ZAAK-EENVANDAAG NAAR CLIMAX: BUIGT DE RAAD VOOR DE STAATSTERREUR?

DE MSM LIJKEN HET ‘OP TE GEVEN’ EN GAAN NU FULL FORCE VOOR DE MANIPULATIE, HET BEDROG EN DE PROPAGANDA ZONDER VERDER NOG DE SCHONE SCHIJN TE WILLEN OPHOUDEN * ZEROHEDGE: MSM ADMITS IT MAY ‘NEVER RECOVER’ FROM 2016 ELECTION

micha kat Today at 12:19 PM
To: Raad voor de Journalistiek
CC: Sjoerd Fennema paul.schram@eenvandaag.nl jan.kriek@eenvandaag.nl
Message body

Geachte mevrouw Koene,

Nu EenVandaag bij monde van de heer Fennema heeft gereageerd richting klagers, lijkt me enig overleg op zijn plaats, met name gezien het feit dat Fennema zonder blikken of blozen leugens debiteert. Hij verwijst naar ‘een blog’ op de site van EenVandaag dat niet bestaat. Tevens stelt hij in strijd met de waarheid dat ‘contact is gezocht met de makers van complotsites’. Daarenboven beschuldigt hij de ‘complotdenkers’ -dus in feite de klagers- ervan dat ze ‘niet wilden meewerken’. Fennema schrijft:

Al gauw bleek dat wij te maken kregen met een grote mate van wantrouwen. En een zeer geringe bereidheid om mee te werken. Ons werd duidelijk gemaakt dat we pas als gesprekspartner geaccepteerd zouden worden, als we eerst zouden toegeven dat we de opzet of zelfs (overheids) opdracht hebben om bepaalde ‘waarheden’ aan het oog van het brede publiek te onttrekken

Met name dat laatste steekt buitengemeen, omdat diverse klagers zich hebben aangeboden bij EenVandaag om de andere kant te belichten. Met deze reactie demoniseert Fennema de complotdenkers nog veel erger dan in de uitzending reeds geschiedde.

De reglementen van de Raad voorzien voor zo ver mij bekend niet in de situatie waarin het betreffende medium op vexatoire dan wel leugenachtige dan wel diffamerende wijze reageert. Kunt u thans bevestigen dat de klacht in behandeling wordt genomen?

Met vriendelijke groet,

Micha Kat

2 Replies to “ZAAK-EENVANDAAG NAAR CLIMAX: BUIGT DE RAAD VOOR DE STAATSTERREUR?”

  1. Laten we het kernprobleem en het allerbelangrijkste niet vergeten:

    Psychopatentest eerst, psychopatentest NU, psychopatentest eerst, psychopatentest NU enz. enz.

Geef een reactie