THIS IS IT: CAMIEL EURLINGS KREEG EEN SPECIALE ‘TOM-ZITTING’ ZONDER RECHTER

‘TOM’ STAAT VOOR ‘TAAKSTRAFZITTING OPENBAAR MINISTERIE’ MAAR EURLINGS KREEG GEEN TAAKSTRAF, ALTHANS DAAR IS NIETS VAN BEKEND * HIERMEE STAAT VAST DAT HET OM ZIJN BEVOEGDHEDEN MISBRUIKT OM EURLINGS EXTREME KLASSENJUSTITIE TE BIEDEN * HIER DE BACKGROUNDS OVER TOM- EN OTP-ZITTINGEN DIE OVERDUIDELIJK NIET ZIJN BEDOELD VOOR VROUWEN-MISHANDELENDE EX-MINISTERS

EXTRA: HET ANTWOORD OP DE VRAGEN OVER EURLINGS WORDT NIET ONDERTEKEND MET EEN NAAM * WIE BEPAALT OF IEMAND EEN ‘TRANSACTIE’ KRIJGT OF EEN ‘GEWONE’ STRAF EN WAT ZIJN DE CRITERIA? * ER LIJKT SPRAKE VAN EEN STRAFBLAD MAAR DAT IS DUS BLIJKBAAR ‘GEHEIM’: IS HIERVOOR EEN WETTELIJKE BASIS? * WIE STELT KAMERVRAGEN?

[wp_ad_camp_1]

Communicatie Noord-Holland (AP Noord-Holland) Today at 11:59 AM
To: ‘micha kat’
CC: Vis, B. (Parket-Generaal)

Beste Micha,

Naar aanleiding van jouw mail kan ik je het volgende laten weten. Over de inhoud van de zaak kunnen we in verband met de privacy van de betrokkenen geen mededelingen doen. Ook omdat de zaak niet op een openbare zitting, maar op een OM-zitting is behandeld.

Het klopt dat de heer Eurlings een transactievoorstel heeft geaccepteerd. Over de inhoud van deze transactie kunnen we geen mededelingen doen.

Een nadere algemene uitleg over een OM-zitting vind je hieronder:

Afdoening
Sommige zaken kan het OM afdoen zonder tussenkomst van de rechter. Als afdoening kan het OM dan bijvoorbeeld kiezen voor een transactievoorstel (ter voorkoming van verdere strafvervolging) Voorwaarden die bij een transactie kunnen worden opgelegd zijn bijvoorbeeld : een geldboete of een leer- of werkstraf) . Indien de verdachte voldoet aan de gestelde voorwaarden van het transactie voorstel, dan vervalt het recht tot strafvervolging. Acceptie van het transactie voorstel wil niet zeggen dat een verdachte heeft erkend dat hij schuldig is. Een transactie wordt alleen aangeboden als de officier van justitie op basis van het opsporingsonderzoek voldoende bewijs aanwezig acht voor het gepleegde strafbare feit.

De wet biedt de mogelijkheid om een dergelijke transactie aan te bieden voor alle feiten waarvan de maximumstraf lager ligt dan 6 jaar.

OM- zitting
Op een OM zitting vindt een gesprek plaats tussen de officier van justitie, de verdachte en zijn/haar advocaat waarin over een voorgestelde afdoening wordt gesproken. Op een OM-zitting kan een officier van justitie een verdachte (onder meer) een taakstraf (een werkstraf of een leerstraf), een geldboete of een combinatie hiervan aanbieden. Bij deze besloten zitting is het niet de rechter die een straf oplegt maar de officier van justitie die een transactie voorstel doet om strafvervolging bij de rechter te voorkomen. Als de verdachte niet ingaat op het voorstel of niet aan de voorwaarden voldoet (bijvoorbeeld de taakstraf niet naar behoren uitvoert), wordt hij of zij alsnog gedagvaard voor de rechter.

Strafblad
In de justitiële documentatie worden de personalia van een verdachte en de gegevens van het strafbare feit geregistreerd met daarbij de wijze waarop de strafzaak is afgedaan (bijvoorbeeld transactie, veroordeling door de rechter of de sepotbeslissing door het OM). Deze Justitiële documentatie wordt in de volksmond wel strafblad genoemd.

Verklaring Omtrent Gedrag
Een strafrechtelijke afdoening gevolgen heeft voor de aanvraag voor een VOG wordt individueel bekeken door de screeningsautoriteit Justis en beoordeeld aan de hand van de vastgestelde Screeningsprofielen VOG NP. Voor meer informatie hierover kunt u zich wenden tot de screeningsautoriteit Justis. Meer informatie is te vinden op:

https://www.justis.nl/producten/vog/

Een rechtstreeks belanghebbende (slachtoffer) heeft 3 maanden de tijd om te klagen bij het gerechtshof over de beslissing van het OM om verdachte niet te vervolgen.

Met vriendelijke groet,

Voorlichting OM Noord-Holland

4 Replies to “THIS IS IT: CAMIEL EURLINGS KREEG EEN SPECIALE ‘TOM-ZITTING’ ZONDER RECHTER”

 1. Voor de zekerheid zou ik altijd een ijskoude/onverschillige morele debiel op met name Verkeer en Waterstaat (tegenwoordig Infrastructuur en Milieu) willen hebben, als ik diep donkerbruine Bernhard en zijn nakomelingen was.

  Zeker en vast!

 2. Veel zegt het ook dat us Camielleke minister is geweest van Verkeer en Waterstaat (die ca. 100 – 150 ambtenaren door toedoen van Bernhard c.s. tijdens WOII in o.a. Dresden had = wat onder de pet moet blijven), en dat hij bij de KLM terecht is gekomen (waar Bernhard zijn SS kompanen mee naar Argentinië vloog).

  Zou hier een verband zijn, met de ‘alien mindset’ van de SS -flabbergasting- verzetsheld te Londen???

 3. In Prins Bernhard BV heeft bijv. “Piet Hein” Donner (bekend als Balkenende-fluisteraar t.t.v. Golfoorlog II) een dikke vinger in de pap bij het besluit om bij oorlogsmisdaden al dan niet tot vervolging over te gaan.

  De 100% narcistische (niet normaal mee te redeneren) ‘alien mindset’ als een monoliet in actie………

  Dat zegt eigenlijk alles.

Geef een reactie