WEER RIGHT ON TRACK: BOEKHOUDFRAUDE ING TEN BEDRAGE VAN… 348 MILJARD EURO, MEER DAN DE INKOMSTEN VAN NL IN 2018

ENIGE DAGEN GELEDEN SPRAKEN WE DE VERWACHTING UIT DAT DE FRAUDE BIJ ING WAARSCHIJNLIJK VEEL ERGER IS DAN GEDACHT * NU KOMT AAN HET LICHT DAT ING DE BALANS VERVALSTE VOOR HET MINDBOGGLING BEDRAG VAN 348 MILJARD * DE INKOMSTEN VAN DE NL STAAT IN 2018 WAS 282,5 MRD

Heeft u kennisgenomen van het jaarverslag van ING over 2016, waarin de post «loans and advances to customers» over de jaren 2014 en 2015 met maar liefst 185 en 163 miljard euro door ING naar boven wordt bijgesteld? (pagina 111 van het jaarverslag)? Aldus de eerste van een serie van 20 kamervragen van de leden Omtzigt en Ronnes (CDA) aan minister van Financien. Deze explosieve vragen zijn geheel verzwegen door de MSM. Dat is opmerkelijk omdat bijvoorbeeld RTL in 2016 wel melding maakte van een boekhoudfout van.. 1 miljard! De precieze interpretatie is voer voor specialisten (als die het al weten) maar duidelijk is dat het om fraude gaat omdat in 2016 eerdere balansen moesten worden ‘bijgesteld’. Deze balansen waren immers reeds ‘officieel goedgekeurd’ door de externe accountants. De reden voor deze dramatische bijstellingen is niet bekend, maar ongetwijfeld hebben deze grootste bijstellingen uit de Nederlandse (en misschien wel wereldgeschiedenis) hebben plaatsgevonden onder extreme druk. Het gaat om een bedrag van 348 miljard dat blijkbaar buiten de boeken is gehouden maar in 2016 alsnog de balansen in ‘binnengefietst’. Dat de accountants volledig medeplichtig zijn aan dit criminele spel blijkt uit vraag 16: Heeft u er kennis van genomen dat ING op 20 maart 2017 bij de jaarrekening van KPMG over het boekjaar 2016 van ING (ook) een verklaring heeft gedeponeerd in de Verenigde Staten die EY reeds op 29 februari 2016 heeft ondertekend met een disclaimer ten aanzien van de door KPMG uitgevoerde correcties over de jaren 2014 en 2015? Kunt u uitleggen waarom ING gewacht heeft tot begin 2017 met het deponeren van deze verklaring uit 2016 over correcties van boekjaren 2014 en 2015? Wie gaat Jan Peter Balkenende, Hans Weijers en de rest van de ING crime-gang arresteren?

Geef een reactie