ZAAK-GELAUFF EN DE LAATSTE ADEM VAN DE RECHTSTAAT

MICHA WERD VERVOLGD OMDAT HIJ GELAUFF BESCHULDIGDE VAN HET ONDERHOUDEN VAN BANDEN MET PEDO-NETWERKEN… VERVOLGENS WORDT HIJ VEROORDEELD… DOOR EEN RECHTER DIE MIDDEN IN DE PEDO-NETWERKEN ZIT! * HIERMEE IS DE ROL VAN GELAUFF EN DE NOS BIJ HET WITWASSEN VAN CRIMINELE PEDOFIELEN EENS TE MEER VASTGESTELD * LEES OP HHC: DE LAATSTE ADEM
[wp_ad_camp_1] Smaad, een voorzetje. Vul in en kleur de plaatjes…

1. Smaad(schrift) is een klachtdelict waarbij iemand niet kan worden vervolgd als hij te goeder trouw mocht aannemen dat het te laste gelegde feit waar is én dat het in het algemeen belang was dat dit feit te laste werd gelegd.

Ondanks dat Kat al zijn aantijgingen vergezeld heeft laten gaan van tal van voorbeelden, argumentaties en bewijzen én gedaan in het algemeen belang, heeft de rechtbank daar geen enkele aandacht aan besteed.

Onderliggende uitspraken zijn gedaan in het licht van de jarenlange strijd van Kat tegen de verwerpelijke, pedofiele gedragingen van S.G. Joris Demmink. Niet alleen hebben o.a. de NOS (Marcel Gelauff) en o.a. Elsevier (Gerlof Leistra) aantoonbaar gepubliceerd a decharge van Demmink maar zeker ook niet of nauwelijks a charge.

Gezien het feit dat in januari 2014 door het gerechtshof Arnhem aan het OM is opgedragen om alsnog vervolging in te stellen tegen Demmink, bewijst afdoende dat Kat het algemeen belang diende én dat hij te goeder trouw mocht aannemen dat zijn uitspraken tegen de NOS en Elsevier op waarheid berustten.

2. Er is bovendien sprake van vaste jurisprudentie dat de beledigde persoon persoonlijk moet zijn aangesproken én dat hooggeplaatste personen uit o.a. de politiek, het bedrijfsleven en de media zich meer moeten laten welgevallen dan de gemiddelde burger.

Zo zijn de uitspraken van Kat bij herhaling gericht tegen de NOS (Marcel Gelauff) én tegen Elsevier (Gerlof Leistra). In het vonnis van de rechtbank komt de naam NOS, in combinatie met Gelauff ongeveer 29 keer voor en in ongeveer 9 gevallen daarvan worden de namen van Gelauff en Leistra zelfs gezamenlijk genoemd. In de uitspraken van Kat worden door de rechtbank ook genoemd: De Volkskrant (6 keer) en NRC (ook 6 keer).

Het is dus evident dat nagenoeg alle uitspraken van Kat zijn gericht tegen alle media (MSM) die volgens hem in deze voornamelijk vertegenwoordigd zijn door personen als Gelauff van de NOS en Leistra van Elsevier. Maar niet uitsluitend door hen alleen, gezien zijn aanvullende opmerkingen t.a.v. van de Volkskrant en van het NRC.

3. Journalistieke vrijheid van meningsuiting gaat verder dan die van de gemiddelde burger, zie https://nl.wikipedia.org/wiki/Vrijheid_van_meningsuiting.

“The Court reiterates that the press plays an essential role in a democratic society. (…) freedom of expression is applicable not only to ‘information’ or ‘ideas’ that are favourably received or regarded as inoffensive or as a matter of indifference, but also to those that offend, shock or disturb the State or any section of the community. In addition, journalistic freedom also covers possible recourse to a degree of exaggeration, or even provocation ”

Ook hier is duidelijk dat de rechtbank volledig voorbij is gegaan aan de bijzondere rechten en plichten van een journalist als Kat. Ter illustratie: de rechtbank heeft Kat in haar vonnis op geen enkele wijze genoemd in zijn hoedanigheid als journalist. Zelfs de benaming van publicist is zorgvuldig vermeden. Laat staan dat de rechtbank hem daarmee ook maar enige status verleende boven de gemiddelde burger. En daarmee voorbijgaand aan zijn bijzondere rol in een universeel recht om zijn journalistieke waarheid te mogen publiceren. Zelfs als dat mogelijk overdreven dan wel provocerend was.

4. Op vraag van de OvJ weigerde de rechtbank tot publicatie van het vonnis over te gaan:

De Officier van Justitie heeft verzocht dit vonnis in het openbaar te laten publiceren. De rechtbank overweegt dat dit slechts mogelijk is in de gevallen waarin de wet dat toelaat. Nu dat niet geldt voor het delict ‘smaadschrift’ zal de rechtbank de Officier van Justitie hierin niet volgen.

Enkele opmerkelijke tijdstippen gezien die weigering van de rechter:

http://barracudanls.blogspot.nl/2015/06/smaad.html 17 juni, vooraankondiging
http://www.nu-actueel.com/news/2851188/Tien-maanden-cel-voor-Micha-Kat-wegens-smaad.html 30 juni, 14.39 uur http://barracudanls.blogspot.nl/2015/06/kat-krijgt-tien-maanden.html 16.30 uur https://www.villamedia.nl/artikel/micha-kat-veroordeeld-tot-10-maanden-cel 16.36 uur http://www.nieuws.be/nieuws/Micha_Kat_veroordeeld_tot_10_maanden_cel_c43db91f.aspx 16.36 uur http://www.nrc.nl/nieuws/2015/06/30/publicist-micha-kat-veroordeeld-wegens-smaadschrift-nos-hoofdredacteur/ 16.43 uur

Met dank aan Andre Vergeer

8 Replies to “ZAAK-GELAUFF EN DE LAATSTE ADEM VAN DE RECHTSTAAT”

 1. Nog een leuke is wel dat geheel de msm media film tv en journalistiek sinds zeventiger jaren de omroepdirecteuren vervangen werden voor academisch instructeurs militaire psychologische oorlogvoering. Verder vol met cia en aivd gespuis.

  Dat alle msm media film en kranten bezet worden door zich als journalisten voordoende maar achter die facade een geheel ander doel en werk plegen en dienen en dus geen enkel msm bedrijf krant of journalist eigenlijk bedrijf zou mogen voeren daar die achterliggende doelstellingen alles inhouden dan journalistiek bedrijven echter meer terrorisme en misleidingen.

  Dat is debiel hofhuis uiteraard convenient ontgaan! Zo als dat hij zelf ook al decennia geen Ambt meer zou mogen vervullen.

 2. Als PB BV je veroordeeld wil hebben, wordt dit allemaal in één zwiep van tafel geveegd en wordt er eventueel ijskoud een zgn. “bewuste juridische dwaling” uitgesproken door corrupte aterlingen die, gezien opleiding en ervaring, precies weten waar ze mee bezig zijn, tot je niet verder in hoger beroep kunt.

  Ook het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (ECHR) draagt in dit soort gevallen ineens een overkoepelend Oranje lintje.

  Kat is bovendien geen erkend journalist, want hij heeft niet de PB BV School voor de Journalistiek (een Sociale Academie-achtige slangenkuil, waar normale mensen het niet uithouden/gek worden) met succes doorlopen.

  ‘You can’t argue or bargain with psychopaths’

 3. Uitstekend dat je ale bejegeningen Pareert met lijsten en opsommingen van voorbeelden en feiten.. dat Herleefd de Feiten en Zaken Houdt de Vaart er in Update Binnenkomers en maakt dé rát steeds stiller en helaas geniepiger …maar bedoeling is wél dat je als een Kind stil in een hoekje moest gaan zitten ipv Neonletters verkopen en dát wilden ze nou juist niét..

  Kortom laat ze dÓÓd Vallen en Maak ze Áf…met elkmaal door hun laagheden gevoedde Energie omgezet in Daad en Verlossing.

  En blijf inderdaad maar lekker nog wég want het is dus nog steeds niét Heus in t Land…

  Genieper..ja die rooie rat willem was van t weekend weer pogende Mijn Leven te termineren in Mijn Dorpje met zijn gardekorporaaltjes terwijl die al 2009 ná ik ministerie van koninkrijkrelaties en binnenlandse zaken had aangeschreven over de schanddaden jegens de Kinderen op schooltjes ..van die rooie rat een moord aanslag te pakken had binnen twee dagen ..van hém én ernst hirsch ballin door cia agenten die met die écht amerikaanse bakken hiér rond flaneren als je alleen in tv series tegenkomt gewoonlijk. T Land is vergeven van de cia misdadigers die alle machtpunten en msm beheren.

  Dat is nou al de meer dan vijfde poging van die rooie rat jegens Mijn Leven en Bestaan waar onder zelfs een aanslag met een marinehelicopter van marinebasis Eindhoven die een missile in Mijn Muur en Leven moest blazen en de Piloot een Dutchbatter heden op Steven Brown´s Blog Reageert onder Bezoekernaam Eindhoven. Hem was voor gelogen ik zou een terrorist wezen in plaats van een massief drug martel prostitutie en misbruik Overleefd hebbend Kind van ooit…

  Nu bleek dat koning willem evenals dat Nep koningshuis al de macht over alle motorbendes heeft óók alle macht en gezag óver alle wijkterroristen heeft en ze beveelt tot in de kleinste Dorpjes en hier dus ook de aan mij zeer bekende plaatstelijke wijkterroristen en massa Kinder verkrachters die de erdogandrugs verspreiden samen met koning willem zijn hier geplaatste italiaanse mafia burgemeesters die alle Burgers Slachtoffertjes Getuigen schaduwen voor het hoger establishment en meehelpen aan moord aanslagen naast mensenhandel en drughandel en om de boa(terreurtroepen om Volk te belagen en intimideren criminaliseren Mond dood te houden zwart te maken en kapot te maken..door aartsen en pechtold gebrachtte stadsmariniers 2003) ggz gemeente afdelingen inzetten ter terreur moord en sabotagen alsmede

  Nog al logisch dus dat alle bestuur burgemeesterij ambtenarentop en saampjes cocaine snorkelen en verhandelen en politiek verslaafd is aan heroine incluis pechtold rutte timmermans en heel de eu en bankiers…dat kon men als eerst enig motief al zien toen ze snel Afghanistan binnenvielen omdat de taliban de heroinestroom had Gestopt.Prachtig manipuleerbare junkielegers dus.

  Het is duidelijk dat adel volkomen achter de alles kapot makende alles ontwrichtende alles dodende terreur van de massieve immigraties en vluchtelingenstromen zit al knallende en moordende… Ik Zie een toekomst voor ze erger dan ceauscescu overkwam zo…

  Een onmiddelijke verplichte drugtest om kaf van Koren te Scheiden zou elk Land Hoogst Belang moeten zijn daar dat spul buiten de Realiteit en Menselijkheid zet als men in laatste debat Wilders en pechtold zo Mooi aan hysterisch blaaskakend pechtold ´s middags kon zien en zelfde dag later op de avond aan timmermans ook die antisemieten. Laat staan hoé al hun bestuur en beleid nou aan die “heroinebluf” onmenselijkheid en onverantwoordelijkheid komen waar in de angst en zorg om hoé aan t volgens shotje te komen hoogtij viert en dagelijks hoogste punt op alle junkie agenda is …met zo een mooie Kinder pooier en drugdealer koning als willem …een geimporteert zoontje van de dood geschoten dictator ceauscescu.

  1. ” óók alle macht en gezag óver alle wijkterroristen heeft en ze beveelt tot in de kleinste Dorpjes ”

   Dat Sluit Mooi aan bij de Opmerking van Micha Kat ooit dat zé ..de overheid en adel dus…busladingen Marrokaantjes door het Land rondreden ter verkrachting en misbruik…zó maken ze minions van die Kinderen.. en plaatsen ze in de Wijken ter terrorisme en drughandel

  2. Heb ook nooit zó een qachterbaks kereltje als die Nepkoning willem mee gemaakt…staat elke dag op tv alle Volk te groomen ..mét misbruik van familie en Kinderen..álle Kinderen …menselijkheit warmte en oprechtheid voorspiegelende en zo gauw die camera wég gedraaid is al weer snelst poogt alle Volk uit te roeien dat wat Tegen hem heeft wegens misdaden door hem gepleegt …nog geen eens dat die bestaat.

   Sja dan zijn missiles wijkterroristen drugs burgemeesters justities rechters etc etc wel handig voor de kleine jongen.

   Al gezien hoé ook pieter van vollenhoven ons nu weer staat te bedonderen en groomen…nu valt die op tv de door hem zelf gebrachtte boas áf als of die er al die jaren nooit wat mee heeft gehad…zo werken ze

   Vraagje aan aartsen en pechtold van wié ze die terreur boa´s 2003 op ons af moesten hetsen zou dat wel eens kunnen ophelderen…zelf bedachten ze dat niet als junks uitsluitend aan hun shotjes denkende…

  3. Ook alle overheidsfoutjes alle storingen alle ongelukjes komen als terreurmaatregelen van hen af alsook de enorme last nu met de pgb als Volksverkrachter en breker om leven en bestaan laten ze ons vergaan er mee.

   Alle instantie alle nuts alle bedrijf alle waterbedrijf medische sector chronische vaccinatie bedreigingen woekerpremies en kosten deurwaardertsunamis Armoede sproeiingen boete acijns kosten en huurwoeker alle Jeugd zorg alle politie alle boa´s alle belastingdiensten en rechtbanken alle gemeente misbruiken ze tegen ons al terreur en Volks verkrachtingswapens alsmede dagelijkse msm rassenhaat en antisemitisme oproepingen.

Geef een reactie