ZELFS HET NEDERLANDS JURISTEN BLAD GEEFT MICHA GELIJK IN DE ZAAK-WESTENBERG: ‘PROCEDURES WAREN ONRECHTMATIG’

DE ADVOCAAT VAN WESTENBERG ARNOLD CROISET VAN UCHELEN SPEELT PURE POWERPLAY PRECIES ZOALS OPSTELTEN DEED IN DE ZAAK-DEMMINK:’HET IS GEWOON NIET ZO. ER WAS NIETS, ER IS NIETS EN ER ZAL NIETS ZIJN’ * ZO GROOT ZIJN DE BELANGEN: TWEEDE KAMER HERHAALDELIJK VOORGELOGEN OVER DE ZAAK-WESTENBERG * DINSDAG 13:30 HOF DEN BOSCH: DE MICHA-CLAIM

DEZE WAANZIN EN DEZE WANTOESTANDEN ZIJN LOUTER EN ALLEEN TE VERKLAREN DOOR DE CHANTAGE DOOR WESTENBERG VAN HET SYSTEEM OP GROND VAN ZIJN ‘LIDMAATSCHAP’ VAN HET PEDO-MOORDENAARS-NETWERK OP DE HAAGSE RECHTBANK

MICHA GEEFT THIJS STAPEL DE OPDRACHT DIT ARTIKEL UIT HET NJB OP DE ZITTING TER SPRAKE TE BRENGEN ALS ONOMSTOTELIJK BEWIJS DAT WESTENBERG ONRECHTMATIG HEEFT GEHANDELD EN DAT MICHA RECHT HEEFT OP SCHADEVERGOEDING * MAANDAG PUBLICEREN WE DE COMPLETE INSTRUCTIES AAN STAPEL

In 2015 verscheen er een verbijsterend artikel in het ‘sjieke’ Nederlands Juristen Blad dat geheel wordt bestierd door de zwarte mafia onder de kop Tweede Kamer onjuist geinformeerd over liegende rechter. Desalniettemin was de zaak-Westenberg toen zo uit de hand gelopen, dat werd gevreesd voor de complete ineestorting van de rechterlijke macht. Een oud-wethouder van Den Haag, Constant Martini, luidde deze noodklok en constateerde dat de procedures die Westenberg tegen Micha had aangespannen ‘fout zijn, pijnlijke miskleunen en… onrechtmatig!’ Dat laatste woord is cruciaal want dat opent de deur naar de schadevergoeding voor Micha. Nog verbjsterender wordt het als we constateren dat de advocaat van Westenberg dit gewoon allemaal ontkent. Volgens hem is er allemaal niets aan de hand ondanks het feit dat ook reeds meerdere rechters hebben vastgesteld dat Westenberg misbruik heeft gemaakt van het procesrecht. Hetzelfde geldt voor het feit dat de tweede kamer herhaaldelijk is voorgelogen over de zaak-Westenberg nota bene door de voorzitter van de Raad voor de Rechtspraak Van Delden. Deze Raad voor de Rechtspraak is naast Westenberg zelf door Micha aansprakelijk gesteld voor de hem toegebrachte schade: beiden ten bedrage van 500.000 Euro. Hieronder een mailwisseling tussen Micha en de advocaat van Westenberg waaruit dit alles blijkt:

From: micha kat [mailto:drsmkat@yahoo.com] Sent: 10 November 2015 11:33
To: Croiset van Uchelen, Arnold:LT (AM)
Cc: Redactie Advocatie.nl; Deken; tongeren@tenholternoordam.nl
Subject: Artikel NJB over de zaak-Westenberg, ultimatum

Beste Arnold,

Ik wil je een kans geven terug te komen op je wellicht wat al te emotionele uitbarsting van gisteren in ons telefoongesprek over het artikel in het NJB over de zaak-Westenberg, In deze uibarsting zei je dat het ‘niet zo is’ dat in het artikel staat dat Van Delden de kamer fout heeft geinformeerd over de zaak-Westenberg. Ik geef je deze kans omdat we in het verleden goed met elkaar zijn omgegaan.

Je dient dat wel bij kerende mail tegenover mij te erkennen dat in het genoemde artikel staat dat:

-Van Delden de Kamer onjuist heeft geinformeerd over de zaak-Westenberg

-dat rechtens is vastgesteld dat Westenberg heeft gebeld

-dat de Westenberg-procedures ‘fout’ zijn (‘pijnlijke miskleunen’ ; ‘onrechtmatig’) en dienen te worden gestopt (‘doorgaan zou zeer schadelijk zijn voor het aanzien van de rechterlijke macht’)

Heb ik deze kerende mail niet voor vanavond 18 uur binnen, zal ik een tuchtklacht tegen je moeten indienen. Je voet zelf wel aan hoe verwoestend die zou kunnen uitpakken.

met vriendelijke groet,

Micha Kat

Arnold.CroisetVanUchelen@AllenOvery.com
To:drsmkat@yahoo.com
Cc:redactie@advocatie.nl,deken@advocatenordemn.nl,tongeren@tenholternoordam.nl,thijs.stapel@vvadvocaten.nl
Nov 10, 2015 at 10:38 AM

Beste Micha,

Ik heb geen uitspraken gedaan over wat er wel of niet in het artikel stond. Alleen dat ik niet vind dat Van Delden onjuiste informatie heeft verstrekt.

Maar als gezegd, verdere rechtstreekse communicatie tussen ons over de kwestie lijkt me niet zinvol. Ik cc je advocaat, Mr Stapel.

H Gr

4 Replies to “ZELFS HET NEDERLANDS JURISTEN BLAD GEEFT MICHA GELIJK IN DE ZAAK-WESTENBERG: ‘PROCEDURES WAREN ONRECHTMATIG’”

 1. Hetzelfde geldt voor het feit dat de tweede kamer herhaaldelijk is voorgelogen over de zaak-Westenberg nota bene door de voorzitter van de Raad voor de Rechtspraak Van Delden.
  ————
  Dat zou me, wetenschappelijk gezien, niets verbazen en ligt, i.g.v. psychopathie (waarvan indicatie = door deze aberratie fundamenteel anti-sociaal = anti-democratisch = anti Trias Politica, deze door het monolitische ‘pure evil’ karakter van de tot regelrecht ‘alien’ niveau gestoorde ‘mindset’ uiteraard volledig ondermijnend) in de lijn der verwachtingen.

  Een ijskoude/volstrekt neurose vrije psychopaat bedriegt (en vermoordt met walgelijk ruggenstekend karakter evt.) niet slechts het individu, maar net zo gemakkelijk hoge colleges van staat, complete steden of “de keizer himself”.

 2. Ja hoor, het is, “‘alien mindset’ gewoon”, weer Bert van Delden. Wat een ‘flabbergasting’ verbijsterende verrassing voor een oude maestro, maar niet heus:

  Bert van Delden was tot januari 2008 voorzitter van de Raad van de Rechtspraak (“de Raad”) en voormalig president van de Haagse rechtbank en de rechtbank in Den Bosch. Ex-toprechter Van Delden is enz. enz.

  Ja, nu gaat het voor iedere (!) NORMALE staatsburger, die hier simpelweg door zijn integriteit mee in aanvaring komt erg moeilijk worden MK.

  Tegen de als MONOLIET acterende (!!!) van in PB BV uitverkoren omhoog gevallen (uitsluitend of vrijwel uitsluitend) logisch intelligente/hoog-intelligente, doch moreel DEBIELE = uiteindelijk steevast LEVENSGEVAARLIJKE en driedimensionaal over lijken gaande ‘adapted compensated’ psychopaten van het Prins Bernhard type, begin je in je uppie (en zonder diepgaande kennis en m.n. inzicht in deze extreem lastige materie, waar latijn/Grieks op WO niveau een vrij logisch oppervlakkig niemendalletje bij vergeleken is) helemaal NIETS.

 3. De ware krankzinnige Van Delden (van de rechtbank Den Haag), die dringend op psychopathie moet worden getest (volgens mijn -in de wind geslagen- aanbeveling van al zowat 20 jaar terug) toch niet….
  In dat geval is het “als een bom inslaand verbijsterende” gewoon wat je verwachten kunt en dit blijft extreem schadelijk aan de gang (diep gestoorde persoonlijkheids-kwestie):

  ———
  nota bene door de voorzitter van de Raad voor de Rechtspraak Van Delden.
  ———

Geef een reactie