YEHUDI MOSZKOWICZ, DE MICHAEL AVENATTI VAN NEDERLAND, WORDT EINDELIJK AANGEPAKT EN UITGESCHAKELD

YEHUDI MOSZKOWICZ HEEFT ZIJN HAND NU DEFINITIEF OVERSPEELD DOOR NAMENS DE CORRUPTE EN CRIMINELE PEDO-RECHTSTAAT TE INTERVENIEREN IN DE ZAAK-WESTENBERG * MOSZKOWICZ HEEFT EEN SPOOR VAN CRIMINALITEIT EN DELICTEN GETROKKEN DOOR NEDERLAND EN IS ZONDER ENIGE TWIJFEL DE GROOTSTE CRIMINEEL UIT DE GSCHIEDENIS VAN DE NEDERLANDSE BALIE * LUISTER HIER NAAR HET GESPREK DAT MICHA HAD OVER MOSZKOWICZ MET ZIJN ADVOCAAT THIJS STAPEL [20 Feb 2020 12:13]

Van: Thijs Stapel
Datum: 17 februari 2020 om 18:06:12 CET
Aan: “mr. Y. Moszkowicz || Moszkowicz Advocaten Utrecht”
Onderwerp: Antw: Westenberg /Kat (0096033-0000002)

Geachte confrère,

U heeft, zonder cliënt of mij daarvan in kennis te stellen, beslag gelegd op de vordering van cliënt op de heer Westenberg. Uit die manier van handelen blijkt dat u de in 2014 tussen u en cliënt gesloten overeenkomst kennelijk voor ontbonden houdt, waarover het laatste woord wat cliënt betreft nog niet is gezegd, want hij verzet zich tegen die ontbinding.

In de overeenkomst was onder meer bepaald dat u het vonnis uit 2012 niet ten uitvoer zou leggen en dat mijn cliënt de tegen u gedane strafrechtelijke aangifte zou intrekken. Nu u uw verplichting tot het niet ten uitvoer leggen van het vonnis na uw eenzijdige ontbinding naast zich neerlegt, staat het cliënt vrij op zijn beurt de aangifte tegen u te doen herleven. Het feit dat ik dat onder uw aandacht wil brengen heeft niets te maken met afdreiging. Het is niet meer dan de simpele constatering van het feit, dat – indien de ontbinding rechtsgeldig zou zijn – mijn cliënt het recht heeft de aangifte te doen herleven.

Met vriendelijke groet,

Thijs Stapel

Op 17 feb. 2020 om 13:06 heeft mr. Y. Moszkowicz || Moszkowicz Advocaten Utrecht het volgende geschreven:

Geachte confrère,

Ik waarschuw u dat onderstaande tekst sterk lijkt op een vervulling van het bepaalde in art. 318 sr.

Hoogachtend,

Y. Moszkowicz

Van: Thijs Stapel
Verzonden: vrijdag 14 februari 2020 12:55
Aan: Micha Kat
Onderwerp: Re: Westenberg /Kat (0096033-0000002)

Ha Micha,

Ja, als Moszkowicz het standpunt inneemt dat het convenant is ontbonden dan bestaat het dus niet meer en kun jij ook van jouw kant bepaalde acties laten herleven. De vraag is of Moszkowicz daarop zit te wachten dus wellicht is het een idee als ik hem benader met de vraag of hij zich realiseert dat hij er door zijn ontbinding voor heeft gezorgd dat jij ook jouw strafrechtelijke aangifte weer wilt doen herleven. We kunnen hem dan de keus geven: of beslag intrekken, waarna beide partijen de afspraken van destijds alsnog zullen nakomen of het beslag niet intrekken waarna jij de aangifte zult doen herleven. Wellicht heeft dat nog enig effect.

Met vriendelijke groet,

Thijs Stapel

3 Replies to “YEHUDI MOSZKOWICZ, DE MICHAEL AVENATTI VAN NEDERLAND, WORDT EINDELIJK AANGEPAKT EN UITGESCHAKELD”

 1. Hilarisch. Mafkat denkt Yehudi aan te kunnen. De laatste die dat dacht is inmiddels meer dan 900.000 euro aan dwangsommen kwijt en bijna failliet. Deze strijd ga je glorieus verliezen, Kat. Al was het maar omdat Yehudi ongeveer 1000x beter is dan Stapel. Verder sluit ik mij aan bij de vorige reactie. Al in 2012 heeft een rechter in kort geding besloten dat een eventuele schadevergoeding slechts zal worden toegekend over de twee jaar na de vermeende onrechtmatige daad van Westenberg. In die zaak werd de geschatte vordering van Kat (300.000 euro) al teruggebracht tot een geschatte 80.000 euro. Dat is ruim minder dan het beslag van Yehudi.

 2. Het is allemaal heel simpel, heer Kat.

  Op 7 april 2014 sloot u een overeenkomst met Yehudi Moszkowicz, waarin hij de dwangsommen liet varen en u de tuchtklacht tegen hem liet vallen. Een win-win-situatie voor u beiden.

  In die overeenkomst was de volgende passage opgenomen:

  3.3 Partijen zullen zich niet onrechtmatig/diffamerend over elkaar uitlaten.
  3.4 Partijen onthouden zich van iedere mededeling over het verleden.

  En wat doet u vervolgens? U laat zich openlijk op uw website onrechtmatig en diffamerend over Moszkowicz uit en doet daarnaast mededelingen over het verleden. Enkele voorbeelden:

  https://www.revolutionaironline.com/micha-over-de-zaak-westenberg-op-7-11-om-1330-hof-den-bosch-waar-yehudi-m-een-moordaanslag-pleegde-op-michas-aanhangers/

  https://www.revolutionaironline.com/yehudi-moszkowicz-na-moordaanslag-op-micha-aanhangers-nu-bedreigingen-van-wim-dankbaar/

  https://www.revolutionaironline.com/breaking-panische-toga-crimineel-yehudi-gebeld-door-micha/

  En nu ook weer in bovenstaand artikel.

  Moszkowicz hoeft maar even op zijn eigen voornaam te zoeken op uw website en de bewijzen voor het verbreken van de overeenkomst worden hem keurig aangeleverd. Dat verbreken van de overeenkomst deed u bij uw volle bewustzijn, heer Kat, door na ondertekening van de overeenkomst toch over Moszkowicz te blijven schrijven. Dat was uw eigen keuze en u had het niet hoeven doen. De consequenties ervan worden u nu duidelijk: de dwangsommen ter waarde van meerdere tonnen worden toch doorgezet en u kunt daardoor op voorhand een eventuele schadevergoeding van Westenberg linea recta aan Moszkowicz overdragen. U gaat er geen cent van zien. En dat alleen maar omdat u, ondanks de overeenkomst, in een paar domme driftbuien tóch weer over Moszkowicz schreef.

  Daarnaast: u gaat geen schadevergoeding krijgen. U was namelijk tot 2010 in dienst bij meerdere opdrachtgevers, pas rond dat jaartal werd u overal ontslagen. Westenberg spande zijn proces tegen u aan in 2004. U heeft dus nog zo’n zes jaar ongehinderd verder kunnen werken bij onder meer advocatie.nl. Ook heeft u nog jarenlang gewerkt voor het Advocatenblad. Met andere woorden: uw inkomstenderving en reputatieschade kan aan van alles gelegen hebben maar niet aan Westenberg.

  1. Correct. Al in 2012 is de vermeende vordering in kort geding besproken. Toen oordeelde een rechter al dat Advocatenblad en Advocatie buiten de vordering vallen. Overigens oordeelde de rechter toen ook dat als er al schade is geleden, dit niet verder draagt dan twee jaar na de vermeende onrechtmatige daad van Westenberg.

Geef een reactie