UITSTEKEND NIEUWS MICHA-CLAIM (NIET BIJ DE HOGE RAAD): VOLGENDE WEEK WORDT WESTENBERG GEDAGVAARD IN KG

ADVOCAAT THIJS STAPEL LAAT VANMIDDAG AAN MICHA WETEN DAT VOLGENDE WEEK DE DAGVAARDING DE DEUR UITGAAT AAN HET ADRES VAN DE CRIMINELE EN CORRUPTE EX-RECHTER DIE ALS GEVOLG VAN DE GROUNDBREAKING PUBLICATIES VAN MICHA WERD WEGGESTUURD BIJ DE HAAGSE RECHTBANK -IETS WAT GEEN ENKELE JOURNALIST IN NEDERLAND OOIT HEEFT BEREIKT * ALS ‘BELONING’ WERD MICHA GETERRORISEERD, GERIDICULISEERD, GEMARGINALISEERD, GEPSYCHIATRISEERD EN ZELFS GEARRESTEERD EN GEINTERNEERD * HET GERECHTSHOF IN DEN BOSCH HEEFT REEDS BEPAALD: MICHA HEEFT SCHADE GELEDEN EN MOET DEZE VERGOED KRIJGEN

De hoofd-procedure van Micha tegen Westenberg ligt thans dus bij de geheel corrupte Hoge Raad waarvan de president zoals door Micha overtuigend aangetoond een bedrieger is die elf jaar lang heeft rechtgesproken vanuit een valse, geheime hoedanigheid. De Hoge Raad kan Micha’s winnende arrest van het gerechtshof in Den Bosch echter niet zomaar verscheuren (zoals gebeurde met eerdere voor Micha positieve uitspraken) maar kan de zaak alleen maar terugverwijzen naar een ander Hof die dan opnieuw -voor de 54-ste keer- moet gaan kijken of er toch niet nog een heel klein muizengaatje is waardoor ze Westenberg kunnen laten ontsnappen, een muizengaatje dat reeds 14 jaar lang niet is gevonden. Wat er nu gaat gebeuren is dat Micha een geheel nieuwe procedure opstart bij een rechtbank waarin hij in kort geding een voorschot eist op de uiteindelijk door Westenberg uit te keren schadevergoeding van 500.000 zoals geeist. Te verwachten is dat we tussen de 50.000 en 100.000 voorschot gaan eisen. Blijf de unieke zaak volgens -waarover geen medium wil berichten omdat dat positieve publiciteit oplevert voor Micha en dat is door Demmink cs. al tien jaar lang verboden.

6 Replies to “UITSTEKEND NIEUWS MICHA-CLAIM (NIET BIJ DE HOGE RAAD): VOLGENDE WEEK WORDT WESTENBERG GEDAGVAARD IN KG”

  1. Het is toch echt tijd aan het worden dat u Westenberg en wat u allemaal ondervind van elkaar gaat scheiden. Ongetwijfeld zal het uw zaak niet goed hebben gedaan, maar wat nog minder heeft geholpen is uw gedrag. U insinueert, u bedreigt, u schopt stennis, u belasterd..dat zijn dingen die gewoon niet mogen. Ook niet als iemand corrupte rechters aan de kaak heeft gesteld.

  2. Wees maar blij dat de naamgever van Prins Bernhard BV niet **rechtstreeks** de ware ‘culprit’ is in dit geval.

    Dan gaan ze over alle rode lijnen “creatief”, en zoeken ze niet naar muizengaatjes om “ZKH” te laten ontsnappen, maar worden gewoon (slordig en ongeïnteresseerd ogende) BEWUSTE juridische dwalingen uitgesproken op infantiel en ongeschoold niveau, niet passend bij feitelijke opleiding en langdurige ervaring VAN DE CORRUPTE STAATSRECHTER.

      1. Je zult aan Hof eerst moeten AANTONEN dat je schade hebt geleden, en zover zijn we nog lang niet. Het Hof heeft dus helemaal niks bepaald, zoals iedere lezer zelf kan vaststellen na lezing van het vonnis.

Geef een reactie