‘WESTENBERG-ADVOCAAT CROISET VAN U. MET KONING WILLEM NAAR CHINA AD 800 EURO PER UUR’

EXTRA: NA PREMIER VAN ENGELAND (TED HEATH) NU OOK PREMIERS VAN AUSTRALIE BESCHULDIGD VAN HET MISBRUIKEN EN MARTELEN VAN KINDEREN OP ELITE-PEDO-‘FEESTEN’ * PAST MARK RUTTE OOK IN DEZE RIJ?

KAN HET NOG KRANKZINNIGER? NOG SATANISCHER? KAN HET PLUNDEREN VAN DE PUBLIEKE MIDDELEN NOG SCHAAMTELOZER EN MISDADIGER? * TONNEN GEMEENSCHAPSGELD VOOR VREET- ZUIP- EN NAAI-TRIP CROISET VAN UCHELEN NAAR CHINA IN DELEGATIE KONING WILLEM * KLOKKENLUIDER: CROISET DECLAREERT 800 EURO PER UUR BIJ ORANJE

[wp_ad_camp_1]

Westenberg-advocaat Arnold Croiset van U. had even ‘geen tijd’ te voldoen aan een arrest van het gerechtshof te Den Bosch dat niet honderd procent in zijn straatje van pas kwam. De reden: hij had het ’te druk’ met de inpakken van zijn smokings, rokkostuums, lederen broeken en niet nader te omschrijven ‘hulpstukken’ voor zijn trip met koning Willem naar China. Dankzij adequaat ingrijpen van Micha heeft de advocaat des konings alsnog aan het bevel van de rechter voldaan en de stukken die bewijzen dat zijn client Westenberg een corrupte crimineel is aan Micha’s advocaat verzonden. Nu melden ons bronnen dat Croiset de complete trip -dag en nacht- ten dienste van koning Willem kan declareren ad 800 euro per uur. Zal wel niet kloppen. Zal wel malicieuze ‘lasterpraat’ zijn bedoeld om hem ‘in diskrediet te brengen’ net als de ‘infame beschuldigingen’ aan het adres van zijn client Westenberg dat hij ‘advocaten zou bellen’. De situatie in Nederland anno 2015 is aldus: alles wat wordt gezegd ten nadele van de ‘elite’ is ‘vuige laster’ dan wel ‘smaadschrift’ (zoals Micha’s bewering over Marcel Gelauff) maar alles wat ten nadele wordt gezegd van de gewone man en van de vijanden van de elite is de waarheid. We zullen de komende week proberen te verifieren of en zo ja hoeveel Croiset van U. opstrijkt voor zijn China-reis met de koning. Ni hao!

3 Replies to “‘WESTENBERG-ADVOCAAT CROISET VAN U. MET KONING WILLEM NAAR CHINA AD 800 EURO PER UUR’”

 1. Waarom willen psychopaten (en dit met een krankzinnig energieke ‘drive’) steeds soeverein worden (als president een dictator/tiran), hoewel ze daar (zoals Van Nassau) de benodigde hoog-menselijke talenten totaal NIET (integendeel!) voor hebben ?

  Dan kunnen ze zeggen: “IK ben een prins en IK doe -absoluut grenzenloos- wat IK wil. Jij bent niets”!

  Dit onder perfide dekmantel van in ledigheid bedachte termen als (kennelijk liefdevol massamoordende) “Vader des Vaderlands”, “Held van Waterloo” of “Moeder van het Verzet”.

 2. Ja, ni hao. Droogstoppels Fortuin declareert ook geen toevoegingstariefje om o.a. documenten te verdonkeremanen en staatsrechters zoals H.A.A.G. Vermeulen ervan te overtuigen dat 2 + 2 = 5 (zoniet vandaag, dan was dat toch zo in 1945).

  De kosten die dit psychopathisch systeem de samenleving oplevert zijn (kenmerkend) grensoverschrijdend/moordend. Baten blijven uiteraard sterk achter bij wat tegenover dergelijke (absurde) kostenposten normaal zou zijn.

  Het blijft echt niet bij de min of meer rechtstreekse ca. 300 miljoen Euro per jaar voor het krankzinnige Oranje theater.

  De maatschappelijke kosten i.v.m. psychopathie zijn (laat staan internationaal) nauwelijks te overzien.

  Hoeveel mensen van het moreel hoogbegaafde, hooggevoelige kaliber van een Erasmus, Charles Dickens of Bettine von Arnhim Brentano of “die Günderrode” zelve, al door toedoen van deze ware krankzinnigen in het ongeluk zijn gestort en gefnuikt/(het psychische equivalent van) de hals afgesneden…..

Geef een reactie