TERUGBLIK OP KG MICHA-CLAIM 50.000: HET WORDT ONGEKEND SPANNEND

Twee momenten/incidenten waren cruciaal woensdag in Utrecht. Het eerste was de aanval op voorzieningenrechter Zuurmond wegens zijn activiteiten voor Pels Rijcken & Droogleever Fortuyn, het kantoor dat zowel de complete zaak-Westenberg veroorzaakte door namens de criminele rechter te gaan dagvaarden in 2004 als het kantoor dat het complete Nederlandse elite-pedonetwerk jaren achtereen heeft verdedigd in tal van (hoor)zittingen. Zuurmond was actief als docent voor advocaten van Pels en op vragen van Thijs Stapel antwoordde hij dat hij dat deed voor een flesje wijn of een bosje bloemen. Sprak Zuurmond de waarheid? Het zou kunnen, maar het zou ook niet kunnen. Volgens onze informatie wordt er in dit soort situaties altijd betaald en fors ook. Westenberg declareerde 65.0000 Euro voor wat ‘lessen’ aan jongen advocaten van Houthoff Buruma. Pels Rijcken zelf weigerde antwoord te geven op vragen van Micha over de betaling aan Zuurmond: ‘Daarover doen wij geen mededelingen’. Is het mogelijk dat Zuurmond zelf ook zat te liegen, nota bene in het kort geding over de liegende rechter? Het punt is natuurlijk dat het vertrouwen compleet is vernietigd. Als we verliezen, zou ik in hoger beroep willen gaan waarbij we mensen van Pels Rijcken onder ede laten horen over de al of niet betaling aan Zuurmond. We weten: niets is meer te gek in Nederland dus ook niet dat Zuurmond keihard zat te liegen over zijn bijklus-activiteiten voor Pels.

Het tweede cruciale moment was toen Stapel de advocaat van Westenberg (en die van koning Willem) Croiset van Uchelen vroeg of hij niet een tipje van de sluier kon oplichten over dat ’tegenbewijs’ dat uitbetaling aan Micha van 500.000 Euro (of een ander bedrag) nog in de weg staat. Dat ’tegenbewijs’ zou eruit moeten bestaan dat Westenberg kan bewijzen in 2018 dat hij in 1994 een telefoontje niet heeft gepleegd -zulks nadat reeds negen rechters hebben vastgesteld op basis van ‘gewoon bewijs’ dat dit telefoontje wel degelijk heeft plaatsgevonden en Westenberg zelf er reeds eerder ‘vanaf zag’ dat tegenbewijs te leveren hetgeen leidde tot zijn ‘vervroegde pensioenering’ als vice-president van de Haagse rechtbank. Croiset kwam nu met het volgende ’tegenbewijs’ op de proppen: Westenberg is tot bij het Hof vrijgesproken wegens meineed over ondermeer het liegen over het bellen! Hier word je toch wel even stil van. Die strafzaak ging niet over de vraag of Westenberg heeft gebeld of niet, maar of hij daarover heeft gelogen. Zo’n strafrechterlijke vrijspraak kan nooit gelden als bewijs in een civiele zaak! Bovendien oordeelde het Hof destijds dat de meineed van Westenberg ‘wel wettig was bewezen, maar net niet overtuigend genoeg’ voor een veroordeling. Maar goed, we hebben al gezegd dat het bellen in de civiele zaken reeds negen keer bewezen is geacht. Waar het nu om gaat is de wanhoop van Westenberg en Croiset hiermee te komen als ’tegenbewijs’ in hun poging betaling aan Micha tegen te houden. Overigens is de vraag of er wel of niet is gebeld thans helemaal niet meer relevant. Westenberg is zo wie so in de fout gegaan met het dagvaarden van Micha, wat er in 1994 ook heeft plaatsgevonden. Recent voerde De Telegraaf nog aan in een procedure tegen Ferdy Roet dat ‘journalisten mogen afgaan op wat een advocaat van naam en faam zegt’. Micha deed in de zaak-Westenberg niet anders -met twee verschillen met de handelswijze van Bart Mos. Mos tekende een leugen op van een duidelijk partijdige advocaat die was bedoeld om zijn wederpartij schade te berokkenen. Micha tekende de waarheid op uit de mond van een advocaat die niet zijn wederpartij belasterde.. maar een rechter -waarmee hij tevens een bom legde onder zijn eigen carriere, een bom die ook tot ontploffing is gekomen! Bovendien kon wat Micha schreef worden onderbouwd met keihard bewijs in de vorm van correspondentie waar Mos niet eens wederhoor pleegde.

In algemene zin was Stapel wel te spreken over de wijze waarop Zuurmond de zitting leidde en hij leek zeker ontvankelijk voor onze positie. Volgende week woensdag komt de uitspraak. Zoals gezegd gaan we wat mij betreft zeker in hoger beroep en dat wordt des te meer vuurwerk, want dan kunnen we getuigen oproepen zoals de mensen van Pels Rijcken. De strijd gaat door, recht zal geschieden!

11 Replies to “TERUGBLIK OP KG MICHA-CLAIM 50.000: HET WORDT ONGEKEND SPANNEND”

 1. Dank voor deze toelichting heer Kat, we gaan zien wat het u en ons als lezer gaat brengen. Een juich-stemming gevold door vakantie of een serie haatberichten.

 2. Als trol Chris een normale (!) vent was, had ie dit eertijds INDRINGEND tegen de hoogverrader, spion, intrigant, SS/SA-Mann en Nazi-jurist “Prinz” Bernhard gezegd, maar dan had hij fors risico gelopen op ernstige trammelant en ruggenstekerij van “hogerhand” en daar voelde onze dappere en mannelijke (niet te verwarren met gestoord vreesloos en weerzinwekkend proactief agressief) held Chrisje natuurlijk niets voor:

  —————
  Als je een vent bent, zit je je celstraffen uit, los je je schulden af en begin je opnieuw. Maar nu wel met een eerbiedwaardig leven

  1. Sinds wanneer is iemand die kritiek heeft per definitie een trol?

   Overigens kunnen we volgens die gemaks-beredenatie dan ook stellen dat u met al uw berichten achter elkaar een spammer bent. Maar het kan ook zijn dat u vergeetachtig bent of dit overzichtelijker vind.

 3. Die ‘getaserde bejaarde’ waarover AI zich zo’n zorgen maakt zal wel een pedo zijn. Waarom zouden ze zich anders zorgen maken?
  ———————
  Waarschijnlijk ligt het toch ff anders…..en is het typisch psychopathisch instinctief manipulatief ‘blending in’/charme-offensief (zoals Wilhelmina van “Oranje Nassau” die, met kaplaarzen aan, op komt dagen bij een watersnoodramp) van deze prettig genaamde CIA ‘deep state’ mantelorganisatie (ter voorkoming van een dergelijk opgezette organisatie, maar dan ECHT), bij de tamelijk massaal geschokte goegemeente, die begrijpt dat ze ZELF ook dement kunnen worden en dan wellicht REACTIEF agressief (verward) gedrag kunnen vertonen, waarop een psychopaat (morele debiel) bij de politie ze ijskoud gaat taseren.

  Net als de “atoombom”, zijn tasers grensoverschrijdende wapens, die een LEGITIEME (niet psychopathocratische) overheidsadministratie, NIET VOORHANDEN MAG HEBBEN, omdat ze niet uitsluitend GERICHT (op de boosdoener) kunnen worden ingezet en/of HOOGST ONWENSELIJKE, onvoorziene en onbedoelde (het algemeen belang bedreigende) gevolgen kunnen hebben.

  Het wachten is nu (zoals ik al schreef voordat de taser KENMERKEND ONSTUITBAAR werd ingevoerd) op het overlijden van bijv. een hartpatiënt, iemand in een psychose of bijv. een foetus bij een (onwetend?) zwangere vrouw…..die wordt getaserd.

 4. Handig is het daarbij ook, als psychopaten op sleutelposities (en hun meelopers) de RvT van de Orde van Advocaten bemannen…….
  Dit is maar een van de vele (echter zelfs ook voor de grootste gedrogeerde slaapkoppen wat opvallende), zich stelselmatig herhalende (!) incidenten rond Droogstoppels Fortuin:

  ——————–

  De rol van Houtzagers als landsadvocaat kwam in juni 2009 in opspraak door zijn rol in de affaire van de Catshuisbrand. Houtzagers zou een bepalende rol hebben gespeeld in het creëren van een doofpot om belastende stukken buiten het zicht van de rechter te houden. De Raad van Toezicht van de Haagse Orde van Advocaten onderzocht sinds augustus 2009 het handelen van de landsadvocaat, het kantoor Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn. Het onderzoek spitste zich toe op de vraag of de raadslieden, onder wie landsadvocaat Houtzagers, zich ‘mogelijk niet hebben gedragen als een goed advocaat betaamt en daarmee het aanzien van de advocatuur hebben geschaad’ [3] Een andere vraag die de Raad stelde was of de landsadvocaat zich ‘in het spanningsveld tussen het belang van de cliënt en de waarheidsvinding’ laakbaar heeft gedragen. In dat geval kon de Raad sancties opleggen. De Raad besloot zelf tot het onderzoek, onder meer naar aanleiding van de grote publieke belangstelling voor de zaak.[4] De Raad concludeerde echter op 29 oktober 2009 dat de landsadvocaat geen gedragsregels of verordeningen heeft overtreden met zijn advies om een gevoelig TNO-rapport over de fatale brand in het Catshuis achter te houden. Hij heeft zich daarmee evenmin schuldig gemaakt aan gedrag dat een goede advocaat niet betaamt.[5]

 5. Dit is aanleiding voor de concrete werkwijze tussen Droogstoppels Fortuin en (psychopathisch) corrupte “staats”/Prins Bernhard BV-rechters en het machinaal-onstuitbaar begeren van (posities van, tot naargeestig absoluut te perverteren) macht & contole:

  ————-

  Living in a world whose morals and customs are meaningless to them and even seen as oppressive, psychopaths dream of a “happy” and “just” world where their *depraved worldview* is accepted as reality. They seek, by any means necessary, to achieve *positions in government* where their dreams can be brought to fruition.

 6. Droogstoppels Fortuin gaat stelselmatig proactief agressief over alle grenzen heen (!) om de Staat = Prins Bernhard BV coûte que coûte en TEGEN HET ECHTE LANDSBELANG tegen zuivere en rechtmatige aanklachten te verdedigen.

  Daarbij worden corrupte (geïndiceerd psychopathische) “staats”rechters als Vermeulen, Wolleswinkel etc. etc. ingezet.

  Normaliter (maar Prins Bernhard en zijn nagelaten BV zijn NIET NORMAAL) had dat hele kantoor al van het tableau geschrapt moeten zijn!

 7. En ja, psychopaten dienen rekeningen in “als Bill Clinton voor een lezing”.

  Tegenover untermenschen, normale (!) mensen dus, zoals u (diep verdoofd slapend en grauwend en snauwend als u wakker gemaakt dreigt te worden….) en ik (klaarwakker) zijn psychopaten typisch gieriger dan de gierigste gier.

  Niks mag je van de proactief agressief (!) machinaal-energiek als een ‘berserker’ aardse goederen naar ZICHZELF toeharkende gruwelmoordenaar hebben, in essentie zelfs je lichamelijke existentie niet.

 8. want dan kunnen we getuigen oproepen zoals de mensen van Pels Rijcken.
  ———————-
  In serieuze gevallen, waarbij de waarheid aan het licht dreigt te komen en recht (alsmede gerechtigheid) dreigt te moeten worden gedaan en de Prins Bernhard BV psychopathocratie dus in het gedrang zou (kunnen) komen……worden getuigen ijskoud niet opgeroepen.
  Dat kun je dan aanvechten, maar dat gaat ook helemaal nergens naartoe. Bevelen richting het OM worden door het OM genegeerd als bijv. het landsbelang = het Prins Bernhard BV belang in het geding komt.

  Hiermee is de scheiding der staatsmachten doorbroken en is er sprake van een dictatuur en wel de allerergste soort:

  Een dictatuur van ‘adapted compensated psychopaths’ door schoolvoorbeeld Prins Bernhard himself op SSleutelposities gepositioneerd onder extreem geslaagde dekmantel van “vrije” verkiezingen, waarbij de met psychopathisch (!) misbruik van staatmacht, -middelen en -controle gemanipyleerde ‘gullible fools’/”de goegemeente” in een zee van leugens (waarin ze zelf geloven!!!) ronddrijft en die niet wil verlaten.

  Dit is dus volkomen ‘dead inside’ (naar de interne wereld van de psychopaat/ANTI-sociaal) en oninteressant!

 9. Kansloos. Kansloos. Kansloos. En dat geldt ook voor je getuigenverhoor. Gaat niet gebeuren. Als je een vent bent, zit je je celstraffen uit, los je je schulden af en begin je opnieuw. Maar nu wel met een eerbiedwaardig leven. Het lijkt mij geen pretje om als een berooid man van hostel naar hostel te trekken met het imago van een dorpsgek. En zoek hulp voor je waanbeelden.

 10. >> Zoals gezegd gaan we wat mij betreft zeker in hoger beroep en dat wordt des te meer vuurwerk

  Ah, dus je weet zelf ook al wel wat de uitspraak hoogstwaarschijnlijk gaat worden. Bye bye Micha-Claim: euro erin, euro kwijt!

Geef een reactie