WERKTE DE HOGE RAAD IN OORLOG SAMEN MET DE NAZI’S? NOU, DAN MOETEN JULLIE DEZE VIDEO EENS BEKIJKEN! DEEL 8 HOGE RAAD

EXTRA: NESET TEMIRCI SCHIJNT EEN ZAAK VOOR DE RECHTER TE KRIJGEN WAARIN HET KONINGSHUIS WORDT AANGEKLAAGD WEGENS MOORD * WE WETEN NOG NIET PRECIES HOE DIT ZIT MAAR GAAN JULLIE BERICHTEN! * LUISTER NAAR NESET IN ZIJN REACTIE OP DE AANVAL VAN NICO VAN DEN HAM

8 Replies to “WERKTE DE HOGE RAAD IN OORLOG SAMEN MET DE NAZI’S? NOU, DAN MOETEN JULLIE DEZE VIDEO EENS BEKIJKEN! DEEL 8 HOGE RAAD”

  1. De kans dat Vervloesem opstaat om die tape uit Zandvoort te vertonen is groter.

   Micha is al weer 3 à 4 kinder-etende fantasietjes verder…

 1. Als je de gedegenereerde staat goed observeert waaruit de mensheid momenteel bestaat, dan vind ik de kijk binnen haar inzichtelijke professie zo gek nog niet. Doet natuurlijk niets af aan de kringen waarbinnen het gedrocht uiteraard vanwege opportunistische mensen melkende intenties inderdaad puur en alleen gericht is op een übersloofjes verneukmodel..;

  “Het is interessant te bezien in hoeverre het de overheid vrij staat de keuzemogelijkheden in de gezinssfeer te beïnvloeden. Zo richtte de regering-Balkenende (iv) in 2007 haar beleid op de terugdringing van abortus onder meer
  door te stimuleren kinderen ter adoptie aan te bieden. Kan een kind dat met een aangeboren afwijking ter wereld komt, de overheid aanspreken omdat het zonder dit beleid waarschijnlijk niet geboren zou zijn? Kan de overheid met
  dergelijk beleid een juridisch laakbare inbreuk maken op de grondrechten (persoonlijkheidsrecht, recht op gezondheid) van het kind? Kan een kind dat is geadopteerd maar niet gelukkig is, de overheid erop aanspreken dat dit beleid jegens hem verkeerd was? Nog urgenter is de vraag naar de wijze waarop verzekeraars zullen en kunnen reageren op door ouders gemaakte keuzes. Stel dat een vrouw op haar 39ste zwanger wordt. Ze heeft dan meer kans op een kind met een aangeboren afwijking, zoals het syndroom van Down, dan een vrouw die op haar zestiende zwanger wordt. De 39-jarige besluit geen prenatale diagnostiek te doen verrichten. Zij weet dat aan prenatale diagnostiek ook risico’s verbonden kunnen zijn, zij wil niet het risico lopen dat door de diagnostiek de zwangerschap vroegtijdig afbreekt en zij zou het kind, ook als het een aangeboren afwijking zou hebben, toch willen houden. Het kind dat zij ter wereld brengt heeft het syndroom van Down en moet snel na de geboorte een hartoperatie ondergaan. Hieraan zijn uiteraard hoge kosten verbonden. Voor beantwoording van de vraag of verzekeraars gevolgen mogen verbinden aan een dergelijke keuze, moeten we ook kijken naar de sociale context waarin die keuze wordt gemaakt. Het is niet denkbeeldig dat er een tijd komt waarin de handelwijze van de 39-jarige vrouw door een meerderheid van de medemensen als ‘ongebruikelijk’ of zelfs ‘onwenselijk’ of ‘onbehoorlijk’ wordt beschouwd.
  Vanuit de gedachte dat mogelijkheden die bestaan moeten worden benut, wordt de betreffende vrouw dan gezien als iemand die onverantwoorde risico’s neemt. Haar keuze om het kind hoe dan ook te houden wordt als afwijkend aangemerkt. Het meerderheidsstandpunt vindt bovendien dat de vrouw de maatschappij opzadelt met onnodig hoge kosten. Aan het uitgangspunt dat in beginsel iedere binnen de grenzen van het recht gemaakte keuze ten aanzien van een ongeboren kind even goed is, wordt dan geknaagd. Sluipenderwijze zal een verandering in maatschappelijke opvattingen de gevolgen van de te nemen keuzen beïnvloeden. In verband daarmee kan een verzekeraar ook anders aankijken tegen de keuze van de vrouw. Hij kan bijvoorbeeld in zijn polis aangeven dat de nadelige gevolgen van maatschappelijk duidelijk afwijkende keuzes niet zijn verzekerd. De vrouw kan dan nog dezelfde keuze maken, maar als zij een kind met een aangeboren afwijking zou krijgen, moet ze de daarmee gepaard gaande kosten zelf betalen. Een dergelijke ontwikkeling kan worden geblokkeerd, door verzekeraars zelf of door de wetgever. Bedacht moet echter worden dat op lange termijn de wetgever, die de mening van de meerderheid in zijn wetgevende activiteiten laat doorklinken, niet noodzakelijk oog houdt voor de
  waarde van minderheidsopvattingen.”
  Beïnvloeding van de ‘vrije’ keuze (blz. 126/127)

  1. “(PS: WAAR IS KLOMP?)”

   Die is zich alvast een koosjere poep lap van een serpententong aan het bruinlikken voor het geval hij zo meteen tijdens de ultieme dan zeker wel globale jodenverdelging 9.99 bij zijn voormalige afpersers, lafhartig zoals de hoernalist is uitgepoept, moet schuilhouden?! Nogmaals, de moffenhoeren waren er niets bij. Wat een gecabaliseerde demonenlatrine zeg? De Kreek kennende gaan de joden hiermede tijdens zijn hoger beroep uiteraard weer eens voor de aller laatste keer universumwijd finaal van hun slachtofferschapshitsigheid terugkomen!

 2. Heerlijk, die filmpjes waarin Micha zijn fantasie de maximale vrije loop laat, en daarmee een stevige inkijk geeft in zijn misvormde psyche. En dat alles op basis van alleen maar het lezen van de titel van een boek. Hij is nog niet één regel verder gekomen dan dat!!

  Nog lekkerder is het om te volgen als voormalig bevriende plottertjes fittie met elkaar krijgen, zoals nu met de voormalige ORP-partijgenoot boosopa ham, en wat die fantast Temerci over hem te vertellen heeft. Vroeg of laat is het altijd wel een keer prijs…

Geef een reactie