TOTALE PANIEK BIJ BART MOS – JAN DRIESSEN – STAATSLOTERIJ MAFIA; WANHOPIGE POGING ROET KALLT TE STELLEN

BART MOS-MAFIA PROBEERT NU DE ‘INFILTRATIE-ACTIE’ VIA HENDRIK JAN BOS EN LIESKER PROCESFINANCIERING DREIGT TE MISLUKKEN DE SCHADECLAIM GEWOON DIRECT UIT HANDEN TE SLAAN VAN DE STICHTING LOTERIJVERLIES * WIE GRIJPT IN?

Van: Bart Mos [mailto:b.mos@telegraaf.nl] Verzonden: maandag 13 maart 2017 10:16
Aan: xxx
CC: xxx
Onderwerp: Verkoop vordering Loterijverlies
Urgentie: Hoog

Geachte heer Roet, Raaijmakers en/of Van Tongeren,

Uit documenten in bezit van De Telegraaf blijkt dat de heer Roet of zijn vertegenwoordiger namens Loterijverlies BV en EEL (reg.number 011314V) onderhandelingen voert of recent heeft gevoerd voor de verkoop van de vordering van Loterijverlies/EEL op de Staatsloterij aan een derde partij.

1) Kunt u aangeven in welk stadium deze onderhandelingen zich momenteel bevinden?
2) Kunt u aangeven voor welk bedrag de vordering wordt aangeboden?
3) Uit de documenten blijkt dat Loterijverlies in ’14 en ’15 de vorderingen heeft verkocht aan EEL, wat heeft dit voor consequenties voor Loterijverlies?
4) Kunt u aangeven wat de consequenties van een eventuele verkoop van de vordering zijn voor de beslagleggingsprocedure die Loterijverlies momenteel tegen Staatsloterij (in hoger beroep) voert?

Hier het begin van het antwoord van Roet aan de door de Staat ingehuurde hitman-journalist Bart Mos:

Er is nooit sprake van geweest dat de claim van de deelnemers verkocht is/ of zou worden verkocht van de deelnemers. Dat is juridisch gezien ook wel onmogelijk nu de claim zich niet binnen het vermogen van Loterijverlies bevindt. Wij zijn wel benaderd door een louche partij, maar hebben dat afgewezen (die zijn ongetwijfeld vanuit Staatsloterij/Liesker en/of Financiën gestuurd, zodat er weer een valse kaart kan worden uitgespeeld). Liesker doet het op een slinkse/achterbakse wijze. Die partij deed het opzichtig. Vast ook een actie waar Staatsloterij/Telegraaf bij betrokken is.

Geef een reactie