BREAKING: PEDO-MAFIA ZET NEP-RECHTERS IN OM KINDEREN IN NETWERKEN TE KUNNEN DUWEN

EXTRA: WIE WORDT MINISTER VAN JUSTTIE IN RUTTE-III? * WIE MOET DEZE WANTOESTANDEN GAAN TOEDEKKEN EN WITWASSEN?

DE HOGE RAAD HEEFT VORIGE WEEK EEN ZAAK TERUGVERWEZEN WAARIN EEN KIND IN 2016 WERD WEGGEHAALD BIJ DE OUDERS EN IN EEN PEDONETWERK WERD GEPLAATST OMDAT EEN VAN DE RECHTERS ‘NIET BLEEK TE ZIJN BEEDIGD’ * LEES HIER HET ARREST

EN GERT-JAN SEGERS VAN DE CHRISTENUNIE KEEK, ZAG DAT EN GOED WAS EN GLIMLACHTE: DE TWEEDE DAG VAN RUTTE-III

In deze procedure heeft de rechtbank op verzoek van de Raad de uit de affectieve relatie tussen de moeder en de vader geboren minderjarige onder toezicht gesteld. Het hof heeft de beschikking van de rechtbank bekrachtigd.
Onderdeel 2.2 van het middel klaagt dat de bestreden beschikking nietig is omdat deze mede is gegeven door [betrokkene 1], die op het moment van de uitspraak nog niet als raadsheer-plaatsvervanger in het hof beëdigd was, zodat haar benoeming als zodanig nog niet was ingegaan.
In your fucking face. Het Nederland van Joris Demmink. De ‘andere kant op’ gebeurt NOOIT zoiets, dat rechters beslissen een kind bijvoorbeeld NIET onder toezicht mag worden geplaatste en dat dan blijkt dat een van de rechters ‘niet is beedigd’. Conclusie: er is sprake van een weerzinwekkend, misdadig complot om de netwerken te voorzien van kindervlees bij onze Demmink-gerechten. In de onderhavige casus zou sprake zijn van ‘intern administratief msverstand’. Maar wij hebben reeds in 2004 aangetoond hoe de destijds president van de Amsterdamse rechtbank, Carla Eradus, te werk ging: zij liet de politie kinderen weghalen terwijl hun ouders bij haar op de rechtbank waren! Deze Eradus is hiervoor veroordeeld, ook door de Hoge Raad, maar werd door Demminjk beloond met de troon in Amsterdam. Zo ver gaan deze wantoestanden dus al terug.

3 Replies to “BREAKING: PEDO-MAFIA ZET NEP-RECHTERS IN OM KINDEREN IN NETWERKEN TE KUNNEN DUWEN”

 1. Off topic (of misschien toch niet):

  http://halturnerradioshow.com/index.php/news/world-news/1383-george-soros-investment-fund-bought-puts-on-1-35-million-mgm-stocks-60-days-before-attack-at-mgm-mandalay-bay-in-las-vegas

  Vervelend m.b.t. het gebagger van psychopaten is, dat wettig en overtuigend bewijs conform globaal het antieke Romeins Recht, vrijwel niet bijeen gesprokkeld kan worden.

  Dit is typisch zoiets. Je kunt nu wel denken dat Soros iets moet hebben geweten……maar bewijs het maar eens. Einde van zoek.

  We moeten op psychopathie gaan testen: A.S.A.P.!!!

  Mag ik hierbij wijzen op een zgn. ‘speech impediment’ bij USA generaal Mattis, vermoedelijk niet samenhangend met een gat in zijn verhemelte of iets dergelijks.
  Dit kan een indicatie zijn.

  Ook het houterig/als een robot gesticuleren van Trump, dat kennelijk een normale emotionele wereld lijkt te moeten suggereren, kan een indicatie zijn.

  TEST DRINGEND VEREIST!!!

 2. PB BV is een criminele organisatie, om moverende redenen (als hun vazalstaat) geruggensteund door de USA/GB ‘deep state’.

  Het begint er steeds meer op te lijken, dat primitieve psychopaat Hitler bedoeld was en vanuit de USA/GB = het perverse “Jimmy Savile” Albion, financieel in het zadel is geholpen) om een onmogelijk te winnen oorlog te starten en deze vervolgens te verliezen (destijds een eenvoudige ijskoude rekensom aangaande capaciteiten tot staalproductie e.d.), waarna de USA/GB, binnengehaald als “bevrijders” van Europa, daar hun (moordzuchtig krankzinnige) macht en controle spelletjes zouden kunnen gaan spelen.

  Uiteraard ook niet kijkend (vgl. Winston Churchill en Gallipoli) op verliezen aan “eigen kant”: Een psychopaat (moreel debiel/100% narcist) kent immers geen ECHTE (wel met groot vertoon GEACTEERDE) vaderlandsliefde of familie-gevoel!!!

 3. En weer een vrouwelijke rechter, grootste NSB’ers die daar rondlopen, kunnen geen eigen beslissingen nemen, zwak. Mannen willen nog weleens gewoon een rechtvaardige beslissing nemen, vrouwelijke rechters doen alleen wat hen opgedragen wordt of wat de ‘zogenaamd’ hogere rechters hebben bepaald.

Geef een reactie