ZAAK-MOS EEN GROTE HOAX: MEINEED MOS, TELEFOONTAPS VERVALST, TELEGRAAF BETAALT ADVOCAAT MOS

DE HELE ZAAK VAN BART MOS TEGEN MICHA IS INGEZET DOOR DE TELEGRAAF DAT OOK DE PEPERDURE ADVOCATEN BETAALT VAN MOS * MOS PLEEGDE HIEROVER MEINEED OP DE ZITTING * WAAROM ZIJN DE TELEFOONTAPS IN DE HELE PROCEDURE NIMMER AFGESPEELD? * OMDAT ZE ZIJN VERVALST, PRECIES ZOALS ADVOCAAT GERARD VAN DER MEER REEDS CONSTATEERDE * VERDWEEN VAN DER MEER DAAROM VAN DE ZAAK?

EXTRA EN BREAKING: HET TEAM-MICHA BESCHIKT OVER TELEFOONTAPS VAN HET TELEGRAAF-PR-BUREAU SPARROW & PARTNERS WAARUIT BLIJKT DAT DE ZAAK-MOS VANUIT TMG IS INGEZET OM MET MICHA AF TE REKENEN; LATER MEER

Volgens onze bronnen betaalt TMG de advocaten van Bart Mos die hem tijdens de eerste zitting van het hoger beroep en afgelopen donderdag bijstonden. Deze rekening bedraagt rond de 30.000 Euro. Hiermee is de onder ede afgelegde verklaring van Mos dat De Telegraaf ‘hem afraadde’ de zaak te beginnen meineed. Het is De Telegraaf kennende ook ondenkbaar dat Mos deze zaak zou zijn begonnen niet alleen zonder rugdekking, maar zelfs tegen de wens in van zijn werkgever. Dit is van cruciaal belang omdat hiermee is aangetoond dat de hele zaak een poging is van De Telegraaf definitief af te rekenen met hun grootste vijand tegen wie ze een complete serie civiele procedures opstartten omdat hij hun weerzinwekkende leugens en ongehoorde delicten aan een steeds grotere klok ging hangen.

OMDAT DE TELEGRAAF CIVIEL NIET MET MICHA KAN AFREKENEN OOK NIET NA DRIE PEPERDURE POGINGEN WERD DE ‘HULP’ INGEROEPEN VAN HET OM EN VAN JORIS DEMMINK

Tegen deze achtergrond wordt ook duidelijk waarom de telefoontaps die de ‘doodsbedreiging’ zouden moeten bewijzen nimmer ten gehore zijn gebracht terwijl ze wel ‘deel zouden uitmaken van het dossier’: ze zijn vervalst, zoals Micha in zijn ‘preliminair pleidooi’ dat op video werd afgespeeld tijdens de zitting reeds meldde op gezag van zijn voormalige advocaat Gerard van der Meer -de enige waarvan we zeker weten dat hij ze heeft gehoord. Dat ze zijn vervalst is ook logisch, want De Telegraaf wilde de zaak opblazen om met Micha te kunnen afrekenen. Nog alarmerender en krankzinniger wordt het als we ons afvragen waarom Gerard van der Meer als een bange en jankende jakhals de woestijn in vluchtte in deze zaak en na drie jaar blijkbaar nog zo geintimideerd is, dat hij zelfs geen antwoord durft te geven op gerichte vragen op dit punt van Micha’s huidige advocaat Thijs Stapel. Al deze ontwikkelingen maken een cassatie bij de Hoge Raad reeds bij voorbaat gewonnen als het zover mocht komen. Er is immers geen beter cassatiemiddel denkbaar dan dat er een veroordeling is uitgesproken zonder dat het primaire bewijsmateriaal ooit ten gehore is gebracht van de rechters.
Welke stappen kunnen we thans nog zetten op kortere termijn? We roepen in elk geval Gerard van der Meer op als voorlopige getuige om te verklaren over de telefoontaps en waarom hij is weggerend van de zaak. Dit wordt nog wat, mensen. Opnieuw wordt de eerste wet van Micha bevestigd: het is altijd meer, altijd nog erger, nog fouter, nog crimineler dan zelfs hij met zijn plotters-hersenen kan bedenken!

Geef een reactie