THIJS STAPEL VRAAGT VRIJGELEIDE VOOR MICHA ZODAT HIJ DE MICHA-CLAIM ZAAK KAN BIJWONEN

HOE DIEP MOET MICHA GAAN IN ZIJN STRIJD VOOR EERHERSTEL NA AL DIE JAREN VAN TERREUR DOOR JUSTITIE EN DE MSM? * MAAR DE OP LIST EN LEUGEN GEFUNDEERDE BOUWERKEN VAN DE MACHT ZIJN GEDOEMD NEER TE STORTEN, PRECIES ZOALS THANS IN DE VS GEBEURT MET DE RUSLAND-HOAX TEGEN DONALD TRUMP * DE CLINTON-OBAMA TERROR STATE IS GEHEEL IN DE GREEP VAN DE PEDOFILIE NET ALS DIE VAN RUTTE EN DEMMINK

[wp_ad_camp_1]

Van: Thijs Stapel
Datum: 27 oktober 2017 om 11:42:44 CEST
Aan: executie.arnhem.leeuwarden@om.nl
Onderwerp: T.a.v Demi Budding: inzake vrijgeleide voor mijn cliënt M. Kat, parketnummer 21/ 004090-14

Geachte mevrouw,

Wij spraken elkaar vanochtend telefonisch over de mogelijkheid van een vrijgeleide van mijn cliënt M. Kat, die in de zaak met het bovenvermelde parketnummer is veroordeeld door het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, reden waarom het ressortsparket Arnhem-Leeuwarden is belast met de executie van het arrest en ik mij tot u wend.

Cliënt verblijft in het buitenland en zal bij binnenkomst in Nederland onmiddellijk worden aangehouden, niet vanwege een door hem uit te zitten gevangenisstraf, maar vanwege het feit dat hij als veroordeelde zijn DNA zal moeten afstaan. Cliënt heeft zeer grote principiële bezwaren tegen die verplichte DNA-afname. Hij is ervan op de hoogte dat hij op grond van de Wet DNA-onderzoek bij veroordeelden het recht heeft om na de afname bezwaar te maken, maar zijn principiële bezwaar heeft nu juist betrekking op de DNA-afname op zichzelf. Wellicht ten overvloede benadruk ik, dat het bezwaar van cliënt niet is ingegeven door de angst dat zijn DNA-profiel een bepaalde match zou opleveren met de in de databank opgeslagen profielen, afkomstig van sporen die in bepaalde strafzaken zijn aangetroffen. Uit de documentatie van cliënt, die u neem ik aan zult raadplegen, zal ook blijken dat cliënt nimmer is veroordeeld voor delicten waarbij DNA-sporen in het kader van de opsporing van belang kunnen zijn. Het gaat hoofdzakelijk om bepaalde uitingsdelicten, zoals belediging, waarbij het meteen bekend was dat de (strafbare) uitingen van cliënt afkomstig waren.

Als gevolg van het feit dat cliënt niet wil dat hij bij binnenkomst in Nederland zal worden aangehouden, kan hij niet naar Nederland komen. Hij is daardoor niet in staat bepaalde terechtzittingen bij te wonen, onder meer een zitting in een voor hem hele belangrijke civielrechtelijke zaak bij het gerechtshof te ‘s-Hertogenbosch op 7 november a.s.

In die zaak gaat het om een grote vordering van cliënt tegen de voormalige rechter Westenberg. Cliënt is journalist en heeft in 2004 over deze rechter een artikel gepubliceerd, waarin hij heeft aangegeven dat Westenberg als rechter heeft gebeld met de advocaat van één van de partijen om zo de zaak te beïnvloeden. Westenberg heeft ontkend te hebben gebeld en is procedures tegen cliënt begonnen, als gevolg waarvan cliënt in de loop van de jaren heel veel financiële en reputatieschade heeft opgelopen. Inmiddels is komen vast te staan dat Westenberg destijds wel degelijk heeft gebeld met één van de partijen, waarmee zijn hele vorderingen tegen Kat dus op een leugen was gebaseerd. Westenberg heeft daarom misbruik van procesrecht gemaakt en heeft daarmee jegens cliënt een onrechtmatige daad gepleegd. Hij is jegens cliënt aansprakelijk voor de dientengevolge door cliënt geleden schade. De zaak bij het gerechtshof ‘s-Hertogenbosch betreft nu juist deze vordering tot schadevergoeding van cliënt en is daardoor voor hem van levensbelang.

Het is van het grootste belang dat niet alleen ik als advocaat, maar ook cliënt als betrokken partij de betreffende zitting zal kunnen bijwonen. De gevraagde vrijgeleide heeft betrekking op het bijwonen van deze zitting, op 7 november om 13:30 uur. Er is de daarop volgende dag (8 november) ook nog een zitting in een strafzaak tegen cliënt bij het gerechtshof te Leeuwarden. Het zou voor de verdediging van cliënt van belang zijn als hij ook daarbij aanwezig zou kunnen zijn, maar het verzoek om een vrijgeleide heeft eerst en vooral betrekking op zijn noodzakelijke aanwezigheid bij de zitting van 7 november a.s.

Graag verneem ik of de verantwoordelijke advocaat-generaal of andere persoon binnen uw ressortsparket bereid is de vrijgeleide te willen verlenen. Als die bereidheid bestaat, kan vervolgens worden afgesproken hoe en een ander feitelijk moet worden geregeld.

Graag verneem ik vandaag nog van u, zoals u mij ook had toegezegd. Ik wacht uw bericht af.

Met vriendelijke groet,

Thijs Stapel

Stapel Advocatuur
Kenaupark 24
2011 MT Haarlem
tel.: 023-2100101
fax: 023-2100102
e-mail: stapel@stapeladvocatuur.nl

13 Replies to “THIJS STAPEL VRAAGT VRIJGELEIDE VOOR MICHA ZODAT HIJ DE MICHA-CLAIM ZAAK KAN BIJWONEN”

 1. RatteZeKattetze weet prima dat dit verzoek wordt afgewezen. RatteZeKattetze stelt zijn afgang in deze uit door onmogelijke “eisen” te stellen.

  WAT EEN AFGANG!

 2. Ja, Theo van Gogh weigerde DNA inbreuk ook en terecht.
  Vijandelijke geheime diensten hebben te veel een vinger in de pap hier.

  Je kan nergens heen, maar van mij krijg jij in ieder geval asiel Micha.
  Ik kan je Myra Hari inmiddels eindelijk vergeven, als kostte het veel tijd en moeite, maar alsjeblieft niet nogmaals. Niet alleen voor mij, maar ook voor je reputatie bij veel anderen. Vooral niet tegen Myra, want die schat heeft is (meestal) eerlijk en altijd onder beleg van de vijand. Moge deze mollige schoonheid handig zijn met de Kalasjnikov en tenminste meer dan een Walther P5 als back-up.

 3. Het ironische is, dat zelfs als de door Micha gewenste getuigen gehoord zouden mogen worden (wat niet gaat gebeuren, wegens niet relevant), dat ze dan een voor een uit de doeken zullen doen waarom ze hun samenwerking met Micha stopten, danwel aangifte deden.
  Gerard vd Meer zal keurig uitleggen over hoe Micha z’n eigen zaak saboteerde door vdMeer een mes in de rug te steken. De Jager vertelt nog eens over Micha’s gestalk, en Klomp, Haenen en Leistra kunnen keurig uitleggen over de eindeloze stroom aan smaad, beledigingen en laster, die werkelijk nul komma nul met Westerberg te maken hebben.

  Micha schijnt steeds te (willen) vergeten dat je om in aanmerking te komen voor een schadevergoeding, dat je dan ook moet aantonen dat die persoon schuld heeft aan je inkomstenderving. Elk van je eigen getuigen kunnen een rechter makkelijk overtuigen dat je teloorgang als journalist door niks anders komst als je eigen gedrag. Want zo is het en niet anders.
  Ergo: Micha krijgt nul. Of hooguit een fooitje, en dan is de kous af.

 4. Stapel:”Wellicht ten overvloede benadruk ik, dat het bezwaar van cliënt niet is ingegeven door de angst dat zijn DNA-profiel een bepaalde match zou opleveren met de in de databank opgeslagen profielen”.

  Haha, goh, dat is nou precies waar cliënt wél schijtbang voor is; sterker, dat is nou net dat “prinicipele” bezwaar dat ie heeft. Cliënt is zelfs zeer speficiek over wat voor zaak een link op gaat leveren, nl. een moordzaak.

  En áls je dan voor een client een uitzonderingspositie wil bewerkstelligen op grond van “prinicipiele bezwaren”, dan is het minste wat je kan doen om te melden om welke principes het gaat. Maar nee, dat is alweer te veel werk voor meestertje Stapel, die tenslotte zijn loon ook maar uit toevoegingen bijeen moet sprokkelen.

 5. Stel je voor:

  Je zit in de krankzinnige martelkamer van seriemoordenaar Ed Gein, die het project heeft bedacht om de huid van je gezicht te stropen om daar een “leuk hoedje” van te maken voor Prinsjesdag.

  Je gaat nu beleefd vragen:

  Geachte hr. Gein, Omdat ik naar de verjaardag van mijn zus moet, wil ik u beleefd verzoeken om uw plannen tijdelijk op te schorten en mij toe te staan om uit uw gezellig ingerichte perceel te vertrekken.

  Graag verneem ik vandaag nog van u, zoals u mij ook had toegezegd. Ik wacht uw bericht af.

  Met vriendelijke groet,

  Stapel

 6. En nu maar afwachten, waartoe de achter een ijskoud cynisch doortrapte ‘mask of sanity’ (van democratische rechtsstaat met zgn. vrije verkiezingen) verholen naoorlogse psychopathocratie Prins Bernhard BV, bereid is…..

 7. Gokje mijnerzijds: het gerechtshof lacht Thijs Stapel vierkant uit en het verzoek om een vrijgeleide wordt afgewezen. Wat een kansloze exercitie, in de hele brief staat niet één goede reden voor zo’n vrijgeleide. “Zeer grote principiële bezwaren” is natuurlijk geen argument en wordt ook nog eens niet verder toegelicht. Bovendien kan Micha de zitting gewoon bijwonen als hij een dagje eerder naar Nederland komt. Dan kan hij z’n wangslijm vast afstaan en de dag erna wordt hij netjes door de DV&O naar Arnhem gebracht.

  Kortom: de zoveelste bij voorbaat verloren zaak van Thijs Stapel. Maar ja, die werkt niet voor niets bij de Demmink Squads.

 8. Dit verzoek moet en zal uiteraard worden afgewezen en dat weet Stapel ook donders goed.

  Zelden een advocaat gezien die bereid is zichzelf zo te verlagen.

  1. Wat?!!
   Vuile moordenaar!
   Jouw soort hoort niet in een gevangenis! Ik weet niet of je dit ooit zal lezen, maar waar jij mee weg komt, dat tolereer ik van niemand, naast de kut.
   Jij gaat betalen voor al Micha’s video’s die weggehaald zijn op Youtube!

Geef een reactie