UPDATE MICHA-CLAIM: CRIMINELE RECHTER WESTENBERG WORDT OPNIEUW VOOR DE RECHTER GESLEEPT

OP DE DREMPEL VAN PASEN LAAT ADVOCAAT STAPEL AAN MICHA WETEN DAT WESTENBERG IN KORT GEDING ZAL WORDEN GEDAGVAARD OM EEN VOORSCHOT TE VORDEREN OP DE UITEINDELIJK UIT TE KEREN SCHADEVERGOEDING AAN MICHA OP BASIS VAN WINNEND ARREST HOF DEN BOSCH * DEZE HISTORISCHE ZITTING MOET DE REVOLUTIE INLUIDEN TEGEN DE CRIMINELE EN CORRUPTE RECHTSPRAAK VAN DE DEMMINK-PEDOFIELEN

Steeds duidelijker wordt dat Micha de rol gaat spelen van de man die als een nieuwe Hercules de Augias-stallen van onze rechtstaat gaan opruimen. Nadat hij reeds tientallen magistraten heeft exposed als corrupt, crimineel en/of pedofiel slaagde hij er begin dit jaar als eerste in de geschiedenis in een rechter persoonlijk aansprakelijk gesteld te krijgen voor schade die hij hem heeft toegebracht. Heel Nederland was stupefait en geen enkel medium durfde over deze doorbraak te berichten. Chris Klomp krijste zelfs dat het ‘allemaal niet waar is’, een typerende reactie voor iemand wiens wereld van waandenkbeelden en agressie in elkaar stort. Ook de betreffende rechter Westenberg leek zich opnieuw niet bij de realiteit te willen neerleggen en schermde met een cassatie. Volgens Stapel blijkt echter (nog) uit niets dat hij zich ook daadwerkelijk tot de Hoge Raad heeft gewend. Intussen komt Micha met een dodelijke nieuwe aanval: via een KG gaat hij een voorschot eisen op de schadevergoeding van 500.000 Euro waar hij op basis van het arrest van het gerechtshof te Den Bosch recht op heeft. Direct na Pasen gaat de dagvaarding de deur uit. De hoogte van het geeiste voorschot zal vermoedelijk 50.000 Euro bedragen. De zitting moet het begin vormen van een revolutie tegen onze criminele rechtspraak waarvan tienduizenden Nederlanders het slachtoffer zijn geworden. We hopen op een massaal bezochte zitting. Stay tuned!

6 Replies to “UPDATE MICHA-CLAIM: CRIMINELE RECHTER WESTENBERG WORDT OPNIEUW VOOR DE RECHTER GESLEEPT”

  1. Het feit alleen al dat je zo schizofreen met MSM-tools als de aan joden horige roze Khmers van heil-stijl blijft weglopen Micha, doet mij steeds resoluter tot de conclusie komen dat jij toen inderdaad een deal met DEZE schijtende zak half vergane organen hebt afgesloten waarbij je taak slechts moet zijn zoals die van Alex Jones altijd al is geweest! Namelijk de opgebouwde frustratie van het al wat meerdere ontwaakte publiek hier in Nederland nog enigszins via het stoom uit je flaporen hier op je blog identificerend voor je schaduwfinanciers en al te kunnen afblazen! Ik bedoel, telkens maar weer tegen beter weten in door blijven pruttelen dat het macht misbruikende establishment deze keer heus wel braaf & onderdanig aan je recht geldelijke eisen gaat voldoen, geeft datzelfde corrupte kliek van beroepsparasieten daar in Den Haag niet alleen hun tanende kredietwaardigheid hun o zo benodigde nep-cachet, je laadt alleen al vanwege de krankzinnigheid van dit gedrag ook nog eens de verdenking op jezelf deze poppenkast tegen betaling op te voeren van zowel je donateurs die al voor je tranentrekkende bedelacties zijn gevallen, als hen waartegen je zogenaamd de revolutie al jaren zonder enige progressie zegt te hebben opgepimpt?! Het begint volgens mijn observaties daarom al wat langere tijd zeer te vermoeien..;

    I’m not sure this Galloway ever gets anything done. All he does is bark and talk a lot of shit very emphatically. What ever happened to bringing Tony Blair to Justice? What ever happened to the video: “The Killing of Tony Blair”? Galloway looks very Jewish to me. I’ll listen to him when he actually gets something done. Other than that, he’s just a showman, an actor, always virtue signaling, always sounding outraged, always speaking of injustices, etc., and so on…But, never getting anything done? Sound familiar? “All talk and no action politicians.”

  2. Geld eisen van netwerkende psychopaten die dit zelf drukken.

    Het is hoogst interessant allemaal…..Zou Westenberg (met behulp van de knarsetandende sterke arm) gedwongen worden een ‘gullible fool’ (zo zien psychopaten dat) te betalen???

Geef een reactie