BEROEP VAN MICHA TEGEN BESLISSING RAAD VOOR DE JOURNALISTIEK

EXTRA: MICHA’S ADVOCAAT LEGT NVJ-SECRETARIS THOMAS BRUNING EEN DEADLINE OP MAATREGELEN TE NEMEN OM HET ROYEMENT VAN MICHA ONGEDAAN TE MAKEN, LATER MEER * WAAROM ZOU DE NVJ ER TOCH ZOVEEL BELANG AAN HECHTEN MICHA BUITEN DE CLUB TE HOUDEN? WELKE KRACHTEN SPELEN HIER?

micha kat
To: Raad voor de Journalistiek
CC: Folkert Jensma

Geachte mevrouw Beets,

Hierbij het beroep tegen de beslissing van de Raad mijn klacht niet te behandelen wegens ‘evident niet-tijdige indiening’.

Primair is het gezien de aard van de klacht een conditio sine qua non dat de termijn uit de reglementen wordt overschreden. Immers, het gaat hier niet om een klacht tegen een enkel artikel uit een enkel medium, maar om een serie van artikelen in veschillende media die zijn verschenen over een periode van meer dan 3 jaar.

De klacht is gericht tegen een gedraging van de media die bekend is geworden als ‘demonisering’. Daarbij gaat het om het langdurig en stelselmatig publiceren over een persoon met als doel diems reputatie te verwoesten. Eerder slachtoffers van demonisering zijn Edwin de Roy van Zuydewijn, Henk Krol, Pim Fortuyn en Geert Wilders. Om demonisering overtuigend te kunnen aantonen, is het noodzakelijk dat er een fors tijdsverloop aan de orde is. Ook bij de genoemde andere personen strekte de demonisering zich uit over meerdere jaren. Omgekeerd gesteld: het is niet mogelijk iemand te demoniseren in een enkel artikel.

Demonisering kenmerkt zich met name door:

-Het consequent weigeren wederhoor toe te passen
-Het verzwijgen van alle feiten die voor de betreffende personen pleiten
-Het een op een overnemen van informatie vanuit de overheid/Justitie
-Het opblazen van bagatel-feiten tot ‘delicten’ van monsterlijke proporties
-Het selectief citeren van alleen die bronnen die negatief over de betreffende persoon verklaren

Deze gedraging van het demoniseren door de ‘kwaliteitsmedia’ begint steeds alarmerender vormen aan te nemen.

Secundair is het juist daarom van groot ‘rechtsvormend’ belang een demoniserings-zaak voor de Raad te brengen omdat er op deze manier wellicht een einde kan komen aan deze praktijken van de media.

Met de meeste hoogachting,

Micha Kat
journalist

3 Replies to “BEROEP VAN MICHA TEGEN BESLISSING RAAD VOOR DE JOURNALISTIEK”

  1. Het onderstaande geldt uiteraard alleen voor het slachtoffer van (diep gestoorde) narcisten, want:

    ‘The law etc. does not apply to psychopaths’

Geef een reactie