VOLKSKRANT HEEFT NIETS TE MELDEN OP KG, LAFFE HOND HULSPAS NIET AANWEZIG

ADVOCAAT THIJS STAPEL LAAT CHRISTIEN WILDEMAN ZIJN HIELEN ZIEN * WILDEMAN HEEFT GEEN BEHOEFTE MEER AAN DUPLIEK * ‘VOLKSKRANT LIJKT ER ZELF NIET IN TE GELOVEN’ * EIS TOT SCHADEVERGOEDING HEBBEN WE LATEN VALLEN, NU ALLEEN EIS TOT RECTIFICATIE * MAARTEN REIJNDERS WAS AANWEZIG * CHRIS KLOMP VOELDE DE BUI AL HANGEN EN BLIJFT WEG * WE HOPEN DAT AAN HET EIND VAN DE DAG DE BEELDEN BESCHIKBAAR ZIJN * UPDATES VOLGEN * DE VIDEO HIERONDER IS OP DE ZITTING VERTOOND

[wp_ad_camp_1]


EXTRA: MAARTEN REIJNDERS HEEFT DE ZITTING VIA TWITTER GEVOLGD MAAR HELAAS MIST HIJ DE ‘ERVARING’ OP DIT PUNT VAN MIJN GEWAARDEERDE VIJAND EN ZIJN COLLEGA-COMPLOTJAGER CHRIS KLOMP DIE HET ALLEMAAL NIET DE MOEITE WAARD VOND

Volkrant-advocate Christien Wildeman maakte een bizarre en krankzinnige fout door de datum van de gewraakte publikatie niet juist te krijgen. Ze bleef volhouden dat het stuk van Hulspas was verschenen op donderdag 24 november terwijl het verscheen in de weekend-edite van 26-27 november. Dit heeft er mogelijk mee te maken dat De Volkskrant reeds anticipeert op een rectificatie en dat ze probeerden deze in een donderdag-krant te zetten en niet in de weekeind-editie waar hij veel harder aankomt. Nadat beide partijen hun zegje deden in een ‘eerste ronde’ reageerde Thijs Stapel in zijn repliek terug op het pleidooi van Wildeman, maar die laatste zag af van de mogelijkheid daar weer op te reageren (de dupliek). In de regel wijst dat erop dat de advocaat de zaak kansloos acht. Uitspraak 28 maart.

3 Replies to “VOLKSKRANT HEEFT NIETS TE MELDEN OP KG, LAFFE HOND HULSPAS NIET AANWEZIG”

 1. ‘ Dit heeft er mogelijk mee te maken dat De Volkskrant reeds anticipeert op een rectificatie’

  Welnee, de VK heeft geen repliek nodig, omdat ze deze zaak gewoon gaat winnen op basis van de vrijheid van meningsuiting. Dat weet Kat stiekem ook wel.

 2. Je helpt PB BV zo wel legitimeren als (het naoorlogse) bevoegd gezag hier natuurlijk.

  En PB BV is gebouwd op (voortdurende) medeplichtigheid aan gruwelmoord door zich naadloos aan te sluiten bij de (grotere) macht, die alle (oorlogs)recht aan de laars lapt en die zo, als een soort ‘black hole’, alle materie naar zich toezuigt.

  Wat MK juist zo weerzinwekkend vindt bij rechters die daar steeds voor kiezen.
  Op de allereerste plaats bij de (hun illegaal aanstellende) Staat (PB BV dus), woningcorporaties, jeugdzorg, grote ondernemingen e.d..

  Een tegenspraak in zichzelf lijkt me……

 3. Misschien deugt PB BV dan toch en is het geen akelig en tot op het bot corrupt vazalstaatje van de USA/GB, waar de scheiding der staatsmachten (behalve in naam) feitelijk is uitgevlakt ?!

  Wie gelijk heeft, krijgt het ook van PB BV!

  Wat een fijn gevoel geeft dat van binnen, ik verheug me al op 28 maart. 🙂

Geef een reactie