2 Replies to “TON HOFSTEDE MAAKT HET ALLEMAAL NOG VEEL ERGER -VOOR ZICHZELF”

  1. Kat, wat het lastig maakt is dat je zelf vaak de hyperbool als stijlfiguur gebruikt. In stukjes hakken, duizenden kinderen etc heb je wel degelijk gezegd in video’s. Ik snap dat het hyperbolen zijn maar dat is dus wel voer voor de trollen.
    Tweede: die voorgelezen reactie van Hofstede is belachelijk. Het kan heel goed dat Demmink een aantal medewerkers heeft ingehuurd om een kinderopvang te runnen in dat drie of vier verdiepingen tellend huis. Misschien niet eens voor ouders, maar er zijn ook kinderopvangs zoals naschoolse opvang, dan worden ze met busjes gebracht. Zoiets. Voor gehandicapte kinderen bijvoorbeeld. Dan komen daar bijna nooit ouders maar worden ze gebracht met busjes of taxi. Hoe dan ook moeten er mensen zijn die meer weten hiervan.

  2. Wat de vijand der waarheid altijd zal trachten te doen is dat alles wat binnen zijn doofpotten crimineel verborgen moet blijven doorrotten alleen nog via gecontroleerde ‘ontmaskeraars’ naar de buitenwereld kan worden gebracht. Dat zie je bij vrijwel alles dat d.m.v. poortwachters (die dat overigens vanwege hun onherstelbare maatschappelijke geconditioneerdheid lang niet altijd bewust of gecontroleerd betaald hoeven te doen!) bewust door het establishment bij een al te kritische burgerjournalistiek zorgvuldig geslepen vandaan dient te worden gehouden. DIT werk zeg maar… En die verraderlijke kruiperigheid geldt dan met name voor de nog steeds onbestraft & TO-TAAL onder hun controle verneukende hoernalistiek der Fake Stream Media hé?! Pas als zwaar bejaagde vis je omgang met de ‘macht’ wel degelijk intelligent aan, en haal de aas van het haakje zonder zelf ooit als prooi door mensverlakkers binnen je gelederen alsnog uitgeleverd te kunnen worden aan hun mensen-vretende, oplichtend-compromitterende dan wel macht-verkrachtende hoerenlopers..;

    “Het is niet verwonderlijk dat de overheid het probleem niet meteen structureel aanpakt, want zij weet formeel nog van niets. Pas wanneer een gezinsvoogdijvereniging in de loop van 1991 contact opneemt met de Afdeling Jeugdbescherming en Reclassering van het Ministerie van Justitie en met de Geneeskundige Hoofdinspectie Geestelijke Volksgezondheid over een zaak waarbij sprake zou zijn van satanisch ritueel misbruik van kinderen, is de eerste officiële melding een feit. In een signalement van 17 september 1992 informeert de Inspectie Jeugdhulpverlening de ministeries van WVC en Justitie over elf andere meldingen die bij hulpverleningsinstellingen zijn binnengekomen. Deze hebben betrekking op jeugdigen in de provincies Noord-Holland en Utrecht. Naar aanleiding hiervan wordt in overleg met Justitie besloten dat de Inspectie de aard en omvang van het satanisch ritueel misbruik zal inventariseren.”

    “Don’t be a sucker! Be like a smart fish. Take the information about the Rothschilds from the Money Masters and from Andy Hitchcock’s Rothschild Timeline but don’t fall for the trick of assuming that the Rothschilds are solely responsible for the worlds problems. Are Bill Still and Pat Carmack Jews? As I wrote HERE in response to Andy Hitchcock’s complaint that he’s not Jewish, my response is, what difference does it make if these people are Jews or not? These people are protecting Jewish crimes, such as 9/11 and the HoloHoax, so they may as well be Jews, and they may as well be collecting a salary from the Israeli Propaganda Department. Help us expose the Israeli and Zionist Jews, and demand that all Jews be investigated, not just the banking Jews.” LUISTER: MP#

Geef een reactie