is sinds 14-9-2014 niet meer in Nederland geweest. Het grootste deel van zijn tijd was hij in Ierland. Nu ook daar de juridische problemen boven het hoofd zijn gestegen, zoekt hij zijn heil in andere europese landen.
Micha Kat’s bankrekeningen en tegoeden zijn al rond juni 2012 bevroren, agv andere boetes, dwangsommen en achterstallige betalingen.
Micha’s enige (nederlandse) bankrekening (xxx) staat op naam van de Stichting Klokkenluideronline ( KvK-nr 34208300 ), waar Micha Kat de enige bestuurder van is, Het postadres van deze stichting is hetzelfde (oude) adres in Schiedam. Het bezoekadres is: Ban Sithan Neua 144 11, Vientiane Lao PDR, Laos . Dit is het adres van zijn voormalig partner xxx, waar Micha zich vaak bevond in de jaren 2011-2012.
In andere rechtzaken werd Micha beschreven als ‘woonachtig te Laos’. Dit was een van de vertragingstechnieken in rechtzaken, omdat gerechtelijke post naar Vientiane werd gestuurd.
Micha Kat ontplooide de laatste jaren een paar kleine zakelijke activiteiten. Dit gaat nooit gepaard met een KvK-nr. (of equivalent hiervan), noch met een openbaar rekeningnummer. Wie geld wil betalen/doneren wordt gevraagd om Kat te mailen, waarna hij het eerdergenoemde ING-rekeningnummer doorgeeft.
Er is alle reden aan te nemen dat Micha Kat een enorme schuldenlast heeft opgebouwd, nauwelijks nog inkomsten heeft, en over die inkomsten geen belastingen/premies betaat, waarbij hij het restant van zijn vermogen handig weet te verstoppen voor zijn schuldeisers, o.a. door de rekening van zijn slapende Stichting hiervoor te gebruiken. Hoe de constructie precies in elkaar steekt, en over welke mate Micha nog over tegoeden beschikt is niet bekend.

Het laat zich dan ook vrij makkelijk voorspellen hoe het deze keer zal gaan: eerst een paar betalingsherinneringen, dan een deurwaarder, en uiteindelijk blijkt het bedrag niet te innen.

Mr. Stapel
Mr. Stapel werkt sinds ruim een jaar als zelfstandig advocaat. Hij heeft geen eigen website, en googlen op zijn naam levert nagenoeg niks op.
Mr. Stapel verdedigt meerdere ‘complotdenkers’. Steeds gebeurt dat op basis van toevoeging. Dat levert niet veel geld op, maar als ie hiervoor geen betalende klanten hoeft te laten schieten, en hij besteed minimale tijd aan deze zaken, dan levert het hemzelf een netto-positief resultaat

Een advocaat dient te allen tijde te handelen in het belang van zijn cliënt,

Wat opvalt is dat, bv. bij de aankondiging van het hoger beroep in dit KG, Mr. Stapel nergens zijn client informeert over de mogelijke (financiele) nadelen van het continuëren van de rechtsgang. Noch, enige inschatting geeft over de succeskansen hiervan.

Wat ook opvalt is dat tijdens het KG:
Mr. Stapel geen pleitnota inlevert
hij een dagvaarding opstelt die feitelijk gewoon de tekst is die – leek – Micha Kat hem aanleverde
hij in zijn betoog nergens ook maar een poging doet om zijn argumenten in te bedden in bestaande jurisprudentie
hij de rechtbank verzoekt om een video te mogen inbrengen waarin zijn client de rechter dreigt met geweld als client in ongelijk wordt gesteld. (echt…)
Mijn beeld van Mr. Stapel’s handelwijze
Hij neemt zaken aan, waarvan hij heel goed beseft dat ze geen enkele kans van slagen hebben, zodat hij met minimale inspanning toch een klein beetje inkomsten heeft.
Hij informeert zijn cliënt niet over de eventuele nadelige gevolgen van procedures, noch is in staat om professioneel in te schatten hoe groot de kans is dat een rechter zijn cliënt in het gelijksteld.
Of hij weet dat Micha toch niet betaalt, en het dus voor hem goed beschouwd niet uitmaakt hoe hoog de rekening oploopt. Of hij laat opzettelijk na client te informeren.
In het 1e geval is het de belastingbetaler die opdraait voor de kosten, in het 2e geval zijn client.

Mijn vragen:
Ik begrijp niet goed hoe in dit geval er een toetsing plaats kan vinden of een client in aanmerking komt voor een toevoeging. Wat wordt er getoetst, en door wie?
Kan het wel zo zijn dat wanneer iemand compleet buiten de nederlandse samenleving leeft, er geen premies/belasting betaalt dan wel in aanmerking komen voor financiele bijstand in civiele zaken die ie zelf start?
In hoeverre heeft een advocaat de plicht om een cliënt tegen zichzelf te beschermen, omdat doorprocederen onvermijdelijk tot meer nadeel zal leiden?
En in hoeverre wordt er eisen gesteld aan de professionalitiet/capabiliteit van een advocaat om deze inschatting zelf te kunnen maken?
In hoeverre worden er eisen gesteld aan de professionaliteit van een advocaat in de wijze waarop hij een proces voert?
Klachtwaardig
Als leek bekruipt mij het gevoel dat Mr. Stapel klachtwaardig handelt, ten koste van zijn client, maar ook ten koste van de rechtstaat. Het voeren van zinloze processen op oneigenlijke gronden valt te kwalificeren als misbruik van recht.
Ook heb ik twijfels bij de eerlijkheid van de informatie die hij verstrekt om een toevoeging te kunnen aanvragen/
Als leek en niet-directbelanghebbende ontbreekt het mij aan kennis en mogelijkheden om dit aan te kaarten.

Ik stuur U deze informatie zodat U zelf kunt bepalen of U hier een aanleiding in ziet om dit op en of andere manier aanhangig te maken, of op andere manier te gebruiken.

De meeste van bovenstaande statements kan ik staven met bronnen (weblinks, screenshots, etc.). Indien gewenst kan ik zondermeer bereid meer informatie sturen. Zonder tegenbericht zal ik U verder niet lastigvallen met deze kwestie.

Hoogachtend,
Jonas Barends-De Hondt

4 Replies to “TERREUR TEGEN ADVOCAAT VAN MICHA NEEMT TOE: DIT BEWIJST DAT MICHA’S TEGENSTANDERS GEEN ZAAK HEBBEN”

 1. aaah je noemt de bescheide mails en telefoontjes terreur ……….???

  Vraag ik me toch af hoe je eigen grappen en grollen omschrijft aangaande personen die je op je pad tegenkomt, die je stuk voor stuk afbrandt enz enz enz en om nog maar niet te spreken over je dossier bij het OM.

  Overigens misschien kan Stapel met een verdraaide stem opbellen en bijv. een doodsbedreiging doen, zodat je morgen weer een leuk verhaaltje hebt om te verkopen + de eventule cashflow

 2. Er lopen trouwens heel wat advocaten rond, die hun vertrouwen in PB BV OM en RM (ieder helaas om eigen “hoogst bijzondere” redenen en telkens het wiel opnieuw uitvindend, wat in feite enorme tijdverspilling is) naar de ratsmodee hebben zien gaan.

  Daar kan ook wat tegendraadser gedrag uut voortvloeien.

  Overigens wil de G7 (allen vazallen van de VS) overleggen en onderhandelen met Rusland:

  Vooropgesteld ASSAD MOET WEG want hij is (alsdus de ijskoude gruwelmoordenaars van Dresden, die er nog steeds mee wegkomen en -over lijken gaand- mee willen blijven wegkomen) een oorlogsmisdadiger, die verboden strijdmiddelen op gekke momenten inzet tegen zijn eigen bevolking (hetgeen bij psychopaten zomaar in het grensoverschrijdende brein opkomt inderdaad).

  ‘You can’t argue or bargain with psychopaths’

 3. Volgens mij kun je nooit procederen tegen PB BV, geldweggooierij, want uiteindelijk spreken ze ijskoud uit dat 2 + 2 = 5 (de zgn. bewuste juridische dwaling).

  In zoverre heeft (van niets wetende ‘gullible fool’ of als zodanig vermomde psychopaat) Barends de Hondt, wel gelijk.

  Aan MK ligt dat (probleem) echter niet. Kwestie van slachtoffer en dader uit elkaar houden lijkt me.

Geef een reactie