THERE YOU GOT IT: TELEGRAAF STAAT ALLEEN ‘ERKENDE JOURNALISTEN’ TE WOORD

HIERMEE IS DE TELEGRAAF DEFINITIEF EEN NAZI-KRANT: ALLEEN ‘GOEDGEKEURDE’ JOURNALISTEN MOGEN VRAGEN STELLEN (MAAR DAT DOEN ZE NIET) * INTUSSEN IS FRANKRIJK BEGONNEN MET HET AAN BANDEN LEGGEN VAN DE WAARHEIDSMEDIA * DE NEDERLANDSE OVERHEID MOET DIT OOK HEEL SNEL IN NEDERLAND GAAN DOEN ANDERS IS HET TE LAAT VOOR TMG * LUISTER MAAR DE HILL & KNOWLTON-MAN NAMENS TMG 27 Nov 2015 09:39 Outgoing

[wp_ad_camp_1]

13 Replies to “THERE YOU GOT IT: TELEGRAAF STAAT ALLEEN ‘ERKENDE JOURNALISTEN’ TE WOORD”

 1. De logica van mispoes en webcaresquad is vermoedelijk het enige waar ze over beschikken.

  Verder totaal geen idee dat er iets ontbreekt wat NORMALITER aanwezig moet zijn en wat MK in meer of mindere mate wel heeft.

  Daar lijken ze onstuitbaar proactief op in te hakken…….

 2. mwwohaaa Denk dat de heer Kat al aardig bekend is op de redactie van de Telegraaf, en je al bij de eerste aanvang hoort dat de Telegraaf zijn medewerkers instructive heeft gegeven heer Kat in alle faccetten te weren.

  De heer Kat belt ook niet als journalist maar als stalker om zijn gram te halen ivm de Telegraaf zijn besluit destijds om hem er vroegtijdig eruit te kieperen.

  Vervolgens is het ook wat vreemd in Kat zijn beweringen die hij regelmatig doet over de Telegraaf en zijn racune in de woorden als Nazi krant en dergelijke te gebruiken.
  En dat is natuurlijk HEEL ERG VREEMD dat hij destijds gewoon de job accepteerde en geen enkel probleem had met zijn werkgever ondanks tal van beweringen over het verleden van de krant en andere zaken.

  Oftewel Kat brandt de krant af vanwege zijn racune, zoals men dat ook ziet bij scheidingen van relatie s.

  Weltrusten Kat

 3. Allemaal de schouders eronder voor de NWO (psychopathocratie), oogkleppen op, stel nooit DE JUISTE vragen (neem hier een voorbeeld aan de naoorlogse Parlementaire Enquete aangaande “het bijzonder glansrijk, verantwoordelijk en capabel uitgeweken Nederlandse staatshoofd buiten de grenzen van het Koninkrijk der Nederlanden, te weten Groot-Brittannië”) dan ben je een waardig PB BV burger en geen ‘lebensunwertes Leben’ dat ijskoud moet worden ‘kaltgestellt’.

 4. Wat zeur je toch over een gekookte mensensoep met ca. 1,2 miljoen ingrediënten. Het is, verdomme de duivel en z’n trawanten, al 70 jaar geleden.

  Ja, maar het is een KRITIEK punt, met overal in doordringende, alles ontwrichtende (!), driedimensionale gevolgen:

  Volgens psychopaat Churchill moest het nog rokende, zéér tragische giga knekelhuis Dresden al METEEN in de geschiedenis verdwijnen, toen aanstormende Russische soldaten er nog flauwvielen in de tankkoepels (vanwege de enorme ontbindingslucht).

  Maar gezien het algemeen belang en de driedimensionale gevolgen (!!!), kan dat natuurlijk niet, totdat deze affaire tot op de bodem (!) is uitgezocht en de misdadigers zijn vervolgd (desnoods i.c. postuum) en de “overlevenden” zijn gecompenseerd.

  Er is bij dergelijke psychopaten wel een andere keuze voor al wat LEEFT: Uiteindelijk hetzelfde lot ondergaan als Dresden.

  De meeste (er onderling lustig op los neukende) grijze muizen denken echter dat het zo’n vaart niet zal lopen.

  “Dresden” was bedoeld en noodzakelijk om de (door Churchill en bijv. Wilhelmina en ‘last but not least’ PB himself innig geliefde) Joden te bevrijden (wie anders beweert is een Nazi) en…..

  Als zij maar goed hun best doen, bijv. 2 + 2 = 5 leren bij PB BV erkend Windesheim en niet naar abjecte knekelhuizen omzien……dan gaat het allemaal prima in orde komen.

  1. In het boek wordt ook de Nederlandse onderzeeboot K XVII genoemd die door Creighton
   opgeblazen zou zijn op 7 december 1941. In een gesprek met Fleming worden, in hoofdstuk 9,
   herinneringen aan de onderzeeboot opgehaald en in een appendix komt de schrijver terug op het
   voorval.
   Het besluit om de Nederlandse onderzeeboot te vernietigen werd genomen toen deze de
   Japanse vloot ontdekte die op weg was naar Pearl Harbor op 28 november 1941. De
   Nederlandse commandant, LTZ 1 H.C. Besançon, seinde onmiddellijk een gecodeerd bericht
   naar de Britse marineleiding. Dit bericht werd onderschept door de cryptografen van Sectie M die
   het doorspeelden aan Generaal Donovan in Washington DC en Majoor Desmond Morton van de
   Amerikaanse en Britse geheime diensten. Beiden lichtten hun leiders President Roosevelt en
   Winston Churchill in.
   Deze vier personen waren op de hoogte van de op handen zijnde Japanse aanval die strikt
   geheim moest blijven. In die tijd was 80 procent van de Amerikaanse bevolking bijzonder
   isolationistisch ingesteld en sterk gekant tegen een oorlog met Japan of Duitsland. Roosevelt
   wilde wel een oorlog met Japan maar kon dit land niet de oorlogsverklaring geven zonder een
   geldige reden. De verrassingsaanval op de slagschepen in Pearl Harbor zou hem die reden
   geven. De reden voor Amerika om zich in de oorlog te mengen was dat de Japanners anders vrij
   spel zouden hebben om landen als India, Australië en Nieuw-Zeeland en tal van andere landen in
   de Stille en Indische Oceaan te bezetten. Deze, voor de Verenigde Staten zeer belangrijke
   bronnen van grondstoffen, zouden in een later stadium waarschijnlijk slechts zeer moeizaam
   bevrijd kunnen worden. Verder hadden de Britten de steun van de Amerikanen hard nodig in hun
   strijd tegen Duitsland.
   Omdat er zich op Hawaii duizenden geïmmigreerde Japanners bevonden, waarvan een deel
   werkzaam was als spion voor hun land van herkomst, kon de oorlogshaven op Oahu niet in
   paraatheid gebracht worden. De aanval moest geheim blijven. Als dit niet zo zou zijn, zou keizer
   Hirohito, die erop stond dat het een complete verrassing moest zijn, de aanval afgeblazen
   hebben. Wanneer bekend zou worden dat Roosevelt en Churchill van de Japanse aanval op
   Pearl Harbor afwisten en niets hadden ondernomen om deze te voorkomen zouden zij politiek
   uitgeschakeld worden. Bovendien waren de geallieerde militaire inlichtingendiensten er van
   overtuigd dat het geallieerde bondgenootschap dan uiteen zou vallen waardoor Japan, maar ook
   Duitsland, vrij spel kregen. Daarom werd besloten de opvarenden van Hr. Ms. K XVII het zwijgen
   op te leggen.

   Zodra het bericht van de Nederlandse onderzeeboot was ontvangen kreeg zij de opdracht terug
   te keren naar de basis in Singapore. De K XVII mocht geen haven aan doen en de bemanning
   moest zich onthouden van verdere berichtgevingen over de Japanse vloot. Onder de naam LTZ
   Paul Hammond reisde Creighton met een Berwick vliegboot via Nova Scotia, Canada, San
   Fransisco en het eiland Wake af naar de Noordelijke Marianen. Daar begaf hij zich volgens
   afspraak aan boord van de K XVII.
   Creighton was in het bezit van volmachten van de bevelhebber van de Britse onderzeedienst,
   Admiral Sir M. Horton, de Nederlandse Commandant Zeemacht in Londen, admiraal Fürstner en
   Koningin Wilhelmina. Deze volmachten gaven hem de autoriteit om commandant Besançon
   operationele opdrachten te geven daar de Nederlandse onderzeeboot zich onder Brits
   operationeel bevel bevond.
   Bij één van de kleine Marianen, net ten zuiden van Pagan en ongeveer 800 zeemijl ten zuiden
   van Japan werden er uit de Berwick vliegboot kratten overgeladen in de onderzeeboot. De
   Nederlandse bemanning kreeg te horen dat er kerstgeschenken in de kratten zaten afkomstig
   van hun collega`s in Engeland. De meeste kratten bevatten inderdaad jenever, bier, champagne
   en andere kerstmisspullen. Maar in één krat zat cyanidegas en in twee andere bevonden zich
   explosieven met ontstekingen en tijdschakelaars. Creighton wachtte een gecodeerd radiobericht
   af. Mocht de Japanse vloot de aanval op Pearl Harbor afbreken, zou zijn operatie opgeschort
   worden.
   De volgende dag, zondag 7 december 1941, kreeg de Britse geheime agent bevel de operatie
   voort te zetten. Die avond verliet hij de K XVII en ging terug naar de Berwick. Een half uur later
   kwam het dodelijke cyanidegas vrij en was te zien hoe de bemanning trachtte uit de
   onderzeeboot te ontsnappen. Even later explodeerde het vaartuig en zonk. Creighton stelde vast
   dat er geen overlevenden waren (bron: Go2War2).
   Na de tweede wereldoorlog hielp Prins Bernhard vooraanstaande Nazi’s vluchten via Zwitserland met
   de KLM naar Argentinië waarmee het Nederlandse koningshuis tot op heden innige familiale relaties
   onderhoudt. Bernhard hielp vooraanstaande Nazi’s vluchten samen met toenmalige minister van
   buitenlandse zaken Mr. C.G.W.H. baron van Boezelaar van Oosterhout (partijloos) in het kabinet Beel
   (KVP). Tenminste tien Nazi-kopstukken zijn na de Tweede Wereldoorlog naar Zuid-Amerika gevlucht
   met paspoorten van het Internationale Rode Kruis te Genève. Het gaat onder meer om Adolf Eichman,
   Josef Mengele, Franz Stangl, Klaus Barbie en Erich Priebke. Tot en met 1948 zijn er door het
   Internationale Rode Kruis niet minder dan 63.750 reisdocumenten aan Nazi’s afgegeven, die zonder
   meer door Argentinië als officiële documenten werden erkend. Adolf Eichman verkreeg zijn paspoort
   op 1 juni 1950 onder de valse naam Riccardo Klement, geboren te Bolzano. Op 17 juni 1950 zat hij al
   op de boot naar Argentinië. Hier vindt u ook de CIA-documenten over Hitlers verblijf in Tunja
   (Colombia)(bron: Gerard’s WOII blog)
   Van 24 juni 1945 tot 3 juli 1946: omdat Nederland vanaf 18 mei 1940 Grondwettelijk niet meer
   bestaat kon er in Nederland na de oorlog geen democratische verkiezingen worden uitgeschreven.
   Daarom heeft Koningin Wilhelmina, als opvolger van Adolf Hitler, het eerste naoorlogse kabinet
   Schermerhom-Drees ((bestond uit ministers van de SDAP (in 1946 met de VDB en CDU
   samengegaan in de PvdA), de CHU’er Lieftinck (later PvdA) en RKSP (later KVP), alsmede vijf
   partijloze ministers, van wie er later twee PvdA-lid werden)) zelf benoemd. Het Hitler-kabinet is
   daarmee onder haar leiding als staatshoofd voortgezet. Dit opvolgende Hitler-kabinet was een
   ‘koninklijk’ kabinet en wordt ook wel een ‘nood-kabinet’ genoemd. Om dit voortgezette Hitler-kabinet
   op voormalig Nederlands grondgebied onder leiding van voormalig Nederlands staatshoofd koningin
   Wilhelmina te kunnen blijven voortzetten was het noodzakelijk dat het volgende kabinet werd gevormd
   door de PvdA als opvolger van het Duitse NSDAP en de KVP omdat kardinaal Pacelli (latere Paus
   Pius XII) en Franz von Papen, vice-kanselier van Duitsland, onder rijkskanselier Adolf Hitler (sinds 30
   januari 1933), op 8 juli 1933 het Rijksconcordaat heeft ondertekend, met in artikel 14 de volgende
   passage: http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/5-juni-2012-strafaangifte-tegen-substituut-h-raski-en-onderzoeksrechter-d-jordens-hasselt.pdf

   Japan has been under Korean colonial rule since ancient time..「Emperor」「Religion」「Money System」「Mafia」…etc. All of these instruments are stronger than visible tyrant system tools for dictators. Ancient Jewish came to Japan and established shrines all over the Japan. Rhetoric of the emperor and religions also came from out-side Japan for non-Japanese origin.

   The West(Rothschild) replaced The Meiji emperor with another Korean, [Japanese National Archives,(1110001)A100317160055, Tanaka Mitsuaki document….etc]Omuro Toranosuke who came from the poor ‘Tabuse’” Korean village in Yamaguchi Prefecture became The Japanese Meiji Emperor for The West. Japanese Prime Minister Abe’s families are also “Tabuse” Koreans. They are xenophobia against Japanese and have their own strong glass ceiling strategies for Japanese enslavement what is like “The Protocols of the Elders of Zion” for Jewish. All of Japanese have been under “Tabuse” System for The West since before The WW2, and They have strong ties with the their ancient land of Korean Peninsula.

   WW2 was fake war for Zionists and “Tabuse”Koreans. They like to occupy all of ideas strategically.[Right-Wing vs Left-Wing, Russian side vs U.S.A.side, Nuclear Industries vs Anti-Nuclear ,Political party A vs Political Party B, industrial business vs environmental group ….etc]

   Japanese prime minister Abe’s grandfather is Kishi Nobusuke(He was a Japanese prime minister after WW2.), he committed massacres in China during WW2 as well as Sasagawa( His families are still ruling over all of Japan) and Kodama(He was one of the biggest right-wing Yakuza).They are from Korean National and worked for Rothschild.Japanese Emperor families and North Korea families are same blood and having strong relationship.

   hisa AUG 13, 2015, 5:20 AM http://beforeitsnews.com/blogging-citizen-journalism/2015/08/who-brought-the-slaves-to-america-2517972.html

   Zie ook the meiji period op wikipedia hoe het Westen al gepaperclipped wordt en met hun knowhow Japan geindustrialiseerd en gemilitariseerd als aanloop naar de Wereld oorlogen zoals ná ww2 het Westen weer gepaperclipped werd ten gunste van china azerbeidjan turkye en israel en uiteraard altijd de centraalbankiers asiatische aipac Wereld adel en hun joodse servants de joodse eliten.

 5. O.a. hier, kun je diep indrinken (……) wat er allemaal voor komt kijken om een PB BV erkende “journalist” te mogen worden en je bij de PB BV MSM als een vis in het water te voelen:

  =======================
  Windesheim is ontstaan in 1986 door het samengaan van de sociale academie en de Academie voor de Journalistiek in Kampen.
  =======================

  N.b.: De oprichter van PB BV is een extreem verraderlijke SS psychopaat, die om zijn eigen hachje aan het wettige vuurpeloton te onttrekken, gemene zaak heeft gemaakt met de USA/GB psychopathische massaslachters van Dresden.

  Dat geeft normale gevoelsmensen (niet psychopaten of grijze muizen) dus een duidelijke voorsprong op PB BV instituten als Windesheim…….

Geef een reactie