VRAAGJE: ZOUDEN DEZE AGENTEN JODEN AAN HUN HAREN UIT HUN HUIZEN SLEUREN OP BEVEL VAN DE PEDOFIELEN?

5 Replies to “VRAAGJE: ZOUDEN DEZE AGENTEN JODEN AAN HUN HAREN UIT HUN HUIZEN SLEUREN OP BEVEL VAN DE PEDOFIELEN?”

 1. De razzia’s op de Amsterdamse joden is niet door de Duitse bezetter uitgevoerd maar door de politie van Amsterdam versterkt met de korpsen van Haarlem en Den Haag.

  Uit het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie: “Slechts twee (!) agenten weigerden aan de razzia’s mee te doen. Zij konden hun baan bij de politie behouden.”

  De politie is een uitvoerend orgaan en politiemensen zouden het morgen zó weer opnieuw doen.

 2. O zeker, want Nederland was na de ‘Bevrijding’ niet bevrijd van de nazi’s, dat is slechts schone schijn. Neo-nazi’s trekken aan alle touwtjes, en al helemaal bij justitie.

  Ik weet nog goed dat ik in opdracht van Oscar Dros op 19 december 2005 door een hele politiemacht uit mijn huis in Assen werd gesleurd. Een halfuurtje daarvoor had ik aan een journalist van het Dagblad van het Noorden de naam doorgespeeld van een werknemer van de onder verdachte omstandigheden in Ubbergen overleden horecatycoon Sjoerd Kooistra.

  Deze werknemer was een buurman van Chanel Naomi Eleveld. Het meisje dat door de pedocrimineel Jan Stoffers uit Assen zou zijn vermoord (zegt justitie en Wicher W.) en drie weken in de kruipruimte van zijn huis hebben gelegen terwijl het tropisch zomerde (kan dus niet).

  Deze zaak was één van de vertakkingen van de zaak Michel Dutroux want Chanel Naomi werd niet gegijzeld en vermoord in het huis van Jan Stoffers maar in de kelder van CBS ‘De Tamboerijn’, waar meer dan 50 kinderen seksueel zijn misbruikt. Een van die kinderen, Niels Offereins, ‘viel’ op 6 april 2004 op 20-jarige leeftijd van de Martintoren. En OvJ Pieter van Rest vond een reconstructie niet nodig. Logisch, want tegen hem ligt er een aangifte van seksueel misbruik (m.m.g.) van Niels tussen 1995 en 2001). Een aangifte die diezelfe Pieter van Rest weigert te beoordelen) Zo rolt justitie.

  De advocaat die een heel dossier had over CBS ‘De Tamboerijn’ was Dirk van Binsbergen, ook wel bekend als de advocaat van René Lancee, de politiecommissaris van Schiermonnikoog. Die zaak koste de staat een meloen gulden aan schadevergoeding voor René. De rijksrechercheur die in die zaak meineed heeft gepleegd werd daarna raadslid in de gemeente Kollumerland, jawel in die gemeente woonde tot haar dood Marianne Vaatstra. Kort na zijn aantreden vonden ze haar in een weiland.

  Ik kwam bijna wekelijks in het kantoor van Van Binsbergen, Zuidema en De Jong. En ook ik had een kopie van dat dossier. Had, want je kunt zoiets beter niet thuis bewaren want dan gaat Monte van Capelle het zoeken als je uit je huis bent gesleurd.

  Monte had het dossier eerst al gezocht in het kantoor van Dirk toe die, ineens, van de radar verdween. Niemand wist waar hij was. Totdat ze hem vonden in het kanaal bij Stroobos, in zijn auto, en daar bovenop een heleboel water. Zijn moob was op de dag dat hij verdween nog ‘gezien’door een zendmast. Vlakbij Scheemda. Het Emergo-bos denk ik, in die buurt. Woonde de voormalig militair Chris Klomp, de ‘ster’-verslaggever van het AD daar niet in de buurt?

  Overigens in die aangifte waarin een verklaring staat over Pieter van Rest, is ook nog zoiets te lezen over twee Groningse rechters: Buijtenhuijs en Stuiver. Die zijn gezien op parkeerplaats ‘De Bosberg’ bij Appelscha, in het bijzijn van minderjarige boys. Wie daar ook werd gezien? De in Nepal voor kinderneukseks gearresteerde psychiater Piet Hein van T. uit het naburige Makkinga. Die ‘behandelde’ ook kinderen in Assen en omstreken.

  Hoe je een pedo-crimineel netwerk blootlegt? En of de agressie van justitie iets met mijn Joodse identiteit te maken heeft? Jazeker. Want toen ik uit mijn huis werd gesleurd vroeg rechercheur Edwin Kolk van de politie in Assen aan mij hoeveel shekels ik er voor over zou hebben om met Kerst weer thuis te zijn.

  Ons team is nu bezig met de verdwijning van Sicco Cuperus uit Leeuwarden. Hij werkte voor de Kmar in het kustgebied tussen Harlingen en het Lauwersmeer. Deze zaak lijkt in verband te staan met de Anjumer pensionmoorden en de zaak Vaatstra.

  Een fijne Oudjaarsdag gewenst. En schop ze weg die smeerlappen.

  1. Ons team? Laat me niet lachen, Koos. Dat zogenaamde team kennen we al van dit vonnis:

   http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBNNE:2018:5135

   ‘Ten eerste is bepleit dat niet kan worden bewezen dat verdachte degene is geweest die de ten laste gelegde teksten op internet heeft geplaatst. Verdachte heeft daartoe verklaard dat hij weliswaar onderzoek heeft verricht met betrekking tot de tandheelkundige praktijk Mondzorg Bedum , maar dat hij deze onderzoeksgegevens niet (zelf) heeft gepubliceerd. Volgens verdachte heeft hij de onderzoeksgegevens aangeleverd aan een publicist, die de informatie vervolgens op de blog “Koosgaatdoor” heeft geplaatst. Verdachte heeft ontkend dat dit zijn blog is.’

   Het hof acht deze verklaring van verdachte niet aannemelijk. Het dossier bevat een op ambtseed opgemaakt proces-verbaal van bevindingen waaruit blijkt dat verdachte ten overstaan van verbalisant [W] heeft erkend dat de informatie over tandtechnicus [eiser sub 2] uit [woonplaats] op de blog “Koosgaatdoor” van hem afkomstig is. Het hof ziet geen aanleiding om aan de juistheid van dat relaas van verbalisant [W] te twijfelen. In dat verband is van belang dat verdachte zowel ter zitting in eerste aanleg als in hoger beroep heeft verklaard dat hij degene is die het onderzoek naar tandheelkundige praktijk Mondzorg Bedum heeft verricht en dat dit onderzoek is gepubliceerd op de blog “Koosgaatdoor”. Het hof stelt daarnaast vast dat de betreffende teksten veelal in de “ik-vorm” zijn geschreven en dat in de aanhef de naam ” [gedaagde] ” is vermeld, terwijl verdachte ” [gedaagde] ” is genaamd. Gelet op het voorgaande, en het feit dat niet is gebleken dat ook andere personen teksten op de blog “Koosgaatdoor” hebben geplaatst, acht het hof wettig en overtuigend bewezen dat de ten laste gelegde teksten door verdachte op de betreffende blog zijn geplaatst. Het verweer wordt verworpen.’

   1. Dingetje, je bent een juridische nitwit. In het strafrecht draait het niet om AANNAMES maar om BEWIJS. En dat is er niet. Want de politie heeft een TDO (Team Digitale Opsporing) maar dat heeft in deze zaak met de armen over elkaar gezeten.

    Dit arrest toont aan dat de hele juridische keten corrupt is. Dat pedoseksuelen in naam van de koning worden beschermd tegen vervolging.

    Het om dezelfde reden corrupte vonnis in eerste aanleg was van ‘rechter’ Fred Janssen, een gereformeerde vrijgemaakte antisemiet van de rechtbank Noord-Nederland, locatie Assen, de plaats waarnaar bijna niemand van de kille na de oorlog terugkeerde.

    Waar het samenvattend in deze zaak om gaat is dat de ene pedoseksueel, dat is OvJ Pieter van Rest, de andere pedoseksueel, en dat is René Dijkstra de Gambiaanse kinderneuker, beschermt tegen vervolging.

    uit het dossier blijkt verder dat OvJ L. Stoltenberg-Apeldoorn politie-inspecteur Gerrit Schriemer van het Basisteam Ommelanden-West van de politie Eenheid Noord-Nederland opdracht heeft gegeven om meineed te plegen. Ik woonde al een half jaar in een andere provincie – dus buiten zijn werkgebied – en toen heeft zij hem gedwongen te verklaren dat ik ten overstaan van hem heb verklaard de auteur van het artikel te zijn. Op deze manier nam het OM wraak op hem omdat hij mijn aangifte tegen de Joris D. en Norbert H. had opgenomen die is gepuliceerd op deze webstek http://www.klokkenluideronline.is/onno-ruding-peter-rehwinkel-henk-krol/

    Hoofdinspecteur S. (Sylvia) T. Louwes, teamchef Politie Eenheid Noord-Nederland. Basisteam Ommelanden-West liet mij weten dat ze in opdracht van OvJ Pieter van Rest de aangifte tegen René Dijkstra van Mondzorg Bedum, t.a.v. het doen van een valse aangifte van smaad en het vervalsen van prints met waarschijnlijk een siteripper met nummer PLO1OO-2018060043-1, de aangifte tegen tandarts Rob Meyst wegens het ‘uitlenen’ van zijn persoonlijke AGB-code aan Dijkstra met nummer PLO1OO-2018066069-1 , en de aangifte tegen Frédérique Tinga wegens het ‘uitlenen’ van haar persoonlijke UZI-pas aan Dijkstra met nummer PL0100-2018085078-1 niet in behandeling neemt. En dat is de rode draad in al mijn zaken met dat tuig: Niet voldoen aan de stelplicht en het negeren van tegenbewijs.

    1. ‘Dit arrest toont aan dat de hele juridische keten corrupt is’

     Welnee, malloot, het toont alleen maar aan dat je dat ’team’ weer eens uit je dikke duim hebt gezogen.

Geef een reactie