WEDERHOOR CHRIS KLOMP, ONTMOETING(EN) MET VAN DER STEUR TOEGEGEVEN

LUISTER NAAR MEER DAN 10 MINUTEN SHOCKING EN GROUNDBREAKING ONTHULLINGEN VAN DE MEERVOUDIG GELOUWERDE EN RIANT DOOR DE OVERHEID BETAALDE ‘KWALITEITSJOURNALIST’ CHRIS KLOMP * LEKTE JUSTITIE DE PLEITNOTA VAN KNOOPS VIA KLOMP? KLOMP ONTKENT; KNOOPS LAAT HET ‘LEKKEN’ ‘ONDERZOEKEN’ DOOR ‘FORENSISCH EXPERTS’: EEN GROTE OPERETTE DUS * SPIN: ‘NOTA EERDER AANGEBODEN AAN DE VOLKSKRANT’ (MAAR DIE WILDEN ER BLIJKBAAR NIETS MEE DOEN HAHAHAHA) [22 Mar 2016 08:33 Outgoing]

12 Replies to “WEDERHOOR CHRIS KLOMP, ONTMOETING(EN) MET VAN DER STEUR TOEGEGEVEN”

 1. “”Me dunkt 800 artikelen maal een ca 12,50 per stuk(meer zullen op brendle niet betalen) is ca 8000 euro per jaar aan verdiensten dan die dure heroine en al die vroege uurtjes al drankjes nog…dure autos…””

  effe verder kijken dan je neus lang is >> http://www.goedmettekst.nl/wat-kost-een-tekstschrijver/

  En een kennis van mij schrijft verhalen voor Sesamstraat, en kreeg destijds betaald per letter.

 2. Overigens hoe zit dat nou met die auto van Klomp waar waar je in het gesprek zoveel waarde aan gaf??

  Heeft dat betrekking op een doorsnee Alfa Romeo ……..

 3. Já Kater gá nou eens dat wetboek bestuderen je kunt al minstens tién stuks wet tegen die klomp in geweer brengen .. daarom wilde je natuurlijk van die auto weten om beslag te kunnen leggen?

  Me dunkt 800 artikelen maal een ca 12,50 per stuk(meer zullen op brendle niet betalen) is ca 8000 euro per jaar aan verdiensten dan die dure heroine en al die vroege uurtjes al drankjes nog…dure autos…

  Daar klopt iets niet … zo riant moet van andere inkomsten komen

  Moest aan dat jonge broekie tristan van der vlis de massa moordende roofjood denken..ook pas 24 en al meerder peperdure autos …héél die familie (familie van jdl terreur academicus bob smalhout en generaal arie van der vlis) vol op in de Kinder prostituties en drughandel..sjá dán komen we r wel he?

  Is met al die Kinder verprostituerende roofjoden zo dat ze dan opeens allemaal ver boven hun stand weelden hebben en vaak ook maneges met paardjes om Kindertjes te lokken en groomen dikke autos en noem maar op..

  Zelfs die paupers van justitie hebben hele bórdélen uit Kinderbloed opgetrokken van de lagerschooltjes áf en stoppen dáár boven óp nog eens alle ván óns geroofde penningen wég in allerlei holdings en bedrijven…

  Mischien dat klomp wel méér dan één motief heeft dan een botsing met justitie om het zo vóór misbruikend Nederland op te nemen?

  Ook zijn professioneel lijkende militaire achtergrond..dat is close met demmink die over militaire vloeren kwam en komt en ook is dat erg dicht bij het koningshuis dat ie nog meer inkomsten of nog inkomsten van die dienst heeft als gangstalker of militair die per klus/hit of anders per jaar een ton premie krijgen van het vaderland. Dat zijn de gebruikelijke tarieven heden..

  Omtrent welke artikelen van jou begon klomp tegen je in het geweer te komen?

 4. Verkrachting (Art. 242 Strafrecht)

  Laatst bijgewerkt op dinsdag 18 maart 2014 19:28. | Afdrukken | E-mail | Hits: 19734

  Hij die
  door geweld of een andere feitelijkheid of
  bedreiging met geweld of een andere feitelijkheid
  iemand dwingt tot het ondergaan van handelingen
  die bestaan uit of mede bestaan uit het seksueel binnendringen van het lichaam,

  wordt als schuldig aan verkrachting gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste 12 jaren of geldboete van de vijfde categorie.

  Toelichting:

  Dit artikel beschermt zowel vrouwen als mannen tegen het gedwongen worden tot ernstige seksuele gedragingen.

  Zowel mannen als vrouwen kunnen dader zijn (een vrouw kan voor verkrachting vervolgd worden als zij een man dwingt zijn mannelijk lid in het lichaam van de vrouw te brengen) en verkrachting binnen het huwelijk is mogelijk. De verkrachter doet in letterlijke zin de lichamelijke integriteit van het slachtoffer geweld aan.

  De dwangmiddelen moeten behoorlijk zijn voordat van dwingen in de zin van dit artikel kan worden gesproken. De dwangmiddelen moeten zodanig zijn dat capitulatie van het slachtoffer normaal te verwachten was.

  Hieraan kan worden voldaan wanneer de dwangmiddelen tegen een ander dan het slachtoffer worden aangewend. Uit het bestanddeel dwingen volgt het vereiste dat de opzet mede omvat het tegen de wil van het slachtoffer doen ondergaan van seksueel binnendringen.

  Voor bewezenverklaring van het zeer ernstige misdrijf verkrachting is evenwel noodzakelijk, dat het bewijsmateriaal ook tot de overtuiging kan leiden, dat de verdachte een of meer van de ten laste gelegde dwangmiddelen heeft ingezet teneinde verzet van het slachtoffer te breken of te voorkomen, althans dat de verdachte willens en wetens voorbij is gegaan aan de aanmerkelijke kans, dat het slachtoffer bedoelde middelen en gemeenschap zou ervaren als dwang, respectievelijk onvrijwillig.

  Van dwang is sprake, wanneer men toelaat wat men, ware er geen dwang, niet zou hebben gedaan. Met andere woorden: door het geweld of de bedreiging breekt de dader de wil van het slachtoffer.

  Een slachtoffer kan ook gedwongen worden als iemand anders bedreigd wordt; bijvoorbeeld: “Ik vermoord je dochter als je de seksuele handeling niet duldt”.

  Het geweld dient van voldoende kaliber te zijn om de weerstand van het slachtoffer te breken. In artikel 81 Sr wordt met het plegen van geweld gelijkgesteld het brengen in een staat van bewusteloosheid of onmacht.

  Bij een andere feitelijkheid kan men denken aan:
  psychische druk: Een vader die psychische druk uitoefent op zijn nog thuiswonende dochter; als hij haar emotioneel onder druk zet en daarbij relationeel overwicht gebruikt. Op een dergelijke manier kunnen kinderen gedwongen worden seksuele handelingen te dulden.
  iemand die onder invloed van drugs of alcohol, zo bedreigend kan overkomen zodat men zich niet durft te verzetten;
  iemand in een bedreigende situatie brengen, bijvoorbeeld door de deur van een vertrek in een verlaten woning af te sluiten;
  ‘ernstige ongewenste intimiteiten’ op de werkvloer; een werkgever of leidinggevende die zijn positie misbruikt door seksuele handelingen af te dwingen bij een werkneemster. (de feitelijkheid moet wel zo bedreigend zijn dat het slachtoffer er ook echt door gedwongen wordt, dus geen weerstand kan bieden).

  Van bedreiging (met geweld) kan ook sprake zijn indien de dader een dermate dreigende situatie heeft gecreëerd dat de vrees van het slachtoffer (voor geweld) gerechtvaardigd is. Bedreiging met geweld kan ook door een gecreëerde situatie (deur op slot draaien).

  Bewezen moet worden dat het slachtoffer die bedreiging met geweld heeft bemerkt of als zodanig heeft ervaren. Indien het slachtoffer bepaalde handelingen niet als zodanig heeft ervaren kan van “dwingen door bedreiging met geweld” geen sprake zijn.

  Als er geen sprake is van een dwangmiddel (geweld, een andere feitelijkheid of bedreiging) dan is er ook geen sprake van verkrachting.

  Met seksueel binnendringen (het binnendringen van het lichaam met een seksuele strekking) wordt gedoeld op vaginaal, oraal of anaal binnendringen.

  Hierbij wordt niet alleen gedacht aan binnendringen door het mannelijk geslachtsorgaan maar ook door vingers of voorwerpen. Met oraal binnendringen wordt seksueel binnendringen bedoeld (pijpen). Indien de natuurlijke lichaamsopeningen uitwending aangeraakt worden is er sprake van aanranding en geen verkrachting.

  Het lostrekken van de kleding van de vrouw en het betasten van haar vrouwelijkheid om haar tot vleselijke gemeenschap te dwingen, zijn geen voorbereidingshandelingen, maar uitvoeringshandelingen, zodat in dat geval reeds sprake is van een strafbare poging tot verkrachting.

  Tongzoenen:

  Tot 12 maart 2013 viel tongzoenen ook onder het seksueel binnendringen van het lichaam (242 Sr).

  De Hoge Raad oordeelt dat een gedwongen tongzoen niet langer geldt als verkrachting (art.242 Wetboek van strafrecht). Iemand dwingen tot een tongzoen blijft strafbaar maar zou nu onder een lichter wetsartikel (art 246 Sr. feitelijke aanranding van de eerbaarheid) kunnen worden gebracht.

  Zo bedraagt de maximale gevangenisstraf voor ‘feitelijke aanranding van de eerbaarheid’ acht jaar tegenover twaalf jaar voor verkrachting. Met deze uitspraak komt de Hoge Raad terug op zijn eerdere oordeel dat ieder seksueel binnendringen van het lichaam, dus ook een tongzoen, moet worden gezien als verkrachting. Op dit oordeel bestond kritiek. Het bestempelen van een tongzoen als verkrachting zou strijdig zijn met het algemene taalgebruik.

  Daarbij werd veroordeling voor verkrachting vanwege een tongzoen vaak als onrechtvaardig ervaren omdat een tongzoen niet op een lijn kan worden gesteld met geslachtsgemeenschap of een daarmee vergelijkbare gedraging. Op grond van deze overwegingen is de Hoge Raad tot zijn gewijzigde rechtsopvatting gekomen.

  Zie voor de volledige uitspraak van de Hoge Raad LJN: BZ2653

  Uitspraken Rechtbank/Gerechtshof/Hoge Raad.

  Van door een feitelijkheid dwingen ex artikel 242Sr tot het ondergaan van handelingen die bestaan uit het seksueel binnendringen van het lichaam van het slachtoffer kan slechts sprake zijn indien de verdachte door die feitelijkheid opzettelijk heeft veroorzaakt dat het slachtoffer die handelingen tegen zijn of haar wil heeft ondergaan.

  In de onderhavige zaak was vastgesteld dat het slachtoffer aan verdachte aanvankelijk te kennen heeft gegeven niet op de seksuele toenadering van de verdachte te willen ingaan.

  Verdachte is daaraan opzettelijk voorbijgegaan door het slachtoffer te bevelen ‘zich van onderen te gaan wassen’; haar te zeggen dat hij seks met haar wilde hebben en met haar wilde vrijen; haar te bevelen haar nachtjapon en onderbroek uit te trekken; met zijn lichaam op haar te gaan liggen; haar te zeggen dat ze haar benen wijd moest doen en zijn penis in haar vagina te brengen.

  Gelet op de geringe weerbaarheid van het slachtoffer waarvan de verdachte op de hoogte was, de hiervoor omschreven gedragingen en mondelinge uitlatingen van de verdachte leverde dit een zodanig lichamelijk en geestelijk overwicht op dat het slachtoffer daaraan geen weerstand kon bieden en zich gedwongen voelde aan verdachte’s wensen te voldoen.

  Daarom is hier in dit geval sprake van ‘door feitelijkheden dwingen’ en verkrachting. Zie voor de hele uitspraak van de Hoge Raad HR 10-10-06 LJN AY6940.

 5. Overigens moet je beter luisteren naar wat iemand in eerdere gesprekken verkondigd zoals ik ook al eerder aangaf, schijnbaar is dat heel moeilijk en loop je de woorden weer te verdraaien, op deze wijze kan ik ook iedereen wat aanpraten en personen als schuldige neerzetten.

 6. Overigens lijkt me dat je nog wel terrecht kan tegen betaling bij justitie, maar meer als komische act bijv voor de bonte avond.
  Misschien kan Klomp een goed woordje voor je doen.

  Aangezien je destijds bij het NOS terrain ook groot applaus kreeg van de toehoorders voor je talent.

 7. nou dat was weer gezellig, overigens de laatste 2 min van het audio fragment was voldoende geweest.

  Misschien toch wel een goede suggestie van Klomp om eens keer het wetboek door te nemen, hoe bepaalde zaken worden gesteld ………. en aangezien je alle tijd hebt ………..

  Wel frappant dat je op Klomp onderzoek doet, en vervolgens domme vragen gaat stellen wat voor auto hij heeft. Overigens wat wil je hier uberhaupt mee aantonen???

  Ook hillarisch het onderbuik eureka van Kat , en vervolgens afgemaakt worden door Klomp.

  Overigens vind het leuke gesprekjes, verheug me nu al weer op de volgende …

Geef een reactie