TON ‘TYPFOUT’ HOFSTEDE BEWERKT THIJS STAPEL OM MICHA TE DUMPEN; DIT NA EXTREME BEDREIGINGEN

TON HOFSTEDE BLIJKT IN ZIJN EMAIL-CAMPAGNE OM MICHA TE DEMONISEREN OOK THIJS STAPEL TE HEBBEN BETROKKEN * DIT IN DE VOLLE WETENSCHAP DAT MICHA ENORME PROBLEMEN HEEFT ADVOCATEN TE VINDEN * THIJS STAPEL IS DE ENIGE ADVOCAAT DIE MICHA HEEFT VOOR ALLE STRAF- EN CIVIELE ZAKEN * EERDER DREIGDE HOFSTEDE NAAR IERLAND TE KOMEN OM MET MICHA AF TE REKENEN

Met zijn banale domheid wordt het eerder amusant. Zoiets als Paul de Leeuw, totdat je daarmee overvoerd bent en je van walging de TV uitzet of niet meer op Micha zijn site kijkt. Tijdverspilling, want tegenwoordig heeft Kat niets meer te bieden behalve een ridicule opinie. Dit schreef Ton Hofstede in een uitgebreide demoniserings-email over Micha die hij toestuurde aan ondermeer Wim Dankbaar, Adele van der Plas maar ook aan Micha’s advocaat Thijs Stapel (zij het dat Ton Typfout Hofstede het oude emailadres gebruikte van Thijs van zijn oude kantoor dat thans niet meer in gebruik is: over ‘domheid’ gesproken). De mail is recent nadat hij op deze site heeft gestaan ook gepubliceerd door Wim Dankbaar die aangeeft ‘zich erachter te scharen’. We zien er thans maar vanaf een oordeel te geven over deze handelswijze van Hofstede. Wel constateren we dat Hofstede noch Dankbaar ook maar een enkel inhoudelijk argument hebben gegeven als reactie op de kritiek van Micha maar hun toevlucht zoeken tot scheldkannonades, bedreigingen en zelfs terreur. Vanavond meer op ROA. Be there! Hieronder nogmaals in zijn geheel de demoniserings-email van Hofstede waarin hij zich expliciet opstelt achter Eric Donk die Micha ook ernstig heeft bedreigd en openlijk heeft verklaard er zijn ‘levenswerk’ van te willen maken Micha kapot te krijgen:

Van: Ton Hofstede
Verzonden: maandag 5 juni 2017 10:14
Aan: Hans Holtrop
CC: TubeYourShop Ireland; thijs.stapel@vvadvocaten.nl; Wim Dankbaar; Adèle BSVDP
Onderwerp: RE: Zinloos ?

Beste Hans,

1. TRIGGER
Micha haalt echt geen bloed onder mijn nagels vandaan. Dat kan hij helemaal niet omdat ik niet langer meer serieus neem wat hij allemaal aan smaadschrift op het internet plempt. Ik heb geen persoonlijke, waardevolle band met hem en ik weet dat wat hij zegt niet waar is, dus het raakt mij niet. En ik mis Kat niet. Ik ben voor mijn eigenwaarde niet afhankelijk van de mening van anderen.

Met zijn banale domheid wordt het eerder amusant. Zoiets als Paul de Leeuw, totdat je daarmee overvoerd bent en je van walging de TV uitzet of niet meer op Micha zijn site kijkt. Tijdverspilling, want tegenwoordig heeft Kat niets meer te bieden behalve een ridicule opinie.

Vijf jaar geleden, toen hij nog inhoudelijke informatie kreeg toegespeeld die hij mocht publiceren, dacht ik nog dat hij soms een punt had. Maar dan ben ik zo dat ik dat ga checken, zo dicht mogelijk bij de bron. Nu jaren later heb ik het een na het andere opgeblazen onzin verhaal van hem naar het rijk der fabelen kunnen zenden. Vervloessem, Riouwstraat 13. Al zijn “scoops” blijken slecht journalistiek broddelwerk te zijn. Van het niveau Peter R. de Vries, die andere procesverstoorder. Zelfde niveau, zelfde opgeblazen ego. En wellicht dezelfde financier, als je althans de stelling van Erik Donk wilt geloven over Micha met zijn Teevendealtje.

Kat wil aandacht trekken en zoekt naar bevestiging van zijn ego bij anderen. Helaas voor hem vindt hij die niet (behalve dan bij een paar verdwaalde zelf dolende zielen). Integendeel. Iedereen die ooit vriend van hem was heeft hij geschoffeerd en van zich afgestoten:
– Arend Zeevat
– Martijn Alberda
– Erik Donk
– Peter Poot
– Hüseyin Baybaşin
– Boudine Berkenbosch
– Myra de Weerdt
– Steve Brown
– vele anderen
– en nu ook Ton Hofstede.

Het resultaat? Micha heeft niemand meer behalve zichzelf. En zijn wijze van schreeuwen om aandacht maakt hem alleen maar geïsoleerder. Het is vervolgens Kat die daarop disproportioneel reageert. Wanneer je zo obsessief bent om telkens al je pijlen op één persoon te richten die niet je vijand is (zelfs ooit een vriend) en je tientallen publicaties gaat besteden aan een mislukte poging jezelf te rehabiliteren ten koste van anderen dan heb je de strijd al verloren.

2. ZWARTE MAFFIA
Dat de overheid, als dat al zo is, hem de mond wil snoeren dan heeft dat niets te maken met de juistheid van zijn stellingen. Dat is meer iets van een irritante mug die maar blijft steken, ook nadat je hem herhaald hebt weggewuifd, en je hem daarom ten slotte maar wilt doodslaan. Niet omdat die mug nou zo’n zinvolle bijdrage heeft. Maar omdat het een parasiet is die leeft op de kosten van anderen.

En zijn “geniale strijd” is al helemaal nergens (meer) te zien. Zeker Kat heeft (in meer dan 10 jaar tijd) VIER hoogtepunten gehad:
a) het boek de Demmink Doofpot
b) de confrontatie bij de auto van Demmink
c) met zijn pedo-graffiti actie
d) met zijn megafoon actie.

En dat was het. En die hoogtepunten had hij dankzij JD-TV. Erik heeft het vastgelegd en gepubliceerd. En Erik Donk heeft daarnaast nog veel meer waardevolle momenten. Demmink, Buruma, noem maar op. Daar is Kat in geen velden noch wegen te bekennen. De hoogtepunten ontstonden dus uit het teamwork, niet uit ego-Kat. En dat blijkt wel. Nu hij er alleen voor staat is er niets meer over.

3. PLAATS INNEMEN
Ik val Micha niet aan, hij mij en anderen wel. En Micha weet dat ik me door niemand laat misbruiken. Wie denkt daar ongestraft mee weg te kunnen komen vergist zich lelijk. Ik geef nooit op en vergeet niet. Micha moet haast ten einde raad zijn dat hij dit soort wanhoopsoffensieven pleegt. En wat betreft het streven naar gerechtigheid en ter verantwoording roepen, of dat nou de overheid of Kat is, dat doe ik op mijn manier, naar mijn eigen inzichten, en in mijn eigen tempo…

Als jij zijn vriend bent, steun hem dan op de juiste manier. Niet door je voor zijn karretje te laten spannen maar om hem te wijzen op de fouten die hij maakt en hem alternatieven te bieden.

Ik wens jullie beiden veel succes en een betere toekomst toe.

Vriendelijke groet,
Ton

2 Replies to “TON ‘TYPFOUT’ HOFSTEDE BEWERKT THIJS STAPEL OM MICHA TE DUMPEN; DIT NA EXTREME BEDREIGINGEN”

Geef een reactie