VOLKSKRANT WEIGERT TE RECTIFICEREN EN HOUDT VOL: ‘MICHA EEN ‘PARANOIDE GEK’ NOEMEN IS ‘EEN STIJLMIDDEL”

NA HET WEEKEIND OVERLEGT MICHA MET ZIJN ADVOCAAT OVER VERDERE STAPPEN * MET DE IMPLOSIE VAN DE MSM IS HET OOK OVER EN UIT MET ALLE JOURNALISTIEKE CODES, REGELS, STATUTEN EN BESCHAVINGSNORMEN * HET IS NU FULL BLOWN OORLOG

[wp_ad_camp_1]

Van: Corine de Vries
Onderwerp: RE: verzoek om rectificatie artikel over cliënt Micha Kat
Datum: 16 december 2016 09:47:15 CET
Aan: “‘stapel@stapeladvocatuur.nl'”
Kopie: Philippe Remarque , Marc van Breda

Geachte heer Stapel,

Uw email van 15 december betreffende een sommatie namens de heer Micha Kat hebben wij in goede orde ontvangen. Ik weet niet of de heer Kat u dit heeft laten weten, maar hij heeft over hetzelfde artikel en dezelfde kwalificaties ook een klacht ingediend tegen de Volkskrant, de heren Kraak en Hulspas bij de Raad voor Journalistiek. De reactie die ik op die klacht op 7 december 2016 naar de heer Kat en de Raad stuurde, is vanzelfsprekend identiek aan onze reactie op uw sommatie. Ik verwijs u daarom naar onderstaande email voor onze reactie.

Wij zullen geen gehoor geven aan uw sommatie en wijzen enige door u gestelde aansprakelijkheid uitdrukkelijk van de hand.

Vriendelijke groet,

Corine de Vries
Managing editor
de Volkskrant, Amsterdam

Van: Corine de Vries
Verzonden: woensdag 7 december 2016 14:47
Aan: ‘drsmkat@yahoo.com’
CC: Philippe Remarque; Haro Kraak; ‘Marcel Hulspas’; ‘Raad voor de Journalistiek’
Onderwerp: FW: Klacht tegen Marcel Hulspas, Haro Kraak en De Volkskrant

Geachte Micha Kat,

In reactie op uw klachten bericht ik u graag als volgt.

Het artikel ‘Complotdenkers draait om handjevol warhoofden’ betreft een recensie van het boek ‘Complotdenkers’ van Maarten Reijnders. Recensenten hebben – net als bijvoorbeeld columnisten – een hoge mate van vrijheid om hun mening te geven. Daarbij zijn stijlmiddelen als overdrijven en bewust eenzijdig belichten geoorloofd, zie ook de Leidraad van de Raad voor de Journalistiek onder C.

De kwalificaties in de betreffende recensie vertegenwoordigen een persoonlijke mening van de heer Hulspas. Het staat de heer Hulspas vrij zijn mening op deze ongezouten wijze naar voren te brengen. Net zo goed als het u vrij staat uw mening zo naar voren te brengen. Ik merk overigens op dat u zelf beduidend verder gaat in het geven van uw mening. Ik wijs u bijvoorbeeld op uw kwalificaties van Mark Rutte als onze Pedo-Premier en Jeanine Hennis-Plasschaert als Hoer-Hennis. Ook voor de heer Hulspas heeft u een stevige kwalificatie gevonden: Sonderkommando Marcel Hulsspass. Het komt mij voor dat iemand die zelf dergelijk kwalificaties hanteert, niet moet klagen als hij zelf een keer aan de beurt komt.

Anders dan u stelt, is het niet noodzakelijk om voor de gehanteerde kwalificaties ook feiten ter ondersteuning aan te dragen. Voor zover u hiermee zou suggereren dat er geen enkele feitelijke basis zou bestaan voor de door de heer Hulspas gehanteerde kwalificaties, bestrijd ik dat.

Uw opmerking over het ontbreken van wederhoor volg ik niet. Het beginsel van hoor en wederhoor geldt immers niet voor publicaties die een persoonlijke mening bevatten, zoals onderhavige recensie, zie ook eerder genoemde Leidraad onder B.3.

Verder meent u dat het artikel van de heer Hulspas ondersteund wordt door het grote artikel van de heer Kraak in dezelfde krant. Beide publicaties staan los van elkaar. Dat beide publicaties op dezelfde dag verschenen, is toeval, en niet zoals u lijkt te willen suggereren een opzetje. U merkt terecht op dat u niet in het artikel van de heer Kraak voor komt. Ik zie dan ook geen aanleiding nader op uw klacht inzake deze publicatie in te gaan.

Uw klachten wijzen wij af.

Vriendelijke groet,

Corine de Vries

Managing editor
de Volkskrant, Amsterdam

9 Replies to “VOLKSKRANT WEIGERT TE RECTIFICEREN EN HOUDT VOL: ‘MICHA EEN ‘PARANOIDE GEK’ NOEMEN IS ‘EEN STIJLMIDDEL””

 1. Als je morele debielen er niet uitgooit, blijven ze de boel ondermijnen tot ze een cabal aan de top vormen zoals in Prins Bernhard BV.

  Dan word jij en de normaliteit eruit gegooid met ijzeren wil (bekend van Hitler).

 2. De bewering van Micha is feitelijk (en een aantoonbare leugen) en de bewering van de Volkskrant is een (adequate) kwalificatie. Ziet Micha dat verschil niet?

 3. Gewoon een vraagje. Zou je mogen ze zeggen dat ze heel TMG zouden moeten ophangen wegens landverraad in de infowar. Ik zeg niet dat iemand het moet doen maar gewoon zou het als stijlmiddel mogen. Zou je ook als stijlmiddel mogen zeggen dat ze Rutte 24 uur met een kaasschaaf zouden moeten behandelen voor het negeren van het referendum. Gewoon een vraag. Zou dat als stijlmiddel mogen. Zou je alles mogen zeggen als je maar vermeldt dat het om een stijlmiddel gaat. Dit zou mooi zijn. Ok daar gaan we dan.

 4. Goeie en adequate reactie van de Volkskrant.

  En Micha blijft hulpeloos en hopeloos al blazend en miauwend achter.

  Mooi toch dat niemand hem meer serieus wenst te nemen?

 5. Als Micha schrijft dat Marcel Gelauff ‘banden onderhoudt met pedo-netwerken’ moet hij tien maanden de cel in.
  ——————–
  Ach de onrechtvaardigheid…..van Bernhards psychopatenstaat in de staat……hoe bestaat het….

 6. ‘Er valt niet intermenselijk mee te redeneren of te onderhandelen’.
  ——————-

  Er is gewoon geen aangrijpingspunt. Daar waar je hardnekkig steeds weer een beroep op doet, is er gewoon niet.

  Je staat tegen een lantaarnpaal (of zoiets, in ieder geval ‘dead inside’) in mensengedaante te kletsen.

  Het is heel gruwelijk en oorlog krijg je (al ben je kind of bejaard) automatisch opgedrongen met deze proactieve vijanden van alle leven. Anders walsen ze je, volkomen onaangedaan/zonder verhoging van de polsslag (!), PLAT.

 7. Wij zullen geen gehoor geven aan uw sommatie en wijzen enige door u gestelde aansprakelijkheid uitdrukkelijk van de hand.
  ————————-
  Doet iedere psychopaat. Sommeren of eisen kun je deze dingen niet en aansprakelijkheid kennen ze niet.

  Ze zijn aldus GRENZENLOOS. Het (morele) verschil tussen wat zij i.c. publiceren en wat bijv. hier gepubliceerd wordt KUNNEN ZE NIET KENNEN. De normale gevoelswereld en moraliteit ONTBREEKT. Voor hen is het precies dezelfde ‘dead inside’ poging tot proactieve beschadiging.

  Daarom zijn psychopaten altijd (al hebben ze net 10 baby’s aan stukken gescheurd en opgegeten of het psychische equivalent daarvan) schuldeloos en niet aansprakelijk en daarmee DE OPTELSOM VAN WARE FUNDAMENTEEL (!) MOORDZUCHTIGE KRANKZINNIGHEID.

  ‘Er valt niet intermenselijk mee te redeneren of te onderhandelen’.

 8. Als Micha schrijft dat Marcel Gelauff ‘banden onderhoudt met pedo-netwerken’ moet hij tien maanden de cel in maar als De Volkskrant schrijft dat Micha een ‘paranoide gek’ is en de ‘koning van het gekkenhuis’ zou het ‘een stijlmiddel’ betreffen…..
  Is er een wet die het hanteren van ‘stijlmiddelen’ een alleenrecht maakt van landelijke kranten?

Geef een reactie